Medicijn

Medicijn: pantoprazol

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Pantoprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweer en het syndroom van Zollinger-Ellison.


Maagklachten

Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, refluxklachten en misselijkheid of een opgeblazen gevoel.

Brandend maagzuur of zuurbranden
Brandend maagzuur of zuurbranden merkt u aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt u vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is.

Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur of bij wondjes op het maagslijmvlies kunt u last krijgen van dit zuur.

Refluxklachten
Bij refluxklachten sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag niet goed, waardoor maagzuur in de slokdarm komt. Vooral als u ligt of voorover buigt. De slokdarm kan dan geïrriteerd raken. Dit is vooral te merken aan een flinke pijn hoog in de buik of achter het borstbeen.

Misselijkheid en een opgeblazen gevoel
Maagpijn met misselijkheid en een opgeblazen gevoel wordt ook wel dyspepsie genoemd. Hierbij kunt u last hebben van zuurbranden, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging bij het eten. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van factoren. Eetgewoonten (te veel, te vet, te snel), overmatig gebruik van koffie, alcohol of sigaretten en stress kunnen een rol spelen.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Ook medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer zoals pantoprazol voorschrijven.

Werking
Pantoprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij maagklachten.

Maagzweer en darmzweer

Verschijnselen
Mensen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

Oorzaak
Een maag- of darmzweer kan ontstaan als het slijmvlies dat de maagwand bekleedt onvoldoende beschermt tegen het maagzuur. Hierdoor kan maagzuur inwerken op de maagwand en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de volgende.

 • Gedurende lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit kan het geval zijn als u rookt.
 • Een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan zich in de maagwand nestelen en op den duur het maagslijmvlies zodanig irriteren dat een zweertje ontstaat.
 • Maagbeschadigende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de pijnstiller acetylsalicylzuur en ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine).
 • Bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen bij mensen die eerder een maag- of darmzweer hebben gehad opnieuw een zweer veroorzaken.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden. Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Sommige medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal eerst een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer, zoals pantoprazol voorschrijven.

Indien u vaker last heeft van een zweer, kan uw arts u langdurig gebruik van pantoprazol voorschrijven. Hiermee kunt u een terugkeer van de zweer voorkomen. Als een infectie met de Helicobacter-bacterie de oorzaak van de zweer is, is een antibioticumbehandeling mogelijk. U kunt daarover overleggen met uw arts.

Als u langdurig maagbeschadigende medicijnen moet gebruiken, kan uw arts u gedurende lange tijd pantoprazol voorschrijven. U voorkomt dan dat er zweren ontstaan. U merkt in dat geval niet dat het medicijn werkt. Toch is het belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken om het ontstaan van een zweer te voorkomen.

Werking
Pantoprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag. Het kan echter vier tot acht weken duren voor een zweer genezen is.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij maagzweer en darmzweer.

Syndroom van Zollinger-Ellison

Het syndroom van Zollinger-Ellison is een zeer zeldzame aandoening. Hierbij ontstaan er in de maagwand een grote hoeveelheid cellen die maagzuur aanmaken.

De verschijnselen hiervan zijn maag- en darmzweren, diarree, brandend maagzuur en slokdarmontsteking en nierstenen.

Als u het syndroom van Zollinger-Ellison heeft, schrijft uw arts u meestal een 'protonpompremmer', zoals pantoprazol voor. U moet dan een hoge dosis pantoprazol één tot twee keer per dag gebruiken.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij syndroom van zollinger-ellison.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Irritatie bij de injectieplaats.

Zeer zelden

 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, diarree, verstopping en winderigheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u na enkele weken nog steeds last hiervan heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Hoofdpijn. Dit gaat meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u na enkele weken nog steeds last hiervan heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Duizeligheid, misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u na enkele weken hiervan nog steeds last heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Algeheel gevoel van zwakte en ziekte en vermoeidheid.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor pantoprazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Wazig zien of dubbelzien, vocht vasthouden in de benen, en koorts. Als u  met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Gewichtstoename of gewichtsverlies. Let bij gewichtstoename daarom goed op wat en hoeveel u eet. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als u te veel aankomt.
 • Psychische klachten, zoals depressiviteit, kunnen ontstaan of verergeren. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 • Smaakstoornissen en verlies van smaak. Ook tongverkleuring komt voor.
 • Klachten van de mond en keel, zoals een droge mond en keel, aften en ontsteking van het mondslijmvlies. U merkt dit aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen, pijnlijke tong of keel. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. Verzorg uw mond en tanden goed. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
 • Ontsteking van de nieren, alvleesklier of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.
 • Botbreuken of breuken in de ruggenwervels. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Tablet: Slik de tablet in zijn geheel door met water zonder te kauwen. Als u de tabletten kauwt, gaat het beschermende laagje kapot. Hierdoor komt het medicijn al in de maag vrij in plaats van in de darmen. Het wordt dan afgebroken door het maagzuur en zal minder goed werken.
 • Injectie: de injectie wordt toegediend door een verpleegkundige of een arts.

Wanneer?

 • Tablet: Neem het medicijn in op een lege maag. Bijvoorbeeld 1 uur vóór het ontbijt. Dit medicijn wordt sneller op een lege maag opgenomen. Bovendien vergeet u minder snel een dosis als u het medicijn steeds op hetzelfde moment van de dag inneemt. Als u het twee keer per dag gebruikt: ’s ochtends 1 uur vóór het ontbijt, en ’s avonds 1 uur voor het avondeten.

Hoe lang?
De duur van het gebruik hangt af van de klachten waarvoor u dit medicijn gebruikt.

Een maag- of darmzweer kan in 4 tot 8 weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.

Als u het medicijn gebruikt om maagklachten te voorkomen die ontstaan door ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen, moet doorgaan zolang u deze medicijnen slikt.

Bij het syndroom van Zollinger-Ellison moet u het medicijn vaak zeer langdurig gebruiken.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
 • Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.
 • Als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u de eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag. Daarom is het gebruik van alcohol af te raden.

alles eten?
U kunt alles wat uw maag verdraagt eten. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

Klik voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij maagklachten.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Ketoconazol, itraconazol en posaconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen hebben een zure maaginhoud nodig om in de bloedbaan opgenomen te kunnen worden. Pantoprazol vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komen. Neem deze medicijnen daarom in met een zure koolzuurhoudende frisdrank, zoals cola. De inhoud van de maag wordt hierdoor tijdelijk weer zuur, zodat de antischimmelmiddelen opgenomen kunnen worden. Deze wisselwerking is niet van toepassing voor de drank met itraconazol (Trisporal OS) en de tabletten met posaconazol (Noxafil tablet). Hiervoor is geen zure maaginhoud nodig.
 • Cefuroxim (antibioticum). Bij gelijktijdig gebruik met pantoprazol wordt dit middel niet voldoende opgenomen en werkt het minder goed. Overleg met uw arts of een ander antibioticum voor u mogelijk is.
 • Indinavir, atazanavir, rilpivirine en tipranavir (medicijnen tegen hiv en aids). Pantoprazol remt de werking van deze middelen. U kunt ze beter niet samen gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
 • Bosutinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib en pazopanib (medicijnen tegen kanker). Bij gelijktijdig gebruik met pantoprazol worden deze middelen niet voldoende opgenomen. Overleg hierover met uw arts.
 • Ulipristal, een morning-afterpil. Pantoprazol kan de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil verminderen. Overleg hierover met uw arts. 

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven.

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit medicijn langer dan acht weken achter elkaar heeft gebruikt, kunt u beter niet in één keer stoppen. Uw maag reageert dan namelijk met de aanmaak van extra veel maagzuur, waardoor uw klachten weer terugkomen. U kunt het gebruik het beste in twee tot drie weken langzaam afbouwen om dit te voorkomen.
Heeft u het korter dan acht weken gebruikt, dan kunt u wel in één keer stoppen.

Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Als u eerder stopt, kan het slijmvlies van de maag of darm nog niet voldoende zijn genezen. Uw klachten kunnen later terugkomen. Ga daarom zolang door als uw arts adviseert, ook al zijn uw klachten verdwenen.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Pantoprazol is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Ipraalox in tabletten, Maagzuurtablet Pantoprazol in tabletten, en Pantozol in tabletten en injectie. Het is ook verkrijgbaar als het merkloze Pantoprazol in tabletten en injecties.

Pantoprazol is in lage dosering voor maagklachten ook zonder recept verkrijgbaar, in tabletten. 

Pantoprazol is ook verkrijgbaar in een combinatieverpakking met twee antibiotica onder de merknamen PantoPAC en Panclamox.


Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : PantoPAC, Pantozol, Pantoprazol, Maagtabletten Pantoprazol, Ipraalox, Panclamox

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:5-2-2015

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Pantoprazol

26 februari 2015

Slik dit medicijn al sinds 1997, helpt prima tegen maagzuur en ik kan alles eten en drinken zonder klachten. Voorgeschreven gekregen i.v.m. breuk in het mi...

15 februari 2015

Pantoprazol helpt redelijk tegen maagzuur. Als bijeffect word ik na inname enorm duizelig en krijg ik last van soms heftig oorsuizen. Ik probeer daarom al ...

11 februari 2015

Gaat juist verkeerde kant op met maag. Constant aan het rommelen vooral bij het liggen.

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten