Aandoening
Klacht en ziekte : Keelpijn
Wat is keelpijn

Iedereen heeft weleens keelpijn. Het varieert van alleen maar een vervelend gevoel, tot moeilijk kunnen slikken of praten. Vaak gaat keelpijn samen met verkoudheid.

Bij een ontsteking ziet het achter in uw keel meestal flink rood. Soms zijn er witachtige plekken of dik wit slijm te zien. De klieren in uw hals kunnen opgezet en gevoelig zijn. U kunt bij keelpijn ook koorts krijgen.

Keel / amandelen

Keelpijn kan verschillende oorzaken hebben. Meestal is een ontsteking de boosdoener, maar het kan ook ontstaan door overbelasting van de keel. Roken, een rokerige omgeving, veel praten of schreeuwen vormen een belasting voor uw keel en kunnen irritatie veroorzaken.

https://vimeo.com/31895377

Keelpijn is vaak hinderlijk maar kan zelden kwaad. Het gaat meestal binnen een week vanzelf over. Wanneer u uw keel voortdurend belast door roken, schreeuwen of veel praten, kan keelpijn wel eens langer duren.

Wat kunt u zelf doen aan keelpijn
  • Koud drinken of een waterijsje wil de pijn wel eens verzachten. Ook zuigen op een dropje kan de pijn verlichten. Speciale zuigtabletten zijn niet nodig. Sommige mensen zeggen baat te hebben bij gorgelen.

  • Van al deze middelen is de werkzaamheid niet aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. 

  • Gun uzelf rust als u voelt dat u dat nodig heeft. Zeker als u koorts heeft en u zich niet lekker voelt. 

  • Geef uw stem rust, dus praat zo weinig mogelijk. Als u wel praat, praat dan gewoon en ga niet fluisteren.

  • Als de pijn erg hinderlijk is, kan een pijnstiller helpen. Voorbeelden van pijnstillers zijn: paracetamol, ibuprofen, diclofenac of naproxen.

Kijk voor meer informatie over Keelpijn op www.thuisarts.nl

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Laatst bijgewerkt : 27 Januari 2015

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij keelpijn?

Paracetamol
Paracetamol werkt zowel pijnstillend als koortsverlagend.

Paracetamol in combinatie met andere middelen
Propyfenazon werkt net als paracetamol pijnstillend en koortsverlagend. Coffeïne versterkt mogelijk het pijnstillende effect en werkt opwekkend. Voorbeelden zijn paracetamol in combinatie met coffeïne en propyfenazon in combinatie met paracetamol en coffeïne.

Ontstekingsremmende pijnstillers
Ontstekingsremmende pijnstillers, ook wel NSAID`s genoemd, werken pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. De ontstekingsremmende pijnstillers hebben meer bijwerkingen dan paracetamol en worden daarom niet als eerste keuze aangeraden bij keelpijn. Voorbeelden zijn acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, ibuprofen en ketoprofen.

Chloorhexidine
Chloorhexidine heeft een ontsmettende werking en door het zuigen op een tablet wordt de keel verzacht. De werking begint direct.

Kamille
Kamille heeft een licht ontsmettende werking en werkt verzachtend voor de keel.

Antibiotica
Antibiotica doden bacteriën. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei waardoor de bacterie afsterft. Meestal wordt een keelontsteking veroorzaakt door een virus. Antibiotica helpen dan niet.

Als keelontsteking wel wordt veroorzaakt door een bacterie, zijn er verschillende soorten antibiotica die de arts kan voorschrijven:

  • Penicilline-antibiotica. Voorbeelden zijn feneticilline, fenoxymethylpenicilline en amoxicilline met clavulaanzuur.
  • Macrolide-antibiotica. Voorbeelden zijn azitromycine, claritromycine en erytromycine.
  • Tetracycline-antibiotica. Voorbeelden zijn doxycycline, minocycline en tetracycline.
  • Cefalosporine-antibiotica. Voorbeelden zijn cefaclor, cefalexine, ceftibuten en cefuroxim.


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten