Medicijn

Medicijn: Invirase

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Invirase
De werkzame stof in Invirase is saquinavir.Saquinavir is een virusremmer. Het remt de groei van het virus dat hiv veroorzaakt.

Artsen schrijven het voor bij hiv en aids.


Hiv en aids

Oorzaak
Hiv is een virusinfectie die de witte bloedcellen aantast. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Hoe meer virussen er komen, hoe meer de afweer achteruitgaat.

Infecties met hiv krijgt men door contact met besmet bloed, sperma, vaginavocht of moedermelk.

Verschijnselen
Mensen die besmet raken met hiv krijgen meestal binnen enkele dagen tot weken klachten die lijken op een flinke griep. Deze gaan vanzelf weer over. Pas 2 tot 11 jaar later ontstaan ernstige klachten, zoals lymfeklierzwellingen, moeheid, koorts en gewichtsverlies. In de tussenliggende periode zijn er geen klachten, maar is het virus wel aanwezig en kan men anderen besmetten. Deze mensen worden hiv-positief of sero-positief genoemd. Later kunnen er infecties ontstaan die bij gezonde mensen niet voorkomen. De ziekte noemt men dan aids. Nog later kunnen er tumoren en vormen van kanker ontstaan.

Werking
Het virus dat hiv veroorzaakt stimuleert onze lichaamscellen om nieuwe hiv-virussen aan te maken. Deze virussen kunnen weer andere gezonde cellen aantasten. Daarvoor is het enzym protease nodig. Saquinavir remt dit enzym en voorkomt zo dat nieuwe virussen worden gemaakt.  Saquinavir kan het virus niet volledig laten verdwijnen. Wel kan het de hoeveelheid virus in het bloed drastisch verlagen. Hierdoor neemt het aantal witte bloedcellen toe en komt de afweer weer op peil. Omdat het virus snel geneigd is ongevoelig (resistent) te worden, kan het alleen in combinatie met andere hiv-remmers worden toegepast.

Behandeling
Hiv-positieve mensen starten in het algemeen met de behandeling als ze klachten krijgen of als de hoeveelheid witte bloedcellen beneden een bepaald minimum komt. Gebruikelijk is daarvoor een combinatie van minimaal 3 medicijnen te kiezen. Mocht deze combinatie onvoldoende effectief worden, dan kan men overschakelen op een combinatie van drie niet eerder gebruikte medicijnen, waarvoor het virus nog wel gevoelig is.

De behandeling noemt men geslaagd, als:

 • de klachten verminderen;
 • de afweer toeneemt;
 • de hoeveelheid virus in het bloed binnen een half jaar niet meer is te meten;
 • de bijwerkingen van de hiv-remmers geen al te grote inbreuk op de kwaliteit van leven hebben.

Klik voor meer informatie over medicijnen bij hiv en aids.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.


Soms

 • Maagdarmklachten, zoals diarree en misselijkheid. Zelden braken, buikpijn en verstopping, oprispingen, opgeblazen gevoel, winderigheid, verminderde of juist toegenomen eetlust.

Zelden 

 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Smaakstoornissen en droge mond.
 • Tekorten aan bepaalde bloedcellen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of neusbloedingen. Om deze klachten te voorkomen zal uw arts regelmatig uw bloed controleren. Patiënten met een verhoogde bloedingsneiging (hemofiliepatienten) kunnen eerder bloedingen krijgen.
 • Grieperig, naar gevoel met koorts en vermoeidheid.
 • Veranderde vetverdeling, waarbij het vet meer op de buik, borst en de bovenkant van de rug gaat zitten. Ook kan de hoeveelheid cholesterol en vet in het bloed te hoog worden, waardoor de kans op hart- en vaatziekten groter wordt. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.
 • Huiduitslag met rode vlekken, galbulten of jeuk. Dit kan op overgevoeligheid wijzen, maar dat hoeft niet (zie ook onder Zelden: Overgevoeligheid)
 • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen. Dit kan vooral optreden bij mensen boven de 75 jaar. Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers  nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.
 • Spierpijn en gewrichtspijn. In zeer zeldzame gevallen kan dit medicijn de spieren aantasten, waardoor ook een nieraandoening kan ontstaan. Neem bij onverklaarbare spierpijn contact op met uw arts. Raadpleeg ook uw arts, als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.
 • Slapeloosheid.
 • Haaruitval. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid. Raadpleeg uw arts als u dit merkt.
 • Minder zin in vrijen. Bij mannen: moeilijker krijgen van een erectie. Bij vrouwen: moeilijker krijgen van een orgasme.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn.  Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan koorts, flauwvallen of kortademigheid.  Waarschuw altijd een arts zodra u huiduitslag of koorts  bemerkt. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerste Hulpdienst. Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor saquinavir. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden

 • Leveraandoeningen. Dit kunt u merken aan een gele verkleuring van de ogen, pijn in de bovenbuik, ontkleurde ontlasting of zeer donkere urine. Waarschuw dan uw arts. Als u al een leveraandoening heeft, zal de arts u extra goed controleren of een ander medicijn voorschrijven. Overleg met uw arts.
 • Een verhoogde risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
 • In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
 • Aanval met spierschokken en spierkrampen. Neem direct contact op met een arts.
 • Slaperigheid en minder goed kunnen zien. Neem contact op met uw arts als u slechter gaat zien.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem de tabletten in met wat voedsel. Het voedsel zorgt voor een betere opname van het medicijn in het lichaam.

Gebruikt u dit medicijn 1 keer per dag?
Kies een vast tijdstip, bijvoorbeeld om 08.00 uur 's ochtends. U vergeet dan minder snel een dosis.

Gebruikt u dit medicijn 2 keer per dag?
Neem dit medicijn op vaste tijden in, met 12 uur ertussen, bijvoorbeeld om 07.00 uur 's ochtends (tijdens het ontbijt) en 19.00 uur 's avonds (tijdens of na het avondeten).

Slikschema: U gebruikt dit medicijn meestal in combinatie met andere hiv-remmers. Het is belangrijk een duidelijk slikschema te vragen, zodat u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

Hoe lang?
Meestal gebruikt men hiv-remmers jaren achtereen, omdat het virus nooit volledig is uit te bannen.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen op de tijdstippen die u met uw arts heeft afgesproken. Hierdoor is er altijd voldoende medicijn in uw bloed om het virus te bestrijden.

Zodra u een dosering uitstelt, loopt u het risico dat het aantal virussen toeneemt. Bovendien is er dan kans dat het virus resistent (ongevoelig) wordt voor het medicijn.

Bent u een dosis vergeten? Neem de dosis in zodra u het merkt en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Als het al tijd is voor de volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over. Keer daarna terug naar uw normale slikschema.

 • De ervaring leert dat het met name in weekends moeilijk is aan de vaste innametijdstippen te denken. Toch is het ook dan belangrijk om de wekker te zetten, zodat u geen dosering overslaat. U kunt eventueel het schema tijdelijk aanpassen door de innametijdstippen te vervroegen. Dat levert geen gevaar op voor de werking. Stel echter geen dosis uit, dan wordt de hoeveelheid werkzame stof in uw bloed te laag. Als u, na vervroegen, weer terugkeert naar uw normale schema kan dat alleen door de innamentijdstippen weer geleidelijk met een half uur uit te stellen, totdat u weer op uw oude schema zit.
 • U kunt bij uw apotheek een speciale weekdoos verkrijgen, waarin u voor een week de medicijnen kunt uitzetten. Met een horloge met verschillende alarmen of met een zogenaamde pillenwekker (vraag uw apotheek) kunt u uzelf eraan herinneren dat het tijd is voor een dosis.
 • Let op als u reist en daardoor grote tijdsverschillen moet overbruggen. Ga ervan uit dat een tijdsverschil van één uur eerder of later niet zo`n probleem is. U kunt uw slikschema blijven gebruiken. Overleg met uw arts of consulent hoe u uw slikschema kunt aanpassen aan grotere tijdsverschillen.
 • Bij de overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom kunt u uw gewone slikschema blijven gebruiken.

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Saquinavir geeft in zeldzame gevallen leverafwijkingen. Gebruik daarom niet te veel alcohol: 1 of 2 glazen per dag is in het algemeen geen probleem.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Saquinavir heeft met veel medicijnen wisselwerkingen. Het remt de afbraak van veel medicijnen, waardoor ze meer bijwerkingen veroorzaken. Bovendien kunnen veel medicijnen de werking van saquinavir verminderen. Hierdoor neemt de werkzaamheid af en kan het virus zelfs resistent voor dit medicijn worden.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

U mag saquinavir niet gebruiken in combinatie met sommige medicijnen. Overleg met uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt:

 • Simvastatine, een cholesterolverlagend medicijn.
 • Alfuzosine, een medicijn bij prostaatklachten.
 • De slaap- en kalmeringsmedicijnen alprazolam en midazolam.
 • Trazodon, een antidepressivum.
 • De medicijnen tegen wanen en psychosen pimozide en quetiapine.
 • Rifampicine, een antibioticum dat gebruikt wordt bij tuberculose en hersenvliesontsteking.
 • Bosentan, dat gebruikt wordt bij pulmonale arteriële hypertensie.
 • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmedicijn.
 • De migrainemedicijnen ergotamine en methysergide.
 • De hiv-remmers atazanavir, darunavir en tipranavir.

Onderstaande medicijnen kunnen de werking van saquinavir verzwakken. Indien de combinatie toch nodig is, zal de arts de werking van saquinavir extra controleren en zo nodig de dosering aanpassen.

 • Dexamethason, een bijnierschorshormoon.
 • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital. Ook kan saquinavir de werking en bijwerkingen van carbamazepine versterken.
 • Adefovir, een medicijn gebruikt bij de leverziekte hepatitis B.

Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van saquinavir versterken. Indien de combinatie toch nodig is, zal de arts de werking en bijwerkingen van saquinavir extra controleren en zo nodig de dosering aanpassen.

 • De antibiotica claritromycine en erytromycine. Saquinavir kan ook de werking en bijwerkingen van deze medicijnen versterken.
 • De medicijnen tegen schimmelinfecties itraconazol en ketoconazol. Saquinavir kan ook de werking en bijwerkingen van itraconazol en ketoconazol versterken.

Saquinavir versterkt de bijwerkingen van onderstaande medicijnen. Indien de combinatie nodig is, zal uw arts u extra controleren. Overleg met uw arts.

 • De anti-stollingsmedicijnen fenprocoumon en acenocoumarol. De trombosedienst zal de dosering van deze medicijnen aanpassen en u extra controleren. Meld aan de trombosedienst als de dosering van saquinavir wijzigt of als u stopt met saquinavir.
 • Atorvastatine, een cholesterolverlagend medicijn.
 • De medicijnen tegen erectiestoornissen sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw arts zal de dosering verlagen. Sildenafil en tadalafil worden ook gebruikt bij pulmonale arteriële hypertensie. In dat geval mag u het niet combineren met saquinavir.
 • Finasteride, een medicijn tegen prostaatklachten.
 • Rifabutine, een medicijn tegen tuberculose en sommige andere infecties.
 • Maraviroc, een hiv-remmer. Uw arts zal de dosering verlagen of een andere hiv-remmer voorschrijven. 
 • De medicijnen tegen hartritmestoornissen amiodaron, kinidine en propafenon.
 • De hart- en vaatmedicijnen amlodipine, barnidipine, diltiazem, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine en verapamil. Diltiazem en verapamil kunnen ook het effect van saquinavir versterken.
 • De afweeronderdrukkende medicijnen ciclosporine, everolimus, sirolimus en tacrolimus.
 • De medicijnen tegen kanker doxorubicine, etoposide, temsirolimus, vinblastine, vincristine en vinorelbine.
 • De antibiotica clindamycine, fusidinezuur en metronidazol.
 • Venlafaxine, een medicijn tegen depressie en angst. Als een ander medicijn tegen depressie niet mogelijk is, zal de arts de dosering van venlafaxine verlagen.
 • Diazepam, een slaap- en kalmeringsmedicijn.
 • Clonazepam, een medicijn tegen epilepsie.
 • Colchicine, een medicijn tegen jicht.
 • Lidocaine-injecties, een lokaal verdovend medicijn.
 • Ivabradine, een medicijn bij pijn op de borst.
 • Salmeterol, een medicijn gebruikt bij astma en COPD.

Saquinavir vermindert de werking van onderstaande medicijnen. De arts zal het effect van deze medicijnen controleren en, indien nodig, de dosering aanpassen.

 • Fluvastatine, een cholesterolverlagend medicijn.
 • De medicijnen tegen kanker cyclofosfamide en ifosfamide.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind.

 • Wilt u zwanger worden en krijgt u dit medicijn voor het eerst? Overleg dan met uw arts, voordat u met dit medicijn begint. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan bekend is dat het wel veilig is tijdens de zwangerschap.
 • Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan ook eerst met uw arts voordat u zwanger wordt. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn.
 • Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.                                                                           

Behandeling van hiv tijdens de zwangerschap is nodig om de kans dat de baby met hiv besmet raakt te verkleinen. Ook zal altijd een gynaecoloog de zwangerschap begeleiden. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans dat de moeder de baby met hiv besmet dan heel klein is.  

Borstvoeding
Geef GEEN borstvoeding als u hiv heeft. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby  besmetten. Overleg hierover met uw arts.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is niet verstandig te stoppen, behalve als u te maken krijgt met ernstige bijwerkingen. Als u stopt zal het virus dat hiv veroorzaakt zich weer vermeerderen en kunt u weer klachten krijgen.

Er zijn situaties denkbaar waardoor u toch tijdelijk moet stoppen met deze hiv-remmer. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of als u pillen kwijtraakt en niet snel aan nieuwe kunt komen. Overleg in dat geval altijd met een arts. Als u moet stoppen, is het meestal beter om alle medicijnen van de combinatie te stoppen. Het virus kan namelijk ongevoelig worden voor  uw medicijnen als u ze niet allemaal gebruikt. Meestal zal de arts u een andere combinatie van hiv-remmers voorschrijven, maar als dat niet mogelijk is, moet u tijdelijk met alle hiv-remmers stoppen.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Saquinavir is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Invirase in tabletten.


Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Invirase

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:13-11-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Saquinavir

Geen ervaringen gevonden.

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten