Aandoening
Klacht en ziekte : Migraine
Wat is migraine

Migraine is een aandoening van de zenuwbanen in de hersenen. De samenwerking met de bloedvaten is tijdelijk verstoord. De oorzaak van migraine is niet bekend. In bepaalde families komt het meer voor. Heeft u een vader, moeder, broer of zus met migraine aura (de aanval begint met schitteringen, tintelingen of een verlamd gevoel)? Dan heeft u een vergrote kans op deze vorm van migraine.

Waarom de een zelden een aanval heeft en de ander heel vaak is niet bekend. Meestal is er geen duidelijke aanleiding. Soms ontstaat een aanval door een onregelmatig leven, na lang slapen, uitslapen of juist te kort slapen, na een nachtdienst, na vasten of na stress.

Vrouwelijke hormonen hebben invloed op de migraine. Sommige vrouwen krijgen steeds migraine rond de menstruatie. Bij gebruik van de anticonceptiepil kan de migraine verergeren of juist verminderen. Tijdens de zwangerschap kunnen de klachten verminderen. Na de overgang blijkt de migraine bij een kwart van de vrouwen te verminderen; bij de helft verandert er niets; bij een kwart neemt de migraine toe.

Migraine lijkt soms door spanning en vermoeidheid te worden uitgelokt. Sommige migrainepatiënten noemen een verband met bijvoorbeeld rode wijn, kaas, chocolade of citrusvruchten. Er is veel onzekerheid over het verband tussen migraine en voeding. Wetenschappers hebben er geen bewijs voor kunnen vinden.

Hoe kunt u migraine herkennen?

Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt plotseling op, soms midden in de nacht zodat u er wakker van wordt.

 • De pijn zit meestal aan één kant van uw hoofd.
 • De pijn is matig tot heftig, stekend of bonzend.
 • Door inspanning wordt de pijn erger.
 • Vaak bent u ook misselijk en moet u overgeven.
 • Fel licht en hard geluid kunt u vaak slecht verdragen.
 • U kruipt het liefst in bed.

Bij sommige mensen kondigt de aanval zich aan met een aura: Een halfuur tot een uur voor de aanval kunt u schitteringen, flitsen of golvende beelden zien. Misschien heeft u tijdelijk een doof gevoel, tintelingen, of minder kracht aan één kant van uw gezicht of lichaam. Ook spreken kan even moeite kosten.

Soms zijn schitteringen, flitsen en golvende of wazige beelden het enige verschijnsel. Dit heet 'oogmigraine' en duurt minuten tot een halfuur.

Soms voelt u al enige uren tot een dag van tevoren dat er een migraineaanval aankomt. Uw stemming verandert, u bent heel actief of juist sloom, opgewekt of juist somber, u gaapt of u heeft zin in lekker eten. Dit herkent u als voortekenen, maar dit zijn geen aura’s.    

Een aanval kan 4 uur tot 3 dagen duren, maar is meestal binnen 1 dag over. Sommige mensen hebben slechts af en toe een migraineaanval, anderen hebben er regelmatig last van.

Wat kunt u zelf doen aan migraine
 • Stop bij de eerste verschijnselen van migraine uw bezigheden, neem rust en neem uw medicijnen. Het helpt niet om 'flink' te zijn en gewoon door te werken. De klachten kunnen dan zelfs verergeren.
 • Leg aan anderen uit dat u migraine heeft en vertel duidelijk wanneer u een migraineaanval heeft. Dan begrijpen de mensen om u heen het als u uw werk wilt onderbreken of op bed wilt gaan liggen.
 • Heeft u last van migraine met aura? Dan heeft u een licht verhoogde kans op een beroerte (een bloedstolsel in de hersenen). Het is daarom extra belangrijk dat u niet rookt, omdat roken de kans op een beroerte vergroot. Van de 1000 mensen met migraine met aura krijgen 2 mensen een beroerte. Van de 1000 mensen zonder migraine met aura krijgt 1 persoon een beroerte.
Kijk voor meer informatie over Migraine op www.thuisarts.nl

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Laatst bijgewerkt : 7 Januari 2014

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij migraine?
Behandeling van een migraineaanval
Onderstaande middelen worden voorgeschreven om een migraineaanval te bestrijden.

Pijnstillers
 • Paracetamol. Paracetamol werkt zowel pijnstillend als koortsverlagend.
 • Paracetamol in combinatie met andere middelen. Propyfenazon werkt net als paracetamol pijnstillend en koortsverlagend. Coffeïne versterkt mogelijk het pijnstillende effect en werkt opwekkend. Voorbeelden zijn paracetamol in combinatie met coffeïne en propyfenazon in combinatie met paracetamol en coffeïne.
 • Ontstekingsremmende pijnstillers. Ontstekingsremmende pijnstillers, ook wel NSAID's genoemd, werken pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend. Voorbeelden zijn acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, diclofenac, ibuprofen en naproxen.

Middelen tegen de misselijkheid
Middelen tegen de misselijkheid gaan de misselijkheid bij een migraineaanval tegen en verbeteren hierdoor de opname van de pijnstiller in het lichaam. De pijnstiller werkt daardoor effectiever. Middelen tegen de misselijkheid worden vaak voorgeschreven in combinatie met een pijnstiller. Als er kans bestaat op braken, worden zetpillen voorgeschreven. Voorbeelden zijn domperidon en metoclopramide.

Triptan-antimigrainemiddelen
Triptan-antimigrainemiddelen vernauwen de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Bovendien remmen ze de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgen ze ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt. Hierdoor nemen de klachten geleidelijk af en de aanval duurt minder lang.

Deze middelen worden alleen voorgeschreven als pijnstillers onvoldoende helpen. De toedieningsvorm van triptan-antimigrainemiddelen is afhankelijk van de ernst van een migraineaanval en of er misselijkheid op treedt. Voorbeelden zijn almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan en zolmitriptan.

Ergotamine met coffeïne
Ergotamine vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Coffeïne verbetert de opname van ergotamine in het lichaam. Deze middelen worden soms voorgeschreven als pijnstillers niet voldoende helpen en als u bovendien niet meer dan één aanval per week heeft.

Voorkomen van aanvallen
Wanneer u meer dan twee migraineaanvallen per maand heeft, kan met onderstaande geneesmiddelen worden geprobeerd die aanvallen te voorkomen.

Bètablokkers
De precieze werking van bètablokkers bij migraine is niet bekend. Wel weten we dat bètablokkers de overdracht van prikkels remmen die voor een migraineaanval kunnen zorgen. Ook zorgen bètablokkers voor minder aanmaak van stoffen die ontstekingsverschijnselen en pijn geven. Voorbeelden zijn atenolol, metoprolol en propranolol.

Pizotifeen
Pizotifeen remt de effecten van bepaalde lichaamseigen stoffen, die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van migraine, af en vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd.

Estradiol
Sommige vrouwen hebben rond de mentruatie of in de stopweek van de anticonceptiepil last van migraine. Dit komt waarschijnlijk doordat de hoeveelheid vrouwelijke hormonen in het lichaam dan lager is dan in de rest van de maand.

Estradiol is een vrouwelijk geslachtshormoon, een oestrogeen. Estradiol zorgt ervoor dat de hoeveelheid hormonen niet te veel daalt, zodat deze vorm van migraine wordt voorkomen. Voorbeelden zijn estradiol pleister, estradiol om in te nemen.

Topiramaat
Topiramaat blijkt bij somige mensen het aantal migraineaanvallen te verminderen.

Valproïnezuur
Hoe valproïnezuur precies werkt bij migraine is niet bekend. Het wordt pas voorgeschreven als andere middelen onvoldoende werken of te veel bijwerkingen veroorzaken.

Methysergide
Methysergide vernauwt de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn en remt de effecten van de lichaamseigen stof 'serotonine', dat een rol speelt bij het ontstaan van migraine. Methysergide wordt pas voorgeschreven als bètablokkers en pizotifeen onvoldoende helpen.

Amitriptyline
Amitriptyline remt lichaamseigen stoffen af die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van migraine. Het wordt pas voorgeschreven als bètablokkers en pizotifeen onvoldoende helpen.

Flunarizine
Flunarizine blijkt bij een beperkt aantal mensen het aantal migraineaanvallen te verminderen. 


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

 • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten