Medicijn

Medicijn: Amoxicilline/clavulaanzuur

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Amoxicilline/clavulaanzuur
De werkzame stoffen in Amoxicilline/clavulaanzuur zijn amoxicilline en clavulaanzuur.Amoxicilline behoort tot de groep geneesmiddelen die penicilline-antibiotica worden genoemd. Penicilline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën. Sommige bacteriën kunnen amoxicilline afbreken, zodat het zijn werking niet meer kan doen. Clavulaanzuur gaat dit tegen en verbetert zo het effect van amoxicilline.

Artsen schrijven de combinatie voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (longontsteking, acute bronchitis, middenoorontsteking, bijholteontsteking, keelpijn), infecties van het maagdarmkanaal, huidinfecties, urineweginfecties, de ziekte van Lyme en hersenvliesontsteking.Infecties met bacteriën

Werking
Amoxicilline doodt vele soorten bacteriën. Artsen schrijven de combinatie met clavulaanzuur voor als de bacteriën van de infectie amoxicilline kunnen afbreken. Na inname verspreidt amoxicilline zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine.

Effect
De bacteriedodende werking begint 1-2 uur na inname. Eén dosis werkt 6-8 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Uit voorzorg
Dit middel wordt ook wel uit voorzorg toegepast bij mensen die worden geopereerd om infecties te voorkomen.

Ook bij mensen met bepaalde hartaandoeningen of aandoeningen van de grote bloedvaten en bij mensen met een gewrichtsprothese, wordt dit bij bepaalde operaties uit voorzorg toegepast. In sommige gevallen lopen zij risico op een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen (endocarditis), bijvoorbeeld bij een chirurgische of tandheelkundige ingreep. Om een dergelijke infectie te voorkomen, krijgen zij dit middel voorafgaand aan de ingreep.

Amoxicilline met clavulaanzuur wordt onder andere toegepast bij de volgende infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij infecties met bacteriën.

Luchtweginfecties

Amoxiciline met clavulaanzuur kan worden toegepast bij bijholteontsteking (sinusitis), middenoorontsteking, acute bronchitis en longontsteking.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij luchtweginfecties.

Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd. In dat geval kan de arts amoxicilline voorschrijven om de bacteriën te bestrijden.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt bij een longontsteking, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij longontsteking.

Acute bronchitis

Bronchitis is een infectie van de luchtwegen. U moet veel hoesten en hoest soms slijm op. Ook kunt u koorts hebben. Acute bronchitis kan worden veroorzaakt door een bacterie of een virus.

Bij ernstige benauwdheid of bij mensen met COPD zal de arts een antibioticum, zoals amoxicilline met clavulaanzuur voorschrijven.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij acute bronchitis.

Middenoorontsteking

Verschijnselen
Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich in het hoofd, achter het trommelvlies bevindt. Bij een ontstoken middenoor kan de doorgang tussen het oor en de keel, de buis van Eustachius, verstopt zijn. Hierdoor kan het pus niet goed weglopen naar de keel. Dit geeft een drukkende oorpijn.

Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. Soms schrijft uw arts echter amoxicilline met clavulaanzuur of een ander antibioticum voor.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij middenoorontsteking.

Bijholteontsteking

Verschijnselen
De bijholtes zijn ruimtes tussen de botten rond de neus, bijvoorbeeld de voorhoofdsholte en de kaakholte. Deze ruimtes staan in verbinding met de neus. Door een neusverkoudheid kan het virus of de bacterie ook één van de bijholtes infecteren. Dit heet sinusitis.

Er ontstaat pus en vocht in de bijholtes. U voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als u bukt. Ook kunt u pijn bij het kauwen hebben.

Werking
Als de bijholteontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, kan amoxicilline met clavulaanzuur helpen. Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij bijholteontsteking.

Keelpijn

Oorzaak
Keelpijn kan ontstaan door irritatie van de keel door verkeerd stemgebruik of sigarettenrook, maar ook door een infectie met virussen of soms met bacteriën.

Als de keelpijn plotseling komt opzetten, is meestal sprake van een keelinfectie. U heeft dan een ontstoken, ruwe, rode keel. De keel doet pijn bij het slikken en praten.

Behandeling
Keelpijn gaat meestal binnen een week vanzelf over. De keelpijn kunt u verminderen door te zuigen op een snoepje en veel te drinken.

Bij een ernstige, steeds weer terugkerende, keelontsteking die wordt veroorzaakt door een bacterie, kan uw arts antibiotica voorschrijven. Meestal schrijft de arts eerst de antibiotica feneticilline of fenoxymethylpenicilline voor. Wanneer deze middelen niet goed werken, kan de arts amoxicilline met clavulaanzuur vorschrijven.

Werking
Hoe feneticilline werkt bij een keelontsteking kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij keelpijn.

Infecties van het maagdarmkanaal

Bij een infectie van het maagdarmkanaal heeft u last van diarree en moet u vaak overgeven. Het kan door verschillende ziekteverwekkers veroorzaakt worden. Wanneer de infectie wordt veroorzaakt door bacteriën, kan uw huisarts amoxicilline met clavulaanzuur voorschrijven.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën. 


Klik voor meer informatie over medicijnen bij infecties van het maagdarmkanaal.

Huidinfectie

Amoxicilline/clavulaanzuur wordt gebruikt bij bepaalde huidinfecties met bacteriën, zoals infecties diep in de huid en infecties ontstaan door bijtwonden.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij huidinfectie.

Blaasontsteking

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en zo voor blaasontsteking zorgen Dit geeft klachten als vaak moeten plassen, terwijl u per keer weinig plast. Het plassen is pijnlijk of branderig.

Amoxicilline en clavulaanzuur komen in de urine terecht en kunnen zo werken tegen de bacteriën in de urinewegen.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur verder werken, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij blaasontsteking.

Lymeziekte

Oorzaak
De oorzaak van de ziekte van Lyme is de beet van een teek die is geïnfecteerd met een bacterie. De teek komt vooral voor in bossen, struiken en in de duinen. 
De teek kan zich vastbijten in de huid van de mens. Als de teek is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie, kan de ziekte door de beet worden overgedragen op de mens.

Hoe kunt u de ziekte voorkomen?
Verwijder de teek zo snel mogelijk. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, heeft u weinig risico op de tekenbeetziekte. Let gedurende 3 maanden na de beet op het ontstaan van een ronde, rode kring rondom de plaats van de tekenbeet. Ontstaat dit, of krijgt u andere klachten? Neem dan contact op met uw arts. Als u de teek pas na 24 uur verwijdert, neem dan altijd contact op met uw arts.

Verwijder de teek met duim en wijsvinger of een pincet rechtstandig met een licht draaiende beweging zo dicht mogelijk bij de huid. Zorg dat u de teek met kop en al verwijderd. In de apotheek is een speciale tekenpincet verkrijgbaar.

Bewerk de teek of de huid niet van tevoren met alcohol of jodium. De kans bestaat dat de teek dan juist besmettelijk speeksel overdraagt. Na het verwijderen, is het wel goed om de huid te ontsmetten. Noteer wanneer u de teek hebt verwijderd en waar de beet heeft gezeten. Dit kan van belang zijn als u later toch last mocht krijgen van de beet.

Verschijnselen
Een besmetting met de ziekte van Lyme merkt u meestal aan een ronde, zich uitbreidende, rode ring rond de plaats van de tekenbeet. Uw arts zal u dan een antibioticumkuur voorschrijven. Als de ziekte niet op tijd is behandeld, kan de infectie zich uitbreiden naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Ook dan is een antibioticumkuur nodig om de ziekte tot staan te brengen.

Hoe amoxicilline met clavulaanzuur werkt kunt u lezen in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij lymeziekte.

Hersenvliesontsteking

Meningitis, ook wel nekkramp genoemd, is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen. Het wordt veroorzaakt door bepaalde virussen of bacteriën.

De ziekte kan ernstig verlopen en ziekenhuisopname is dan nodig. Een infuus met amoxicilline kan worden gebruikt om de infectie met bacteriën te bestrijden.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij hersenvliesontsteking.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Maag- en darmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid en diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt.
 • Schimmel- of gistinfecties van de slijmvliezen, zoals mond of vagina. Dit komt doordat het antibioticum het natuurlijke evenwicht tussen schimmels, gisten en bacteriën kan verstoren. De schimmels en gisten kunnen dan tijdelijk de overhand krijgen. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van wit beslag in de mond of jeuk en witte vloed in de vagina of schaamlippen.
Zelden
 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
Zeer zelden
 • Duizeligheid en hoofdpijn.
 • Huiduitslag. Dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur beginnen. Dit is meestal onschuldig, maar kan ook wijzen op allergie voor dit middel. Raadpleeg uw arts, zodat deze kan bepalen of het allergie betreft. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is 'angio-oedeem': een zwelling van gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. Geef ook aan de apotheek door dat u allergisch bent voor penicillines. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt. 
 • Ernstige diarree en darmontsteking. Als dit optreedt, is het meestal binnen zes dagen na begin van de behandeling. Ook mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben meer kans op deze bijwerking. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van ernstige diarree met zware buikrampen.
 • Verkleuring van tong en de tanden. De verkleuring is meestal goed weg te poetsen. De tandarts kan de verkleuring van de tanden ook weg polijsten.  
 • Bloedafwijking, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. Als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
 • Geelzucht of leveraandoening. Dit merkt u aan een aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of huid, tijdens de kuur of binnen drie weken na beëindiging ervan. Raadpleeg in dat geval uw arts.
Raadpleeg uw arts als u veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
 • Tabletten: innemen met een half glas water of andere drank.
 • Oplostabletten ('solutab' of 'dispers'): laat de tablet uiteen vallen in water, roer even en drink dan op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dat ook op.
 • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of een lepel en drink dat op. Spoel het maatbekertje of de lepel na met wat water en drink dat ook op.
 • Druppels: schud de fles voor gebruik. Dien de druppels met bijgevoegde pipet in de mond toe. Of druppel ze op een lepel en dien dat toe.

Wanneer?
Met wat voedsel innemen. Dan heeft u minder kans op maag- en darmklachten.

Verdeel de doses zo goed mogelijk over 24 uur. Zo zorgt u voor een constante hoeveelheid werkzame stof in het lichaam; dit is nodig voor een optimaal resultaat.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. Normaal gesproken duurt een kuur vijf tot tien dagen. Uw arts bepaalt de duur aan de hand van de ernst van de infectie.

Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het minder dan twee uur duurt voordat u de volgende dosis moet innemen. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...
alles eten, alcohol drinken en autorijden?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken kan de instelling op de bloedverdunner ontregeld raken. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen tussen toediening van het vaccin en amoxicilline/clavulaanzuur zit. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
 • Antibiotica van het tetracycline-type (dit zijn doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze middelen en amoxicilline met clavulaanzuur kunnen elkaars werking teniet doen. Onder sommige omstandigheden mogen ze wel samen gebruikt worden. Dan moet amoxicilline met clavulaanzuur enkele uren vóór het tetracycline-antibioticum worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
In de normale dosering kunt u dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit middel komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht, maar het is niet bekend of het schadelijk is voor uw baby. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Dit merkt u doordat uw baby diarree of schimmelinfecties van de slijmvliezen krijgt. Borstvoeding is meestal verantwoord als u let op deze verschijnselen. U kunt dan op tijd uw arts raadplegen.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, maak de kuur af. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Amoxicilline is sinds 1972 en clavulaanzuur sinds 1981 internationaal op de markt. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Augmentin en Forcid en als het merkloze Amoxicilline/Clavulaanzuur.

Het is te verkrijgen in tabletten, oplostabletten, drank, injecties en infusen. Deze tekst gaat alleen over de via de mond in te nemen producten.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Augmentin, Amoxicilline/clavulaanzuur, Forcid

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:19-7-2012

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Amoxicilline met clavulaanzuur

10 februari 2015

Vanaf de 2e dag van de kuur misselijkheid, diarree en braken, telkens 1 a 2 uur nadat ik de tablet geslikt had. Echt vreselijk. Ik kreeg de kuur voor een o...

11 januari 2015

Zeer allergische reactie op gehad.

9 januari 2015

Keelpijn

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten