Aandoening
Klacht en ziekte : Posttraumatische stressstoornis
Wat is posttraumatische stressstoornis

Een posttraumatische stressstoornis  (PTSS) is de naam voor een aantal klachten die worden veroorzaakt door het meemaken van een overweldigende, traumatische gebeurtenis. Het gaat bijvoorbeeld om een oorlogservaring, een beroving, een ernstig auto-ongeluk of een verkrachting.

Het is normaal dat u na een dergelijke gebeurtenis nog enige tijd klachten heeft. Maar als u na een aantal maanden nog ernstige problemen heeft, kan er sprake zijn van PTSS.

Hoe kunt u posttraumatische stressstoornis herkennen?

De combinatie van een aantal klachten die langere tijd na een emotionele gebeurtenis nog bestaan, kunnen wijzen op PTSS. Intense angst, hulpeloosheid of ontzetting kunnen u blijven achtervolgen. De traumatische gebeurtenis beleeft u telkens weer opnieuw, vaak in de vorm van nachtmerries of zogenaamde flashbacks. U vermijdt alle dingen die u aan het trauma herinneren.

Soms doen de verschijnselen zich pas vele maanden of zelfs jaren na de traumatische gebeurtenis voor het eerst voor. U kunt klachten hebben over inslapen of snel angstig zijn. Klachten van somberheid komen veel voor.

Wat kunt u zelf doen aan posttraumatische stressstoornis

Er is niet veel wat u kunt doen om het ontstaan van klachten tegen te gaan. Als u merkt dat u verschijnselen heeft die wijzen op PTSS, of anderen wijzen u daar op, is het belangrijk dat u hulp zoekt.

Bron: Nederlands Huisartsen Genootschap.
Laatst bijgewerkt: 20 november 2007.

Welke geneesmiddelen kunnen worden gebruikt bij posttraumatische stressstoornis?

Serotonine-heropnameremmers
Serotonine-heropnameremmers, ofwel SSRI's, regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze natuurlijk voorkomende stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI's kunnen helpen tegen de verschijnselen van een posttraumatische stressstoornis, zoals angst. Voorbeelden zijn citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline.

Atypische antipsychotica
Atypische antipsychotica verminderen in de hersenen het effect van natuurlijk voorkomende stoffen, voornamelijk dopamine en serotonine. Ze kunnen helpen tegen de verschijnselen van een posttraumatische stressstoornis. Ze zorgen ervoor dat u minder vaak de gebeurtenis opnieuw beleeft in de vorm van nachtmerries of herinneringen. Voorbeelden zijn olanzapine en risperidon.

Tricyclische antidepressiva
Tricyclische antidepressiva regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemming en emoties. TCA's kunnen helpen tegen de verschijnselen van een posttraumatische stressstoornis, zoals angst. Voorbeelden zijn amitriptyline en imipramine.

MAO-remmers
MAO-remmers regelen in de hersenen de hoeveelheid serotonine en norepinefrine, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties. MAO-remmers  kunnen helpen tegen de verschijnselen van een posttraumatische stressstoornis, zoals angst. Een voorbeeld is fenelzine.


De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het onderdeel over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  • Medicijnen bij
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten