Aandoening
Klacht en ziekte : Palliatieve zorg
Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste levensfase. Deze fase kan dagen, weken of maanden zijn. De zorg is erop gericht om de lichamelijke en geestelijke klachten  zo goed mogelijk te verlichten. Als er één of meerdere klachten ontstaan die niet goed te behandelen zijn, dan kan palliatieve sedatie een mogelijkheid zijn. Bij palliatieve sedatie wordt de patiënt op zijn of haar verzoek  in slaap gemaakt. Het kan gaan om korte periodes van even goed uitrusten, langdurig slapen met korte momenten van wakker worden of voortdurend slapen. Het gaat erom dat de patiënt in alle rust, zonder pijn geleidelijk kan sterven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de patiënt eerder overlijdt. Het gaat om een natuurlijke dood met veel rust en comfort.

Hulp bij zelfdoding of euthanasie is het stoppen van lijden door het beëindigen van het leven. Dit is op herhaaldelijk verzoek van de patiënt en het moet bijzonder zorgvuldig volgens precieze afspraken gebeuren.

Hoe kunt u palliatieve zorg herkennen?

Er zijn veel verschillende lichamelijke klachten die kunnen optreden. Dat verschilt per ziekte, maar ook per patiënt. 

Een aantal voorbeelden zijn pijn, benauwdheid, reutelende ademhaling, verwardheid, ascites (vocht in de buik), de hik, jeuk, misselijkheid, braken, diarree of verstopping.

Pijnbestrijding is erg belangrijk. Voor iedere klacht zal geprobeerd worden om met medicijnen en zorg verlichting te geven.

Iemand kan in de laatste fase van het leven ook boos zijn, verdriet hebben, last hebben van somberheid, angst of onzekerheid. Er zijn verschillende hulpverleners die hier emotionele steun voor zowel patiënt, als zijn omgeving kunnen bieden.

Wat kunt u zelf doen aan palliatieve zorg

Bespreek goed met uw dierbaren en daarna met uw huisarts of specialist, wat uw wensen en verwachtingen zijn in de laatste levensfase. Wees duidelijk over alle klachten en gevoelens die u heeft. Hoe meer de mensen om u heen weten, hoe beter ze u kunnen helpen.


Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap
Laatst bijgewerkt: 15 mei 2014

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij palliatieve zorg?

Morfine-achtige pijnstillers
Bij ernstige pijn schrijven artsen morfine-achtige pijnstillers voor, zoals morfine, fentanyl, oxycodon, buprenorfine en methadon. Behalve een pijnstillend effect hebben deze medicijnen ook een versuffend effect.

Methylfenidaat
Artsen schrijven soms methylfenidaat voor als de patiënt te veel last heeft van het versuffende effect van morfine-achtige pijnstillers. Ook schrijven artsen het soms voor bij depressie in de palliatieve fase. Het werkt namelijk sneller dan gewone antidepressiemiddelen.

Scopolaminebutyl en atropine
Soms zijn mensen in de palliatieve fase zo ziek dat ze te zwak zijn om effectief te kunnen hoesten of slikken. Er kan zich dan slijm in de luchtpijp ophopen, waardoor ze luidruchtig ademen (reutelen). Scopolaminebutyl en atropine verminderen de vorming van slijm in de longen. Scopolaminebutyl wordt daarbij toegediend als injectie of in een infuus. Atropine wordt toegediend als druppels voor onder de tong.

Cannabis en dronabinol
In de laatste levensfase kunnen klachten als misselijkheid, geen eetlust, gewichtsverlies, zwak gevoel en pijn ontstaan. Cannabis en dronabinol worden soms voorgeschreven om deze klachten te verlichten.

Laatst gewijzigd : 10-02-2015


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten