Aandoening
Klacht en ziekte : Huidinfectie
Wat is huidinfectie

Een bacteriële huidinfectie is een ontsteking van de huid door een bacterie. Meestal ontstaat een bacteriële huidinfectie op een plek waar de huid is beschadigd. Via een wondje of beschadiging komen bacteriën die normaal óp de huid zitten zonder een infectie te geven, naar binnen. Hier kunnen ze een ontsteking veroorzaken.

Voorbeelden van huidinfecties zijn wondroos en krentenbaard.

Hoe kunt u huidinfectie herkennen?

De huid is pijnlijk, dik, warm en rood. Bij wondroos betreft dit vaak het been, soms het gezicht. Bij een krentenbaard is vaak het gebied rond de mond aangedaan. U kunt hierbij koorts hebben.

Wat kunt u zelf doen aan huidinfectie
  • Raak de ontstoken huid zo weinig mogelijk aan. Was regelmatig uw handen en gebruik steeds een schone handdoek.
  • Wondjes, krassen en splinterverwondingen dient u zorgvuldig te desinfecteren.
  • Zorg dat het aangedane lichaamsdeel hoog ligt en koel het eventueel met natte, koude compressen.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Laatst bijgewerkt: 15 november 2005.Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij huidinfectie?

Antibiotica op de huid
Antibiotica bestrijden verschillende soorten bacteriën. Ze belemmeren bij de bacteriën de aanmaak van eiwitten. Zonder eiwitten kunnende bacteriën niet verder groeien. Sommige bacteriesoorten sterven zelfs af. Sommige antibiotica kunnen direct op de huid worden toegepast in een zalf crème of gel. Voorbeelden zijn mupirocine, fusidinezuur en tetracycline.

Penicilline-antibiotica om in te nemen en als injectie
Penicilline-antibiotica doden vele soorten bacteriën en hebben een goede opname in het lichaam. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei waardoor de bacterie afsterft.

Een aantal penicilline-antibiotica heeft een specifieke werking tegen bepaalde soorten ziekteverwekkers. Vanwege deze specifieke werking en de goede opname, worden deze middelen ingezet bij infecties van de huid. Meestal wordt eerst een antibioticum voor plaatselijk gebruik voorgeschreven, bijvoorbeeld in een crème of lotion. Wanneer dit onvoldoende helpt of het gaat om een ernstige huidinfectie wordt een antibioticum om in te nemen voorgeschreven. Voorbeelden zijn amoxicilline, feneticilline, fenoxymethylpenicilline en flucloxacilline.

Bij sommige patiënten wordt de amoxicilline afgebroken door bacteriën zodat het zijn werking niet meer kan doen. Clavulaanzuur gaat dit tegen en verbetert zo het effect van amoxicilline. Voorbeeld is amoxicilline in combinatie met clavulaanzuur.

Het is ook mogelijk dat u het penicilline-antibioticum krijgt via een injectie. Voorbeelden zijn benzylpenicilline en flucloxacilline.

Cefalosporine-antibiotica om in te nemen en als injectie
Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei, waardoor de bacterie afsterft. Meestal wordt eerst een antibioticum voor plaatselijk gebruik voorgeschreven, bijvoorbeeld in een crème of lotion. Wanneer dit onvoldoende helpt of het gaat om een ernstige huidinfectie wordt een antibioticum om in te nemen voorgeschreven. Voorbeelden zijn cefaclor, cefalexine, cefuroxim.

Bij een ernstige huidinfectie kan u een injectie van een cefalosporine-antibioticum krijgen. Voorbeelden zijn ceftazidem, cefalotine en cefotaxime.

Chinolon-antibiotica om in te nemen
Chinolon-antibiotica zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei. Hierdoor kan de bacterie zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Voorbeelden zijn ciprofloxacine en moxifloxacine.

Macrolide-antibiotica
Macrolide-antibiotica zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze grijpen in op de eiwitaanmaak binnen de bacterie. Een bacterie kan zonder eiwitten niet verder groeien. Hierdoor sterft de bacterie. Voorbeelden zijn azitromycine, claritromycine en erytromycine.

Tetracycline-antibiotica
Tetracycline-antibiotica zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze remmen de eiwitaanmaak van de bacterie. Een bacterie die geen eiwit kan aanmaken, kan zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Voorbeelden zijn doxycycline, minocycline en tetracycline.
 
Clindamycine
Clindamycine is een antibioticum dat groei van vele soorten bacteriën remt. Het grijpt in op de eiwitaanmaak binnen de bacterie. Een bacterie kan zonder eiwitten niet verder groeien. Hierdoor sterft de bacterie. Clindamycine wordt vooral gebruikt tegen bacteriën die ongevoelig zijn voor andere antibiotica en bij mensen die overgevoelig zijn voor penicillinen.

Metronidazol
Metronidazol doodt bepaalde bacteriën en wordt gebruikt bij ernstige huidinfecties met geïnfecteerde stinkende wonden. Metronidazol kan dan worden gebruikt in een crème of gel die rechtstreeks op de huid wordt gebracht, of in tabletten. Voorbeelden zijn metronidazol om in te nemen en metronidazol op de huid.

Fusidinezuur om in te nemen
Fusidinezuur remt de groei van vele soorten bacteriën. Het belemmert bij de bacteriën de aanmaak van eiwitten. Zonder eiwitten kunnen bacteriën niet verder groeien. Het lichaam krijgt hierdoor de tijd de bacteriën op te ruimen. Sommige bacteriesoorten sterven zelfs af.

Linezolid
Linezolid verhindert dat de bacterie eiwitten aanmaakt. Een bacterie kan zonder eiwitten niet verder groeien en sterft af. 

Ontsmettende middelen op de huid
Ontsmettende middelen doden verschillende soorten bacteriën. Ze maken de celwand van deze bacteriën kapot waardoor deze afsterven. Ze worden gebruikt op de huid om licht geïnfecteerde schaaf- of snijwonden te ontsmetten. Ook om te voorkomen dat er een infectie ontstaat of om bijvoorbeeld de handen te desinfecteren. Voorbeelden zijn cetrimide, chloorhexidine en chloorxylenol.

Zilversulfadiazine
Zilversulfadiazine doodt veel soorten bacteriën en de gist Candida. Zilversulfadiazine wordt bij ernstige brandwonden en doorligwonden gebruikt om infecties met bacteriën en met de gist Candida te voorkomen.

Kamille
Kamille zou licht ontsmettend werken, maar er is niet veel over bekend. Het kan worden gebruikt bij kleine ontstekingen van de huid. Het is zonder recept verkrijgbaar in crème, zalf of oplossing. Bij ernstige onstekingen van de huid is het onvoldoende werkzaam en moet de arts worden geraadpleegd.

Antischimmelmiddelen op de huid
Soms wordt bij een huidinfectie een crème of zalf met een antischimmelmiddel gebruikt. Een voorbeeld hiervan is miconazol.

Laatst gewijzigd : 16-12-2014


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten