Medicijn

Medicijn: Ebixa

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Ebixa
Het werkzame bestanddeel in Ebixa is memantine.Memantine behoort tot de groep geneesmiddelen die blokkeerders van NMDA wordt genoemd.

Artsen schrijven het voor bij dementie.


Dementie

Verschijnselen
Dementie is een sluipend proces van geleidelijke, onherstelbare achteruitgang van de hersenen. Hierdoor gaat onder andere het geheugen achteruit. Dit gaat verder dan gewone vergeetachtigheid. Vooral recente gebeurtenissen, maar ook gebeurtenissen van langer geleden worden vergeten.

Het vermogen om de tijd bij te houden en om mensen, plaatsen en voorwerpen te herkennen en abstract te denken verslechtert. Ook het karakter kan veranderen. Uiteindelijk kan iemand met dementie sociaal niet meer functioneren.

Kenmerkend voor beginnende dementie zijn de volgende klachten.

 • Ernstige vergeetachtigheid: voortdurend spullen kwijt zijn, steeds dezelfde vragen stellen.
 • Problemen met ingewikkelde en nieuwe situaties: snel het overzicht kwijt raken.
 • Verlies van besef van tijd: moeite hebben de duur van iets in te schatten; niet meer weten hoe laat of welke dag het is.

Oorzaak
Dementie komt meestal door de ziekte van Alzheimer; soms wordt dementie door andere aandoeningen veroorzaakt. Gemiddeld duurt het 10-12 jaar voordat de ernstigste vorm wordt bereikt. Bij matige of ernstige vormen van dementie kan uw arts memantine voorschrijven.

Werking
De hersenen bevatten zogenaamde NMDA-receptoren. Deze NMDA-receptoren zijn betrokken bij leerprocessen en het geheugen. Memantine beschermt deze NMDA-receptoren. Het verbetert zo de overdracht van signalen in de hersenen en het geheugen. Hierdoor kunnen dagelijkse handelingen, het geheugen en de oriëntatie verbeteren.

Het effect is echter niet altijd groot en het middel werkt niet bij iedereen. 


Klik voor meer informatie over medicijnen bij dementie.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is het geval bij minder dan één op de tien mensen.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid en zeer zelden vermoeidheid. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam aan het middel gewend is (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Verhoging van de bloeddruk. Als u last heeft van een hoge bloeddruk, laat uw bloeddruk dan regelmatig controleren.
 • Verstopping (obstipatie), abnormale stoelgang. Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drinkt veel. Raadpleeg uw arts als u last krijgt van verstopping.
 • Bewegingsstoornissen, zoals evenwichtsstoornissen en zeer zelden een abnormale gang bij het lopen.
 • Kortademigheid.
 • Overgevoeligheid. Dit kunt u bijvoorbeeld merken aan huiduitslag en jeuk. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor memantine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden

 • Psychische klachten, zoals verwardheid, angstgevoelens en hallucinaties. Neem contact op met uw arts als u veel last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel.
 • Schimmelinfecties. Overleg met uw arts als u hier last van krijgt.
 • Trombose. Dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het beek, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
 • Misselijkheid en braken. Neem dit middel in met wat voedsel om deze bijwerking te voorkomen.
 • Mensen met epilepsie hebben meer kans op epileptische aanvallen. Uw arts zal hier met de dosering rekening mee houden.
 • Ontsteking van de alvleesklier of de lever. Bij plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, geelzucht, moeheid en koorts moet u direct een arts waarschuwen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Na enkele maanden zal uw arts met u bekijken of het middel voldoende werkzaam is. Als het middel voldoende werkzaam is, zult u het waarschijnlijk gedurende een langere periode moeten gebruiken. Als het middel niet werkzaam is, heeft verder gebruiken geen zin.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis zijn vergeten, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.


Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verwardheid en hallucinaties. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden.  Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. 

Let op: ook dementie kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met uw arts.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Memantine is sinds 1983 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Ebixa en Nemdatine en als het merkloze Memantine in tabletten en druppels.


Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Ebixa, Nemdatine, Memantine

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:11-11-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Memantine

Geen ervaringen gevonden.

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten