Medicijn

Medicijn: fentanyl

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Fentanyl behoort tot de groep geneesmiddelen die morfineachtige pijnstillers of opiaten worden genoemd. Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij pijn.
Pijn

Oorzaak
Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een `bericht` aan de hersenen. De hersenen reageren hierop. Bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

Pijnbestrijding
Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor. Tweede-stapmiddelen zijn codeïne en tramadol. Derde-stapmiddelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals morfine en fentanyl. Als heftige pijn wordt verwacht, zoals na sommige operaties, zal de arts meteen een sterke pijnstiller voorschrijven. Dit wordt dan na enkele dagen afgebouwd en vervangen door een minder sterke pijnstiller.

Werking
Fentanyl zorgt ervoor dat het `bericht` in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

Effect
De werking van de fentanylpleister is pas na 12 tot 24 uur optimaal. De pleister is daarom niet geschikt voor de bestrijding van acute pijn. Gedurende de eerste twaalf uur na het opplakken van de eerste pleister moet u daarom de pijnstiller blijven gebruiken die u daarvoor innam. Dat is meestal morfine.

Bij pijn die niet constant is, maar op kan vlammen (doorbraakpijn) moet u ook nog een snel en kortwerkende pijnstiller gebruiken, bijvoorbeeld morfine in drank- of tabletten. De pleister met fentanyl is dan bedoeld voor de algemene pijnstilling en de tabletten of drank worden dan, zo nodig, daarnaast gebruikt bij doorbraakpijn.

Een pleister kan 72 uur (drie dagen) lang werken. De pleister is geschikt voor langdurige chronische pijn, met name als andere pijnstillers wegens slikklachten niet kunnen worden gebruikt.

De werking van de fentanylinjectie begint binnen enkele minuten, en is na ongeveer een half uur weer uitgewerkt.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij pijn.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten. Deze bijwerking gaat na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan het middel. De rust die optreedt als u geen last meer heeft van pijn, wordt soms verward met sufheid en slaperigheid.
 • Misselijkheid en braken. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit middel gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
 • Verstopping (obstipatie). Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijft uw arts, als u fentanyl gebruikt, ook een laxerend middel voor. Raadpleeg uw arts als u tijdens gebruik van fentanyl last heeft van verstopping.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het beste gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Zweten en blozen. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over.  

Soms

 • Jeuk, huiduitslag en galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen of u overgevoelig voor dit middel bent. Bij een pleister met fentanyl verdwijnen de verschijnselen meestal binnen 24 uur na verwijderen van de pleister.
 • Tragere ademhaling. Ademhalingsmoeilijkheden komen alleen voor bij zeer hoge doseringen. Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of COPD (longemfyseem), kunt u hier eerder last van krijgen. Vraag uw arts om advies.

Zelden

 • Spierkrampen en stijve spieren.
 • Na langdurig gebruik kan lichamelijke verslaving optreden. Dit komt doordat het lichaam na verloop van tijd went aan fentanyl. Dit kan geen kwaad. Alleen als het gebruik van fentanyl plotseling wordt gestopt, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Dit kan worden voorkomen door het gebruik langzaam af te bouwen. Geestelijke verslaving komt bij gebruik als pijnstiller echter bijna nooit voor.
 • Bij gebruik van de zuigtablet kan irritatie van het tandvlees optreden. Ook kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen, omdat de zuigtablet suiker bevat. Daarom wordt aanbevolen uw tanden regelmatig te poetsen.
 • Droge mond. Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom, ananasblokjes of door te zuigen op ijsblokjes. Verder kunt u sterk gekruide, droge en harde voeding beter vermijden, uw voeding vochtig maken met jus of vruchtenmoes en samen met voedsel vocht innemen. 

Zeer zelden

 • Slaapapneu, een kortdurende periode van ademhaling tijdens de slaap. Dit middel kan slaapapneu veroorzaken. Als u al eerder last van slaapapneu heeft gehad, kunt u hier meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u nachtelijke aanvallen van stokkende ademhaling heeft of wanneer deze verergeren.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
 • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

Pleister

 • Breng de pleister aan op een droge niet geïrriteerde of bestraalde huid van het bovenlichaam of de bovenarm. Elke keer op een andere plaats.
 • De pleister mag niet worden geknipt.
 • Let erop dat de plaats waarop de pleister zit niet te warm wordt (niet boven de 40 graden Celsius). Door warmte wordt de werkzame stof namelijk sneller afgegeven dan normaal, waardoor meer bijwerkingen kunnen optreden.
 • Gebruik geen lotion of crème op de plaats waar u de pleister gaat plakken. Vet laat de pleister eraf vallen. Als pleisters er toch steeds afvallen kunt u er eventueel een Tegaderm pleister overheen plakken en goed aandrukken. Vraag uw apotheek om advies.

Injectie
De injectie zal meestal door een verpleegkundige of arts worden toegediend.

Zuigtablet op applicator ('lolly') (Actiq)

 • Houd de zuigtablet gedurende 15 minuten in de mond tegen de wang aan en verplaats hierbij de zuigtablet met behulp van de applicator langs de wang. Draai de zuigtablet regelmatig. 
 • U mag niet op de zuigtablet kauwen, erop zuigen mag wel.
 • Tijdens het gebruik van de zuigtablet mag u niets eten of drinken. Voordat u de zuigtablet gaat gebruiken, mag u wel wat water drinken om uw mond vochtig maken.

Buccale tablet, om in de mond te houden (Effentora)
Haal de tablet pas uit de verpakking vlak voordat u deze gaat innemen, anders valt de tablet te vroeg uit elkaar.

 • Scheur de folie van een vakje van de blisterverpakking voorzichtig los langs de stippellijntjes en vouw deze langs het lijntje om.
 • Trek het stukje folie los zodat de tablet vrijkomt. Zorg ervoor dat de tablet heel blijft en niet beschadigt.
 • Plaats de tablet in zijn geheel in uw mond, vlakbij een van uw achterkiezen tussen de wang en het tandvlees. Let op: niet zuigen op de tablet, niet bijten en niet doorslikken.
 • Houd de tablet tussen uw wang en uw tandvlees totdat de tablet uit elkaar valt. Dit duurt 15-25 minuten.
 • Als het niet mogelijk is de tablet tussen uw wang en uw tandvlees te houden, mag u deze eventueel ook onder de tong leggen.
 • Tijdens het gebruik van de tablet mag u niets eten of drinken. Voordat u de tablet gaat gebruiken, mag u wel wat water drinken om uw mond vochtig maken.

Muco-adhesieve buccale tablet, om tegen de wang te plakken (Breakyl)

 • Haal de tablet uit de verpakking, volg hierbij de aanwijzingen op het zakje. Zorg ervoor dat de tablet heel blijft en niet beschadigt.
 • Maak de binnenkant van uw wang nat met uw tong of met een slokje water.
 • Pak de tablet tussen uw droge duim en wijsvinger vast. Plaats de tablet in zijn geheel met de roze kant tegen de binnenkant van uw wang. Let op: niet zuigen op de tablet, niet bijten en niet doorslikken.
 • Druk licht aan en houd de tablet nog 5 seconden op zijn plek, tot deze stevig tegen uw wang plakt. Nu is de witte kant van de tablet zichtbaar.
 • Na 5 minuten mag u weer wat drinken. U mag pas wat eten als de tablet helemaal is opgelost. Dit duurt meestal 15 tot 30 minuten.
 • Als u meerdere tabletten tegelijk moet gebruiken, zorg dan dat deze helemaal tegen uw mondslijmvlies plakken. Plak ze niet over elkaar heen. Het beste brengt u dan tabletten in uw linkerwang en in uw rechterwang aan.

Tablet voor sublinguaal gebruik, voor onder de tong (Abstral, Recivit)

 • Haal de tablet uit de verpakking. Zorg ervoor dat de tablet heel blijft en niet beschadigt.
 • Plaats de tablet zo ver mogelijk onder uw tong. Let op: niet zuigen op de tablet, niet bijten en niet doorslikken.
 • Houd de tablet onder uw tong totdat de tablet volledig oplost.
 • Tijdens het gebruik van de tablet mag u niets eten of drinken. Voordat u de tablet gaat gebruiken, mag u wel wat water drinken om uw mond vochtig maken.

Neusspray
Als u de spray voor het eerst gebruikt, moet u het pompje een paar maal indrukken in de lucht, tot er een fijne nevel ontstaat. De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing. De volgende keren is dit niet meer nodig. Als u de spray langer dan 7 dagen niet heeft gebruikt, moet u het pompje nog wel eenmaal indrukken in de lucht.

 • Snuit vooraf de neus.
 • Zit of sta rechtop en houd uw hoofd een beetje voorover.
 • Verwijder het stofdopje van de spray.
 • Breng de tuit in één neusgat, houd het andere neusgat dicht.
 • Druk het pompje eenmaal in, terwijl u door de neus inademt.
 • Mogelijk voelt u de vloeistof niet in uw neus. U heeft de vloeistof gekregen als de zuiger naar boven is geduwd. 
 • Maak de tuit na gebruik goed schoon en plaats de flacon in de kindveilige verpakking.

Wanneer?
Vernieuw de pleister elke 2 tot 3 dagen. Als u de pleister verliest, kunt u een nieuwe pleister aanbrengen op een andere plek van het lichaam. Vervang de nieuwe pleister na 2 tot 3 dagen.

Hoe lang?
De pleister werkt gedurende 2 tot 3 dagen. Daarna kunt u een nieuwe pleister aanbrengen. Doe dat op een andere plek van het lichaam.

Gebruik fentanyl zo lang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Fentanyl kan jarenlang worden gebruikt bij pijn. Als u dit middel gedurende verschillende maanden gebruikt, is er een kans dat uw lichaam er gewend aan raakt. U mag dan niet plotseling stoppen met fentanyl. Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, kunt u er beter geleidelijk mee stoppen.

De zuigtablet op de applicator moet u gedurende 15 minuten volledig consumeren. U mag niet kauwen op de zuigtablet.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Pleister
Plak de pleister dan alsnog. Vervang de pleister na twee tot drie dagen.
Als u de pleister verliest, kunt u een nieuwe pleister aanbrengen op een andere plek van het lichaam. Vervang de nieuwe pleister na twee tot drie dagen.

Zuigtablet op applicator (‘lolly’), buccale tablet, tablet voor sublinguaal gebruik en neusspray
Neem de volgende dosis weer bij de volgende keer dat de doorbraakpijn optreedt. Neem nooit een dubbele dosis.


Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste twee weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.  

Na twee weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan fentanyl, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’. 

 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Naltrexon. Dit is een middel dat de werking van fentanyl en andere opiaten tegengaat. Het kan juist om deze reden worden gebruikt bij mensen die een overdosis opiaat hebben binnen gekregen. Naltrexon wordt echter ook gebruikt bij mensen die alcoholverslaafd zijn. Mensen die het om die reden gebruiken, moeten er rekening mee houden dat fentanyl en andere morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u al fentanyl gebruikt en u krijgt naltrexon erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen.
 • Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van fentanyl tegen gaan. Als u fentanyl gebruikt en u krijgt één van deze middelen erbij kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
 • Lopinavir en ritonavir, middelen tegen hiv-infectie, remmen de afbraak van fentanyl. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Overleg hierover met uw arts.
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid fentanyl in het bloed kan stijgen door deze medicijnen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Overleg hierover met uw arts. Uw arts zal extra controleren op bijwerkingen. Of de arts schrijft een ander medicijn voor.
 • Medicijnen tegen depressie citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline. In combinatie met fentanyl is er een kleine kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw arts. Als u de combinatie gebruikt, let dan op de verschijnselen, zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.
 • Gebruik NIET de middelen tegen depressie fenelzine en tranylcypromine. Combinatie met fentanyl kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of u dit middel kunt blijven gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding gaan geven, overleg dan met uw arts of u dit middel kunt blijven gebruiken.
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Pleister
Als u langdurig een sterke pleister heeft gebruikt is het verstandig niet van de ene op de andere dag te stoppen. U kunt dan namelijk last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Om dit te voorkomen, moet u het gebruik langzaam afbouwen door eerst een aantal dagen een minder sterke pleister plakken. Overleg hierover met uw arts. Het gebruik van minder sterke pleisters kunt u wel in een keer stoppen.

Zuigtablet op applicator (‘lolly’), buccale tablet, tablet voor sublinguaal gebruik en neusspray
Meestal mag de behandeling met Actiq in één keer worden stopgezet. U moet dan echter wel uw andere morfine-achtige pijnstillers tegen de chronische pijn blijven gebruiken. Als uw behandeling met andere morfine-achtige pijnstillers ook wordt beëindigd, is het meestal niet verstandig in één keer te stoppen. U kunt dan namelijk last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Bouw het gebruik daarom langzaam af. Overleg hierover met uw arts.

Algemeen
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Fentanyl is sinds 1963 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Actiq, Abstral, Breakyl, Durogesic, Effentora,  Instanyl en Recivit, en als het merkloze Fentanyl in pleisters, injecties, zuigtabletten op een applicator 'lolly', buccale tabletten en tabletten voor sublinguaal gebruik.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Durogesic, Fentanyl, Actiq, Instanyl, Effentora, Abstral, Breakyl, Recivit

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:6-11-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Fentanyl

15 januari 2015

Misselijk en overgeven en in het geheel niet goed voelen. Ik heb in het geheel 10x een pleister geplakt, goed doorgezet, maar het werd niet beter. Uit la...

4 oktober 2014

Na drie jaar gebruik van Spinal Cord Stimulator moest ik noodgedwongen weer overstappen op Fentanyl pleisters (3x100) i.c.m. Fentanyl neusspray. Ik heb di...

10 augustus 2014

Ontwenningsverschijnselen zijn best pittig, wilde voor mijn vakantie stoppen met de pleisters maar heb nu flinke last van zweten onrustig gevoel, niezen, l...

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten