Aandoening
Klacht en ziekte : Acute bronchitis
Wat is acute bronchitis

Acute bronchitis is een ontsteking van de lagere luchtwegen, waarbij de wand van de bronchiën ontstoken is.

Meestal ontstaat acute bronchitis na een verkoudheid, keelpijn of griep. Zo`n infectie in de hogere luchtwegen kan de lagere luchtwegen `aansteken`. De luchtwegen maken dan meer slijm. Dit komt naar boven: u hoest slijm op. Met hoesten verwijdert u de virussen of bacteriën die de ontsteking veroorzaken.

Acute bronchitis gaat vanzelf over, meestal binnen twee weken. Als u rookt, kunnen de klachten langer aanhouden.

Acute bronchitis treedt vooral op in de winter. Als u astma of COPD heeft, heeft u meer kans om acute bronchitis te krijgen na een verkoudheid of griep. Ook als u rookt, is die kans groter.

Hoe kunt u acute bronchitis herkennen?

Na een verkoudheid of griep blijft u hoesten. Vaak is het eerst een droge hoest, maar na enkele dagen moet u slijm ophoesten. U kunt wat kortademig zijn en een piepende ademhaling hebben.

Wat kunt u zelf doen aan acute bronchitis
  • U hoeft niet in bed te blijven maar doe wel rustig aan. Ook met koorts mag u gerust even naar buiten. Drink voldoende, zeker als u koorts heeft.
  • Stop met roken. Door het roken bent u vatbaarder voor infectie en duurt het herstel ervan langer.
  • Neem contact op met uw huisarts als de klachten na twee weken niet over zijn, of als u enkele dagen koorts heeft en zich ziek voelt.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Laatst bijgewerkt: 20 september 2005.Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij acute bronchitis?

Penicilline-antibiotica
Penicilline-antibiotica doden vele soorten bacteriën en hebben een goede opname in het lichaam. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei waardoor de bacterie afsterft. Voorbeeld is amoxicilline.

Bij sommige patiënten wordt de amoxicilline afgebroken door bacteriën zodat het zijn werking niet meer kan doen. Clavulaanzuur gaat dit tegen en verbetert zo het effect van amoxicilline. Voorbeeld is amoxicilline in combinatie met clavulaanzuur.

Tetracycline-antibiotica
Tetracycline-antibiotica zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze remmen de eiwitaanmaak van de bacterie. Een bacterie die geen eiwit kan aanmaken kan zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Voorbeeld is doxycycline.

Macrolide-antibiotica
Macrolide-antibiotica zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze grijpen in op de eiwitaanmaak binnen de bacterie. Een bacterie kan zonder eiwitten niet verder groeien. Hierdoor sterft de bacterie.

Macrolide-antibiotica worden vooral gebruikt tegen bacteriën die ongevoelig zijn voor andere antibiotica, tegen infecties op plaatsen waar andere antibiotica niet goed doordringen en bij mensen die overgevoelig zijn voor penicillines. Na een paar dagen zullen uw klachten afnemen. Voorbeelden zijn azitromycine, claritromycine en erytromycine.

Antibiotica van het sulfonamide-type
Antibiotica van het sulfonamide-type zijn middelen die vele soorten bacteriën doden. Ze dringen door in de bacterie en verhinderen de aanmaak van een stof die essentieel is voor de bacterie. Hierdoor sterft de bacterie. Voorbeeld is sulfamethoxazol in combinatie met trimethoprim.

Chinolon-antibiotica
Chinolon-antibiotica zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei. Hierdoor kan de bacterie zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Voorbeelden zijn ciprofloxacine en ofloxacine.

Cefalosporine-antibiotica
Cefalosporine-antibiotica doden vele soorten bacteriën. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei, waardoor de bacterie afsterft.

In het algemeen zijn andere antibiotica, zoals penicilline of doxycycline, eerste keus. Alleen als deze middelen niet kunnen worden gebruikt of als de bacterie er ongevoelig voor is, zal de arts een cefalosporine-antibiotica voorschrijven. Voorbeelden zijn cefaclor, cefalexine en ceftibuten.

Clindamycine
Clindamycine is een antibioticum dat de groei van vele soorten bacteriën remt. Het grijpt in op de eiwitaanmaak binnen de bacterie. Een bacterie kan zonder eiwitten niet verder groeien. Hierdoor sterft de bacterie. Clindamycine wordt vooral gebruikt tegen bacteriën die ongevoelig zijn voor andere antibiotica en bij mensen die overgevoelig zijn voor penicillines.


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten