Medicijn

Medicijn: amoxicilline

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Amoxicilline behoort tot de groep geneesmiddelen die penicilline-antibiotica worden genoemd. Penicilline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij veel soorten infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties ( longontsteking, acute bronchitis, middenoorontsteking, bijholteontsteking), huidinfecties, blaasontsteking, Chlamydia, ziekte van Lyme, maag- of darmzweer en bij een hersenvliesontsteking.
Infecties met bacteriën

Werking
Amoxicilline doodt vele soorten bacteriën. Na inname verspreidt het middel zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine. Het werkt tegen veel soorten bacteriën.

Effect
De bacteriedodende werking begint 1 tot 2 uur na inname. Eén dosis werkt 6 tot 8 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Uit voorzorg
Dit middel wordt ook wel uit voorzorg toegepast bij mensen met bepaalde hartaandoeningen of aandoeningen van de grote bloedvaten. In sommige gevallen lopen zij risico op een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen (endocarditis), bijvoorbeeld bij een chirurgische of tandheelkundige ingreep. Om een dergelijke infectie te voorkomen, krijgen zij dit middel voorafgaand aan de ingreep.

Ook ter behandeling van endocarditis wordt,  in sommige gevallen, amoxicilline voorgeschreven.

Dit middel wordt ook wel uit voorzorg toegepast bij mensen die blootgesteld zijn geweest aan miltvuurbacteriën (anthrax). Anthrax is gebruikt als biologisch wapen in terroristische aanslagen (poederbrieven). Door het inhaleren van het poeder of door wondjes op de huid kan de anthrax-bacterie binnendringen en ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken. Door kort na de blootstelling amoxicilline te gebruiken, is infectie te voorkomen.

Amoxicilline wordt onder andere toegepast bij de volgende infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij infecties met bacteriën.

Luchtweginfecties

Amoxicilline kan worden toegepast bij bijholteontsteking (sinusitis), middenoorontsteking, longontsteking en acute bronchitis.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij luchtweginfecties.

Bijholteontsteking

Verschijnselen
De bijholten zijn ruimtes tussen de botten rondom de neus, bijvoorbeeld de voorhoofdsholte en de kaakholte. Deze ruimtes staan in verbinding met de neus. Door een neusverkoudheid kan het virus of de bacterie ook één van de bijholtes infecteren. Dit heet sinusitis.

Er ontstaat pus en vocht in de bijholtes. U voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als u bukt. Ook kunt u pijn bij het kauwen hebben.

Werking
Als de bijholteontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie kan amoxicilline helpen. Hoe amoxicilline werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij bijholteontsteking.

Middenoorontsteking

Verschijnselen
Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich in het hoofd, achter het trommelvlies bevindt. Bij een ontstoken middenoor kan de doorgang tussen het oor en de keel, de buis van Eustachius, zijn verstopt. Hierdoor kan het pus niet goed weglopen naar de keel. Dit geeft een drukkende oorpijn.

Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. Soms schrijft uw arts echter amoxicilline of een ander antibioticum voor.

Hoe amoxicilline werkt bij een infectie, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij middenoorontsteking.

Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd. In dat geval kan de arts amoxicilline voorschrijven om de bacteriën te bestrijden.

Hoe amoxicilline werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij longontsteking.

Acute bronchitis

Bronchitis is een infectie van de luchtwegen. U moet veel hoesten en hoest soms slijm op. Ook kunt u koorts hebben. Een acute bronchitis kan worden veroorzaakt door een bacterie of een virus.

Bij ernstige benauwdheid of bij mensen met COPD zal de arts een antibioticum, zoals amoxicilline, voorschrijven. Hoe amoxicilline werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij acute bronchitis.

Huidinfectie

Amoxicilline wordt gebruikt bij bepaalde huidinfecties met bacteriën, zoals infecties diep in de huid en infecties ontstaan door bijtwonden.

Hoe amoxicilline werkt bij een huidinfectie, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij huidinfectie.

Blaasontsteking

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en zo voor blaasontsteking zorgen. Dit geeft klachten als vaak moeten plassen, terwijl u per keer weinig plast. Het plassen is pijnlijk of branderig.

Amoxicilline komt in de urine terecht en kan zo werken tegen de bacteriën in de urinewegen.Hoe amoxicilline verder werkt bij een urineweginfectie kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij blaasontsteking.

Chlamydia

De Chlamydia-infectie is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening.

Verschijnselen
Vaak merkt u niet dat u een Chlamydia-infectie hebt. Toch kan een Chlamydia-infectie nare gevolgen hebben. Het is een veel voorkomende oorzaak van onvruchtbaarheid.

Behandeling
Artsen schrijven amoxicilline alleen voor bij Chlamydia-infecties tijdens de zwangerschap. Het middel is dan veiliger dan de gebruikelijke eerste-keuzeantibiotica bij Chlamydia, namelijk doxycycline of azitromycine.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij chlamydia.

Lymeziekte

Oorzaak
De oorzaak van de ziekte van Lyme is de beet van een teek die is geïnfecteerd met een bacterie. De teek komt vooral voor in bossen, struiken en in de duinen. De teek kan zich vastbijten in de huid van de mens. Als de teek is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie kan de ziekte door de beet worden overgedragen op de mens. 

Hoe kunt u de ziekte voorkomen?
Verwijder de teek zo snel mogelijk. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, heeft u weinig risico op de tekenbeetziekte. Let gedurende 3 maanden na de beet op het ontstaan van een ronde, rode kring rondom de plaats van de tekenbeet. Ontstaat dit, of krijgt u andere klachten? Neem dan contact op met uw arts. Als u de teek pas na 24 uur verwijdert, neem dan altijd contact op met uw arts.

Verwijder de teek met duim en wijsvinger of een pincet rechtstandig met een licht draaiende beweging zo dicht mogelijk bij de huid. Zorg dat u de teek met kop en al verwijderd. In de apotheek is een speciale tekenpincet verkrijgbaar.

Bewerk de teek of de huid niet van tevoren met alcohol of jodium. De kans bestaat dat de teek dan juist besmettelijk speeksel overdraagt. Na het verwijderen is het wel goed om de huid te ontsmetten. Noteer wanneer u de teek hebt verwijderd en waar de beet heeft gezeten. Dit kan van belang zijn als u later toch last mocht krijgen van de beet.

Verschijnselen
Een besmetting met de ziekte van Lyme merkt u meestal aan een ronde, zich uitbreidende, rode ring rond de plaats van de tekenbeet. Uw arts zal u dan een antibioticumkuur voorschrijven. Als de ziekte niet op tijd is behandeld, kan de infectie zich uitbreiden naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Ook dan is een antibioticumkuur nodig om de ziekte tot staan te brengen.

Hoe amoxicilline werkt kunt u lezen in bovenstaande tekst over infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij lymeziekte.

Maagzweer en darmzweer

Amoxicilline kan in combinatie met andere medicijnen, worden gebruikt bij de behandeling van een maag- of darmzweer. De bacterie Helicobacter pylori speelt namelijk vaak een rol bij een maag- of darmzweer.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij maagzweer en darmzweer.

Hersenvliesontsteking

Meningitis, ook wel nekkramp genoemd, is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen. Het wordt veroorzaakt door bepaalde virussen of bacteriën.

De ziekte kan ernstig verlopen en ziekenhuisopname is dan nodig. Een infuus met amoxicilline kan worden gebruikt om de infectie met bacteriën te bestrijden.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij hersenvliesontsteking.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden 

 • Maagdarmklachten, zoals diarree of slappe ontlasting en lichte buikkrampen.
 • Huiduitslag en jeuk, dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur beginnen. Dit is meestal onschuldig, maar kan ook wijzen op allergie voor dit middel. Raadpleeg uw arts, zodat deze kan bepalen of het allergie betreft.
 • Droge mond en een veranderde smaak.
 • Schimmel- of gistinfecties van de slijmvliezen, zoals mond of vagina. Dit komt doordat het antibioticum het natuurlijke evenwicht tussen schimmels, gisten en bacteriën kan verstoren. De schimmels en gisten kunnen dan tijdelijk de overhand krijgen. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van wit beslag in de mond of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen.
Zeer zelden  
 • Allergie. Dit is te merken aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts om te bepalen of u allergisch bent voor dit middel. In dat geval bent u ook allergisch voor andere penicillines. de kans bestaat dat u ook allergisch bent voor een andere groep antibiotica, de cefalosporines. Geef aan de apotheek door dat u allergisch bent voor penicillines. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere penicillines niet opnieuw krijgt. Weet u al of vermoedt u dat u allergisch bent voor penicillines, raadpleeg dan uw arts voor u met de kuur begint.
 • Duizeligheid en hoofdpijn.
 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Ernstige diarree en darmontsteking. Als dit optreedt, is het meestal binnen zes dagen na begin van de behandeling. Ook mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben meer kans op deze bijwerking. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van ernstige diarree met zware buikrampen.
 • Ernstige allergie, met als verschijnselen onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, bewusteloosheid. Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts.
 • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Bij kinderen: bruine of grijze verkleuring van de tanden. Deze verkleuring is meestal goed weg te poetsen, of door de tandarts weg te polijsten.
 • Bloedafwijking, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. Als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
 • Capsules: innemen met een half glas water of andere drank.
 • Oplostabletten (‘solutab' of ‘dispers'): laat de tablet uiteen vallen in water, roer even en drink dan op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dat ook op.
 • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de lepel en drink dat op. Spoel het maatbekertje of de lepel na met wat water en drink dat ook op.
 • Druppels: schud de fles voor gebruik. Dien de druppels met bijgevoegde pipet in de mond toe. Of druppel ze op een lepel en dien dat toe.

Wanneer?
Verdeel de doses zo goed mogelijk over een etmaal. Zo zorgt u voor een constante hoeveelheid werkzame stof in het lichaam; dit is nodig voor een optimaal resultaat.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur vijf tot tien dagen.

Houdt u er rekening mee dat dit een kuur is, die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan twee uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
alles eten, alcohol drinken en autorijden?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken, kan de instelling op de bloedverdunner ontregeld raken. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • Antibiotica van het tetracycline-type. (dit zijn doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze middelen en amoxicilline kunnen elkaars werking teniet doen. Onder sommige omstandigheden mogen ze wel samen gebruikt worden. Dan moet amoxicilline enkele uren vóór het tetracycline-antibioticum worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin (Vivotif) onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en amoxicilline zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
In de normale dosering kunt u dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit middel in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind. In zeer zeldzame gevallen kan het kind diarree krijgen. Neem dan contact op met uw arts.
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, maak de kuur af. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Amoxicilline is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Amoxicilline en Amoxi. Het is te verkrijgen in capsules, oplostabletten (‘dispers'), druppels, drank en injecties. Deze tekst gaat alleen over de via de mond in te nemen producten.

Amoxicilline is ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknamen Augmentin, Forcid, PantoPAC, Panclamox en als het merkloze Amoxicilline/Clavulaanzuur. Deze combinatie is te verkrijgen in tabletten, drank en injecties.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Amoxi, Amoxicilline, PantoPAC, Panclamox

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:22-1-2015

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Amoxicilline

2 maart 2015

Heftige hoofdpijn, duizelig en evenwichtsproblemen sinds ik het gebruik. Vandaag de laatste capsule genomen en hoop dat de hoofdpijn dan ook verdwijnt.

1 maart 2015

Ik kreeg dit middel voor een ontsteking na het trekken van een verstandskies. De ontsteking was redelijk snel weg maar ik had veel last van bijwerkingen: d...

21 februari 2015

Ik had een oor en keel ontsteking en het was binnen 3 dagen verdwenen! Geen last gehad van misselijkheid of braken. Het werkte TOP

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten