Medicijn

Medicijn: Ethymal

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Ethymal
De werkzame stof in Ethymal is ethosuximide.Ethosuximide beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie.Epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men zijn bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. Absences (`petit mal`-aanvallen) is een vorm van epilepsie die vooral bij kinderen voorkomt. Hierbij is men enkele seconden afwezig, zonder dat de spieren verkrampen.

Epileptische aanvallen ontstaan doordat de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed verloopt.

Werking
Prikkels in de hersenen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Ethosuximide beïnvloedt deze prikkels en helpt zo bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen. Het werkt voornamelijk tegen absences. Het werkt niet altijd bij iedereen. Soms wordt het gecombineerd met andere middelen tegen epilepsie.

De arts start de behandeling met een lage dosering en verhoogt die dan geleidelijk. Na enkele weken is het volledige effect van dit middel bereikt. Dan zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt. U merkt dat doordat de absences minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij epilepsie.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, hoofdpijn en duizeligheid.

Soms
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en braken. Veel van deze klachten kunt u voorkomen door het middel met wat voedsel in te nemen.
  • Hoofdpijn en duizeligheid.  
Zeer zelden
  • Gedragsveranderingen, zoals opwinding.
  • Verstoring van de aanmaak van bloedcellen. Raadpleeg uw arts als u last heeft van onverklaarbare vermoeidheid, regelmatig terugkerende infecties, keelpijn, blaasjes in de mond en blauwe plekken. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts.
  • In zeer zeldzame gevallen overgevoeligheid, te herkennen aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Een heel enkele keer is de huiduitslag ernstig. Het gaat dan gepaard met blaren, schilfering van de huid of koorts. Neem in deze gevallen onmiddellijk contact op met uw arts. Vermoedt u dat u overgevoelig bent voor dit middel, raadpleeg dan uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ethosuximide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
  • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen krijgt: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Capsules met een beschermend laagje tegen maagzuur, te herkennen aan 'enteric' (Ethymal), moet u heel doorslikken, zonder te kauwenm, anders gaat het beschermende laagje kapot.

Gebruik bij de drank een maatlepel of maatpipet om de juiste hoeveelheid af te meten.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoelang?
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Doe dat dan alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen van ethosuximide, zoals slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verminderde coördinatie, moeite met concentreren en wazig zien. Door deze bijwerkingen kan het gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. U mag daarom in elk geval de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als uw arts daarvoor toestemming heeft gegeven én als u geen last meer heeft van de bijwerkingen van ethosuximide.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreddt, is ritonavir (Norvir), een middel tegen virusinfecties, zoals het hiv. Dit middel kan de werking van ethosuximide versterken, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan.
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap verhoogt waarschijnlijk de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. Het is daarom NIET raadzaam in verwachting te raken zolang u dit middel gebruikt. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's voor het kind met zich meebrengen.

Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, om ernstige problemen te voorkomen, zoals hevige epileptische aanvallen. Dit afbouwen kan maanden duren.

Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hier rekening mee houden.

Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering worden afgebouwd.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Ethosuximide is sinds 1958 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ethymal. Het is te verkrijgen in capsules en drank.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Ethymal

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:17-12-2013

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Ethosuximide

28 mei 2014

Onze zoon van 7 gebruikt ethymal, hij is erg moe, en wat erg akelig is, het drankje is heel vies. Om een kind te steunen valt het niet mee dit twee keer pe...

21 april 2014

Mijn dochter van 7 slikt nu bijna 2 weken ethymal drank maar is extreem moe en onrustig. Ik krijg het er wel in maar de bijwerkingen zijn heftig ....ze sli...

14 november 2010

Mijn dochter van 7 slikt nu na eerst opbouwen met het drankje ethymal, 3 x daags 1 capsule. Ze gebruikt hiernaast ook 3 x daags depakine, dat gebruikt ze a...

  • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten