Medicijn

Medicijn: fentanyl

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Fentanyl is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij plotselinge hevige pijn, zoals pijn na een operatie, ernstige verwonding, koliekpijn of pijn na een hartinfarct. Ook bij langdurige hevige pijn, zoals pijn bij kanker.
Pijn

Oorzaak
Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een 'bericht' aan de hersenen. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

Pijnbestrijding
Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals morfine en fentanyl.

Als heftige pijn wordt verwacht, zoals na sommige operaties, zal de arts meteen een sterke pijnstiller voorschrijven. Dit wordt dan na enkele dagen afgebouwd en vervangen door een minder sterke pijnstiller.

Fentanyl in een pleister is bedoeld voor algemene pijnstilling en is niet geschikt voor plotselinge hevige pijn. U moet daarom de eerste 12 uur na het opplakken van de eerste pleister de pijnstiller blijven gebruiken die u daarvoor innam.
Tijdens het gebruik van fentanylpleisters kan het voorkomen dat de pijn af en toe opvlamt (doorbraakpijn). In die gevallen moet u ook een snel en kortwerkende pijnstiller erbij gebruiken.

Werking
Fentanyl zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

Effect
De snelheid van werking en de werkingsduur is afhankelijk van de soort toediening.

 • Pleister: werkt binnen 12 tot 24 uur. De werking houdt 3 dagen (=72 uur) aan.
 • Injectie in een ader of als infuus: werkt binnen 3 minuten. De werking houdt 30 minuten aan.
 • Tabletten voor onder de tong (Abstral, Recivit): werken binnen 15 tot 30 minuten. De werking houdt 2 uur aan.
 • Neusspray (Instanyl): werkt binnen 10 minuten. De werking houdt 1 tot 4 uur aan.
 • Zuigtablet ('lolly', Actiq) : werkt binnen 15 tot 30 minuten. De werking houdt 1 tot 4 uur aan.
 • Tablet bedoeld om in de mond te houden (Effentora): werkt binnen 30 minuten. De werking houdt 1 tot 4 uur aan.
 • Tablet bedoeld om tegen binnenkant wang te plakken (Breakyl): werkt binnen 30 minuten. De werking houdt 1 tot 4 uur aan.

Klik voor meer informatie over medicijnen bij pijn.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijft uw arts, als u fentanyl gebruikt, ook een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u door fentanyl last heeft van verstopping.

Soms

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. Deze bijwerking gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan het medicijn. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.
 • Maagdarmklachten. zoals misselijkheid, braken en zelden buikpijn, opkomend maagzuur, winderigheid en diarree. Meestal gaan deze bijwerkingen over als uw lichaam aan dit medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben.
  Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het beste gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bespreek het met uw arts als u hier last van blijft houden.
 • Hoofdpijn.
 • Benauwdheid en bemoeilijkte ademhaling. Dit komt alleen voor bij hoge doseringen. Neem contact op met uw arts, als de ademhaling heel langzaam en oppervlakkig wordt.
  Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of COPD (longemfyseem), kunt u hier eerder last van krijgen. Vraag uw arts om advies.
  Slaap-apneu, een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap. Dit medicijn kan slaap-apneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaap-apneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
  Bij de pleisters, tabletten onder de tong en de neusspray komt deze bijwerking zelden voor.

Zelden

 • Koude-gevoel, rillingen, maar ook opvliegers, zweten en koorts. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.
 • Zwak gevoel, trillen.
 • Duizelingen of gevoel te tollen.
 • Huiduitslag, jeuk, rode huid en galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar het is meestal een onschuldige huidreactie (zie Zeer zelden). Bij een pleister met fentanyl verdwijnen de verschijnselen meestal binnen 24 uur na verwijderen van de pleister.
 • Spierschokkenen spierkrampen. Wanneer u dit merkt, neem dan contact op met een arts.
 • Niet opmerken van pijn bij andere verwondingen. Omdat fentanyl pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.
 • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden. Dit komt doordat het lichaam na verloop van tijd went aan fentanyl. Dit kan geen kwaad. Alleen als het gebruik van fentanyl plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kunt u voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen. Geestelijke verslaving komt bij gebruik als pijnstiller bijna nooit voor.
 • Psychische klachten, zoals rusteloosheid, gejaagdheid, verwardheid of nervositeit.
 • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en abnormale dromen, zoals nachtmerries.
 • Droge mond. Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Het helpt ook als u bij het eten iets drinkt of de voeding vochtig maakt, bijvoorbeeld met jus of vruchtenmoes.
 • Bij zuigtabletten en tabletten onder de tong: zweertjes of blaren in de mond, irritatie, roodheid, bloedend tandvlees. De zuigtablet bevat suiker en geeft daardoor meer kans op gaatjes in het gebit.
 • Bij neusspray: neusbloeding, irritatie en pijn in de neus, zweertjes in de neus, irritatie van de keel.  

Zeer zelden

 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
 • Wazig zien, dubbel zien.
 • Hartkloppingen.
 • Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten.
 • Smaakstoornissen, slikstoornissen, moeite met praten, hik.
 • Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen en moeilijke erectie. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. 
 • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, mag u dit medicijn niet gebruiken als  de colitis ulcerosa opvlamt of als u door de ziekte van Crohn een vernauwing van de darm heeft.  Als u dit medicijn wel moet gebruiken, neem contact op met uw arts als u klachten krijgt, zoals een opgezette buik, meer buikpijn en koorts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen. Waarschuw dan meteen een arts.
  Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor fentanyl. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het in de toekomst niet meer krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Haal het medicijn uit de verpakking zoals beschreven staat in de bijsluiter. Doe dit vlak voordat u het gaat gebruiken.

Pleister

 • Breng de pleister aan op een droge niet geïrriteerde of bestraalde huid met zo weinig mogelijk haren van het bovenlichaam of de bovenarm. Elke keer op een andere plaats. Plak bij kinderen de pleister op de rug, zodat ze hem er niet af kunnen halen. 
 • De pleister mag niet worden geknipt.
 • Raak de plakzijde van de pleister niet aan, anders plakt de pleister niet goed.
 • Druk de pleister goed aan met de vlakke hand gedurende 30 seconden.
 • Na aanbrengen handen wassen.
 • Let erop dat de plaats waarop de pleister zit niet te warm wordt (niet boven de 40 graden Celsius). Door warmte wordt de werkzame stof namelijk sneller afgegeven dan normaal, waardoor meer bijwerkingen kunnen optreden.
 • Gebruik geen lotion of crème op de plaats waar u de pleister gaat plakken. Vet laat de pleister eraf vallen. Als pleisters er toch steeds afvallen kunt u er eventueel een Tegaderm pleister overheen plakken en goed aandrukken. Vraag uw apotheek om advies.

Injectie
De injectie zal meestal door een verpleegkundige of arts worden toegediend.

Zuigtablet op applicator ('lolly') (Actiq)

 • Houd de lolly gedurende 15 minuten in de mond tegen de wang aan en verplaats hem met behulp van de applicator langs de wang. Draai de lolly regelmatig. 
 • U mag niet op de lolly kauwen, bijten of zuigen.
 • Tijdens het gebruik van de lolly mag u niets eten of drinken. Voordat u de lolly gaat gebruiken, mag u wel wat water drinken om uw mond vochtig maken.

Buccale tablet, om in de mond te houden (Effentora)

 • Plaats de tablet in zijn geheel in uw mond, vlakbij een van uw achterste kiezen tussen de wang en het tandvlees. Let op: niet zuigen op de tablet, niet bijten en niet doorslikken.
 • Houd de tablet tussen uw wang en uw tandvlees totdat de tablet uit elkaar valt. Dit duurt 15-25 minuten.
 • Als het niet mogelijk is de tablet tussen uw wang en uw tandvlees te houden, mag u deze eventueel ook onder de tong leggen.
 • Tijdens het gebruik van de tablet mag u niets eten of drinken. Voordat u de tablet gaat gebruiken, mag u wel wat water drinken om uw mond vochtig maken.

Muco-adhesieve buccale tablet, om tegen de wang te plakken (Breakyl)

 • Maak de binnenkant van uw wang nat met uw tong of met een slokje water.
 • Pak de tablet tussen uw droge duim en wijsvinger vast. Plaats de tablet in zijn geheel met de roze kant tegen de binnenkant van uw wang. Let op: niet zuigen op de tablet, niet bijten en niet doorslikken.
 • Druk licht aan en houd de tablet nog 5 seconden op zijn plek, tot deze stevig tegen uw wang plakt. Nu is de witte kant van de tablet zichtbaar.
 • Na 5 minuten mag u weer wat drinken. U mag pas wat eten als de tablet helemaal is opgelost. Dit duurt meestal 15 tot 30 minuten.
 • Als u meerdere tabletten tegelijk moet gebruiken, zorg dan dat deze helemaal tegen uw mondslijmvlies plakken. Plak ze niet over elkaar heen. Het beste brengt u dan tabletten in uw linkerwang en in uw rechterwang aan.

Tablet voor sublinguaal gebruik, voor onder de tong (Abstral, Recivit)

 • Plaats de tablet zo ver mogelijk onder uw tong. Let op: niet zuigen op de tablet, niet bijten en niet doorslikken voor hij helemaal is opgelost.
 • Houd de tablet onder uw tong totdat de tablet volledig oplost. Als na 30 minuten nog resten van de tablet aanwezig zijn, mag u deze doorslikken.
 • Voordat u de tablet gaat gebruiken, mag u wat water drinken om uw mond vochtig maken. Als de tablet onder de tong ligt, mag u niets eten of drinken, totdat de tablet is opgelost.

Neusspray
Als u de spray voor het eerst gebruikt, moet u het pompje een paar maal indrukken in de lucht, tot er een fijne nevel ontstaat. De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing. De volgende keren is dit niet meer nodig. Als u de spray langer dan 7 dagen niet heeft gebruikt, moet u het pompje nog wel eenmaal indrukken in de lucht.

 • Snuit vooraf de neus als u verkouden bent of een verstopte neus heeft.
 • Verwijder het stofdopje van de spray.
 • Zit of sta rechtop en houd uw hoofd een beetje voorover.
 • Breng de tuit in één neusgat, houd het andere neusgat dicht.
 • Druk het pompje eenmaal in, terwijl u door de neus inademt.
 • Misschien voelt u de vloeistof niet in uw neus, maar als de zuiger naar boven is geduwd heeft u de dosis wel gekregen. 
 • Maak de tuit na gebruik goed schoon en plaats de flacon in de kindveilige verpakking.

Wanneer?

 • Pleister: vernieuw de pleister elke 2 tot 3 dagen. Als u de pleister verliest, kunt u een nieuwe pleister aanbrengen op een andere plek van het lichaam. Vervang de nieuwe pleister na 2 tot 3 dagen.
 • Overige toedieningsvormen: deze zijn bedoeld om doorbraakpijn te bestrijden. Uw arts zal aangeven wanneer u deze kunt gebruiken.

Hoelang?
U kunt het medicijn gebruiken zolang u hevige pijn heeft. Indien uw situatie het toelaat zal uw arts met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of u kunt overgaan naar een minder sterke pijnstiller. Als u dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. Als u dit medicijn al enkele weken gebruikt kunt u beter geleidelijk met fentanyl stoppen. Dan heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Pleister
Plak de pleister dan alsnog. Vervang de pleister na 2 tot 3 dagen.

Zuigtablet op applicator ('lolly'), tablet voor in de mondholte, tablet voor onder de tong en neusspray
Heeft u nog doorbraakpijn? Neem de dosis dan alsnog. Neem de volgende dosis weer bij de volgende keer dat de doorbraakpijn optreedt. Neem nooit een dubbele dosis.


Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste 2 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.  

Na 2 weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan fentanyl, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'. 

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
 • Naltrexon en naloxon. Deze medicijnen gaan de werking van fentanyl en andere morfineachtige pijnstillers tegen. Het kan juist om deze reden worden gebruikt. Naltrexon en naloxon worden ook gebruikt bij mensen die alcoholverslaafd zijn. Mensen die het om die reden gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u al fentanyl gebruikt en u krijgt naltrexon of naloxon erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen.
 • Het medicijn tegen alcoholverslaving nalmefeen. Dit medicijn maakt morfineachtige pijnstillers minder werkzaam. Als u al fentanyl gebruikt en u krijgt nalmefeen erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
 • De pijnstillers pentazocine, buprenorfine en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van fentanyl tegen gaan. Als u fentanyl gebruikt en u krijgt één van deze medicijnen erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts. Dit geldt niet voor pleisters met buprenorfine. Deze pleisters kunt u wel samen gebruiken met fentanyl, bijvoorbeeld in het geval van doorbraakpijn.
 • Lopinavir, ritonavir en elvitegravir, medicijnen tegen hiv-infecties. Deze medicijnen remmen de afbraak van fentanyl. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Overleg hierover met uw arts.
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. Deze medicijnen remmen de afbraak van fentanyl. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Overleg hierover met uw arts. 
 • Medicijnen tegen depressie citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline en het medicijn tegen te snelle zaadlozing dapoxetine. In combinatie met fentanyl is er een kleine kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw arts. Als u de combinatie gebruikt, let dan op de verschijnselen, zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts. Ook de medicijnen tegen depressie fenelzine en tranylcypromine kunnen in combinatie met fentanyl het serotoninesyndroom oproepen. Gebruik deze medicijnen daarom NIET.

Twijfelt u eraan of één van de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn tijdens de zwangerschap kortdurend gebruiken in een zo laag mogelijke dosering, bijvoorbeeld enkele dagen. Als u dit medicijn langer moet gebruiken bestaat een kans dat de baby verslaafd raakt en kort na de geboorte ontwenningsverschijnselen krijgt. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn voor een korte periode, bijvoorbeeld enkele dagen, in een lage dosering gebruiken als u borstvoeding geeft. Het komt maar weinig in de moedermelk. Als u het langer moet gebruiken, of in een hogere dosis, kan het sufheid en ademhalingsproblemen geven bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Pleister
Als u langdurig een sterke pleister heeft gebruikt is het verstandig niet van de ene op de andere dag te stoppen. U kunt dan namelijk last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Om dit te voorkomen, moet u het gebruik langzaam afbouwen door eerst een aantal dagen een minder sterke pleister plakken. Overleg hierover met uw arts. Het gebruik van minder sterke pleisters kunt u wel in een keer stoppen.

Overige toedieningsvormen bedoeld voor doorbraakpijn
Meestal mag u het gebruik in één keer stoppen. U moet dan echter wel uw andere morfine-achtige pijnstillers tegen de chronische pijn blijven gebruiken. Als uw behandeling met andere morfine-achtige pijnstillers ook wordt beëindigd, is het meestal niet verstandig in één keer te stoppen. U kunt dan namelijk last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Bouw het gebruik daarom langzaam af. Overleg hierover met uw arts.

Ontwenningsverschijnselen
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Fentanyl is sinds 1963 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Actiq, Abstral, Breakyl, Durogesic, Effentora,  Instanyl en Recivit, en als het merkloze Fentanyl in pleisters, injecties, neusspray, zuigtabletten op een applicator 'lolly', tabletten voor gebruik in de mondholte en tabletten voor onder de tong.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Durogesic, Fentanyl, Actiq, Instanyl, Effentora, Abstral, Breakyl, Recivit

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:10-2-2015

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Fentanyl

15 januari 2015

Misselijk en overgeven en in het geheel niet goed voelen. Ik heb in het geheel 10x een pleister geplakt, goed doorgezet, maar het werd niet beter. Uit la...

4 oktober 2014

Na drie jaar gebruik van Spinal Cord Stimulator moest ik noodgedwongen weer overstappen op Fentanyl pleisters (3x100) i.c.m. Fentanyl neusspray. Ik heb di...

10 augustus 2014

Ontwenningsverschijnselen zijn best pittig, wilde voor mijn vakantie stoppen met de pleisters maar heb nu flinke last van zweten onrustig gevoel, niezen, l...

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten