Medicijn

Medicijn: methadon

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Methadon behoort tot de groep die morfineachtige pijnstillers of opiaten worden genoemd. Het heeft een sterk pijnstillende werking.

Artsen schrijven het voor bij pijn en bij verslaving.


Pijn

Een beschadigd deel van het lichaam stuurt via gevoelszenuwen een `bericht` aan de hersenen. De hersenen reageren hier op door beweging, bijvoorbeeld de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo.

Pijnbestrijding
Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Pijnstillers als paracetamol en ibuprofen vormen hierin de eerste stap. Deze zijn bij vele soorten pijn effectief en hebben weinig bijwerkingen. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterkere pijnstillers voor.

Tweede stap middelen zijn codeïne en tramadol. Derde stap middelen zijn de morfineachtige pijnstillers, zoals methadon.

Werking
Methadon zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt u de pijn minder en reageert u er rustiger op.

De pijnstillende werking begint een 0.5 tot 2 uur na inname en houdt ongeveer 10 uur aan.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij pijn.

Verslaving

Verschijnselen
Bij een verslaving aan opiaten, zoals heroïne, heeft iemand steeds meer nodig om het gewenste effect nog te voelen. Ontwenningsverschijnselen die optreden bij stoppen, zijn gevoel van ziekte, klamme en koude huid, zweten, kippenvel, een loopneus, diarree, buikkrampen en spierpijn in armen en benen. Deze klachten verdwijnen als het middel weer wordt genomen.

Verder blijft een gebruiker door de euforische en pijnstillende werking heel sterk naar het middel verlangen. Hij zet er alles voor opzij en doet er alles voor om maar te kunnen gebruiken. Vooral de geestelijke afhankelijkheid is heel groot.

Werking
Methadon vermindert de ontwenningsverschijnselen die optreden bij stoppen met opiaten als heroïne. Het geeft echter meestal geen 'kick', zoals heroïne wel doet. Op deze manier kunt u wennen aan de afwezigheid van een 'kick'. Door de hoeveelheid methadon gedurende 3 weken geleidelijk te verlagen, kunt u vervolgens ontwennen.

Bij langdurig verslaafden zal methadon 6 maanden of langer moeten worden gebruikt om te voorkomen dat ze terugvallen.

Effect
Dit middel heeft niet bij iedereen hetzelfde effect. De motivatie is heel belangrijk voor een goed effect. Bovendien hoort bij het gebruik van methadon psychotherapie en sociale begeleiding. Ook is het belangrijk dit middel consequent te blijven gebruiken.

De werking kan 1 tot 2 dagen aanhouden.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij verslaving.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Sufheid, slaperigheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem daarom geen risicovolle activiteiten.
 • Verstopping (obstipatie). Gebruik als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Meestal schrijven artsen bij dit medicijn een laxeermiddel voor. Raadpleeg uw arts als u door methadon last heeft van verstopping.
 • Misselijkheid. Meestal gaat deze bijwerking over als u na enkele dagen aan dit medicijn gewend bent geraakt. Meestal helpt het om even te gaan liggen als u zich misselijk voelt.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als u na een paar dagen gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Soms

 • Droge mond. Hierdoor ontstaan sneller gaatjes in uw gebit. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom, ananasblokjes of door te zuigen op ijsblokjes. Verder kunt u sterk gekruide, droge en harde voeding beter vermijden, uw voeding vochtig maken met jus of vruchtenmoes en samen met voedsel vocht innemen. 
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Met name bij toediening van morfine via de ruggenmergprik kan men soms een dag lang niet plassen. Neem contact op met uw arts zodra u plasproblemen bemerkt.
 • Maskering van andere pijnen. Omdat methadon pijnstillend werkt, zult u verwondingen minder snel opmerken. Let daarom extra op verwondingen van met name uw voeten, omdat hier vaak problemen bij ontstaan.
 • Zweten en blozen. Dit gaat na een paar dagen vanzelf over.
 • Jeuk en galbulten. Dit kan wijzen op overgevoeligheid. Neem contact op met uw arts, zodat deze kan bepalen of u overgevoelig voor dit medicijn bent.
 • Psychische bijwerkingen, zoals neerslachtigheid, hallucinaties en nachtmerries.

Zelden

 • Bemoeilijkte ademhaling. Als u lijdt aan een luchtwegaandoening, zoals astma of longemfyseem, kunt u hier eerder last van krijgen. Vraag uw arts om advies.

Zeer zelden

 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Wanneer u lijdt aan de chronische darmontstekingen colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, dan kunt u in sommige gevallen dit medicijn beter niet gebruiken. Namelijk bij een ernstige verergering van colitis ulcerosa of bij een vernauwing in de darm bij de ziekte van Crohn. Dan kan dit medicijn ernstige bijwerkingen geven op de darm. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken. Als u dit medicijn wel mag gebruiken, let er dan op of u geen last krijgt van klachten zoals opgezette buik, toenemende buikpijn en koorts. Als u hier last van krijgt, neemt u dan contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?

 • Bij pijn: het maakt niet uit welke tijdstippen u voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden in te nemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.
 • Bij ontwenningskuren: kies een vast tijdstip, dan heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen en vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

 • Bij pijn: gebruik methadon zolang uw arts aangeeft dat dit nodig is. Als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt, is er een kans dat u er aan gewend raakt en er alleen geleidelijk mee kunt stoppen.
 • Bij ontwenningskuren: de hoeveelheid methadon wordt meestal gedurende drie weken geleidelijk verlaagd. Bij langdurig verslaafden kan methadon echter gedurende zes maanden of langer nodig zijn, om niet terug te vallen in heroïnegebruik.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Bij pijn
Als u de tabletten of drank gebruikt voor pijn (zo nodig tot maximaal 6 keer per dag): neem de vergeten dosis alsnog in. Houd daarna een interval van minstens vier uur aan voor u weer een volgende dosis inneemt.

Bij ontwenningskuren

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Neem nooit een dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.


Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, verwardheid en duizeligheid. U mag de eerste twee weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden.  

Na twee weken zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook een (eerdere) behandeling voor een verslaving aan opiaten kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan methadon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
 • Bij combinatie van methadon met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met methadon: amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
 • Naltrexon en naloxon. Deze medicijnen gaan de werking van methadon en andere opiaten (morfine-achtige pijnstillers) tegen. Mensen die alcoholverslaafd zijn en om die reden naltrexon of naloxon gebruiken, moeten er rekening mee houden dat morfineachtige pijnstillers bij hen minder werkzaam zijn. Als u naltrexon of naloxon om een andere reden krijgt voorgeschreven, overleg dan met uw arts.
 • Pentazocine, buprenorfine, nalmefeen en nalbufine zijn pijnstillers die de werking van methadon tegengaan. Als u methadon gebruikt en u krijgt één van deze medicijnen erbij, dan kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen. Overleg hierover met uw arts.
 • Zidovudine, een medicijn tegen hiv-infectie. Methadon versterkt de werking van dit medicijn. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Atazanavir, een ander medicijn tegen hiv-infectie. Dit medicijn tegen hiv-infectie remt de afbraak van methadon in het lichaam. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van methadon worden versterkt. Uw arts zal daarom de bijwerkingen van methadon in de gaten houden en controleren op veranderingen in het hartritme.

De volgende medicijnen verminderen de werking van methadon.

 • De medicijnen tegen hiv-infectie abacavir, darunavir, efavirenz, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, nevirapine, ritonavir en tipranavir.
 • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
 • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C.

Overleg voor gebruik van deze medicijnen eerst met uw arts of apotheker. Zowel bij aanvang als bij stoppen van deze medicijnen moet uw arts de dosering goed controleren. Begin en stop dus niet zelf het medicijngebruik, maar overleg altijd eerst met uw arts of apotheker.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog onvoldoende bekend. Langdurig gebruik heeft het risico dat de baby verslaafd is en kort na de geboorte ontwenningsverschijnselen krijgt.

Gebruik van methadon aan het eind van de zwangerschap kan de ademhaling van de baby bemoeilijken na de geboorte. Bovendien kan methadon de bevalling vertragen.

Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. U kunt dan samen met uw arts het risico voor het ongeboren kind afwegen tegen het risico van het staken van de behandeling.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht en kan bijwerkingen geven bij de baby.

Bij ontwenningskuren adviseert men meestal om na inname minstens 6 uur te wachten met het geven van borstvoeding. Dan zal uw kind nauwelijks methadon binnenkrijgen.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, het is meestal niet verstandig om in één keer te stoppen. Stop daarom geleidelijk. Overleg hierover met uw arts.

Heeft u dit medicijne slechts kortdurend tegen pijn gebruikt, dan kunt u eventueel wel in één keer stoppen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende ontwenningsverschijnselen: onrust, diarree, hartkloppingen, loopneus, niezen, kippenvel, koorts, zweten, rillen, gapen, verlies van eetlust, misselijkheid en maagkrampen.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Methadon is sinds 1947 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten en in drank onder de merknaam Symoron en als het merkloze Methadon.


Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Symoron, Methadon drank FNA, Methadon Regenboog

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:23-9-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Methadon

22 september 2014

Mijn methadon verslaving begon niet heroïne of opiaat gerelateerd, maar ik had het enkele keren in mijn leven weken gehad van 20, 15, 10 en 5 mg en dan weg...

17 september 2014

Merknaam SYMORON werkte uitstekend als pijnmedicatie. Door bezuiniging is deze pijnstilling verandert in METHADON van SANDOZ. Van pijnstilling is geen spra...

8 september 2014

Na veel medicatie al gebruikt te hebben voor rugpijn heb ik nu 6 maanden symoron, nu na 1 per dag soms moet ik nog twee als ik weg ga, maar ga er slech...

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten