Aandoening
Klacht en ziekte : Keelpijn
Wat is keelpijn

Keelpijn heeft iedereen wel eens. Soms is het alleen een vervelend gevoel, soms kunt u ook moeilijk slikken of praten.

Keelpijn wordt vaak veroorzaakt door een ontsteking (meestal door een virus, soms door een bacterie). Keelpijn gaat vaak vooraf aan een verkoudheid. Ook kan keelpijn worden veroorzaakt door roken en door verkeerd stemgebruik.

Keelpijn kan in het algemeen geen kwaad en gaat meestal binnen een week vanzelf over.

Hoe kunt u keelpijn herkennen?

Bij keelpijn door een ontsteking ziet u meestal een rode keelholte met wittige aanslag. De klieren in uw hals zijn opgezet en pijnlijk. Bij keelpijn kunt u ook koorts krijgen.

Wat kunt u zelf doen aan keelpijn
  • Drink voldoende, warm of koud (bijvoorbeeld waterijs) naar behoefte.
  • Neem extra rust, zeker als u koorts heeft.
  • Geef uw stem wat meer rust.
  • Rook niet.

Neem contact op met uw huisarts als u langer dan drie dagen hoge koorts heeft, u steeds zieker wordt, u niet meer goed kunt slikken, of als u behalve keelpijn huiduitslag op uw gezicht of romp krijgt.

Klik hier voor meer informatie in de patiëntenbrieven van het Nederlands Huisartsen Genootschap over keelpijn.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2006.

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij keelpijn?

Paracetamol
Paracetamol werkt zowel pijnstillend als koortsverlagend.

Paracetamol in combinatie met andere middelen
Propyfenazon werkt net als paracetamol pijnstillend en koortsverlagend. Coffeïne versterkt mogelijk het pijnstillende effect en werkt opwekkend. Voorbeelden zijn paracetamol in combinatie met coffeïne en propyfenazon in combinatie met paracetamol en coffeïne.

Ontstekingsremmende pijnstillers
Ontstekingsremmende pijnstillers, ook wel NSAID`s genoemd, werken pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. De ontstekingsremmende pijnstillers hebben meer bijwerkingen dan paracetamol en worden daarom niet als eerste keuze aangeraden bij keelpijn. Voorbeelden zijn acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, ibuprofen en ketoprofen.

Chloorhexidine
Chloorhexidine heeft een ontsmettende werking en door het zuigen op een tablet wordt de keel verzacht. De werking begint direct.

Kamille
Kamille heeft een licht ontsmettende werking en werkt verzachtend voor de keel.

Antibiotica
Antibiotica doden bacteriën. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei waardoor de bacterie afsterft. Meestal wordt een keelontsteking veroorzaakt door een virus. Antibiotica helpen dan niet.

Als keelontsteking wel wordt veroorzaakt door een bacterie, zijn er verschillende soorten antibiotica die de arts kan voorschrijven:

  • Penicilline-antibiotica. Voorbeelden zijn feneticilline, fenoxymethylpenicilline en amoxicilline met clavulaanzuur.
  • Macrolide-antibiotica. Voorbeelden zijn azitromycine, claritromycine en erytromycine.
  • Tetracycline-antibiotica. Voorbeelden zijn doxycycline, minocycline en tetracycline.
  • Cefalosporine-antibiotica. Voorbeelden zijn cefaclor, cefalexine, ceftibuten en cefuroxim.


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten