Aandoening
Klacht en ziekte : Palliatieve zorg
Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste levensfase. Deze fase kan dagen, weken of maanden zijn. De zorg is erop gericht om de lichamelijke en geestelijke klachten zo goed mogelijk te verlichten. Dit geldt voor zowel de patiënt als zijn omgeving.

Als er één of meerdere klachten ontstaan die niet goed te behandelen zijn, dan kan palliatieve sedatie een  mogelijkheid zijn. Het bewustzijn van de patiënt wordt verlaagd, dit kan continu, kortdurend of met pauzes. Het doel is het bieden van comfort voor de patiënt in de stervensfase. De patiënt zal niet eerder overlijden.

Hulp bij zelfdoding of euthanasie is het stoppen van lijden door het beëindigen van het leven. Dit is op herhaaldelijk verzoek van de patiënt en er zal voldaan moeten worden aan vastgestelde zorgvuldigheidseisen.

Hoe kunt u palliatieve zorg herkennen?

Er zijn veel verschillende lichamelijke klachten die kunnen optreden. Dat verschilt per ziekte, maar ook per patiënt.

Een aantal voorbeelden zijn pijn, benauwdheid, reutelende ademhaling, verwardheid, ascites (vocht in de buik), de hik, jeuk, misselijkheid, braken, diarree of verstopping.

Pijnbestrijding is erg belangrijk in de behandeling. Verder zal voor iedere klacht geprobeerd worden om met medicijnen en zorg verlichting te geven.

Ook is er soms boosheid, verdriet, somberheid, angst of onzekerheid. Er zijn verschillende hulpverleners die hier emotionele steun voor zowel patiënt, als zijn omgeving kunnen bieden.

Wat kunt u zelf doen aan palliatieve zorg

Bespreek goed met uw dierbaren en daarna met uw huisarts of specialist wat uw wensen en verwachtingen zijn in de laatste levensfase. Geef duidelijk uw lichamelijke en geestelijke klachten aan en vraag of er verlichting mogelijk is. De huisarts of specialist zal duidelijk maken wat haalbaar en mogelijk is.

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij palliatieve zorg?

Morfine-achtige pijnstillers
Bij ernstige pijn schrijven artsen morfine-achtige pijnstillers voor, zoals morfine, fentanyl of oxycodon. Behalve een pijnstillend effect hebben deze medicijnen ook een versuffend effect.

Methylfenidaat
Artsen schrijven soms methylfenidaat voor als de patiënt te veel last heeft van het versuffende effect van morfine-achtige pijnstillers. Ook schrijven artsen het soms voor bij depressie in de palliatieve fase. Het werkt namelijk sneller dan gewone antidepressiemiddelen.

Scopolaminebutyl
Soms zijn mensen in de palliatieve fase zo ziek dat ze te zwak zijn om effectief te kunnen hoesten of slikken. Er kan zich dan slijm in de luchtpijp ophopen, waardoor ze luidruchtig ademen (reutelen). Scopolaminebutyl vermindert de vorming van slijm in de longen. Het wordt daarbij toegediend als injectie of in een infuus. 


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten