Medicijn

Medicijn: Lamictal

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Lamictal
De werkzame stof in Lamictal is lamotrigine.Lamotrigine helpt bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie en om een depressie en een manie te voorkomen bij manische depressiviteit.

Lamotrigine wordt ook gebruikt bij zenuwpijn ten gevolge van diabetes mellitus of hiv.

Epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men zijn bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. Een dergelijke aanval ontstaat doordat de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed verloopt.

Bij het syndroom van West, dat meestal ontstaat in het eerste levensjaar, hebben kinderen last van aanvallen van spierkrampen, voornamelijk buigende en strekkende bewegingen. Hierbij maakt vooral het hoofd knikkende bewegingen.

Het syndroom van Lennox-Gastaut is een specifieke vorm van epilepsie en ontstaat vooral bij kinderen tussen de drie en zes jaar. Hierbij is vaak sprake van periodes van afwezigheid gedurende enkele seconden (absences), maar de kinderen kunnen ook aanvallen van spierkrampen hebben.

Behandeling
Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt uw arts een schema. Lamotrigine wordt meestal pas gebruikt als de eerste-keusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het wordt vaak samen met andere epilepsiemiddelen gebruikt. De arts start de behandeling met een lage dosering en verhoogt die dan geleidelijk. Na enkele weken is het volledige effect van dit middel bereikt.

Werking
Prikkels in de hersenen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Lamotrigine beïnvloedt deze prikkels en helpt zo bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen. Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij epilepsie.

Depressie

Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen. Lamotrigine wordt soms gegeven als antidepressiva niet voldoende helpen.

Bij manische depressiviteit, ofwel bipolaire stoornis, worden depressieve periodes afgewisseld met manieën (zie ook tekst hieronder). Meestal wordt lithium gebruikt om depressieve buien te voorkomen. Als dat onvoldoende werkt, kunnen artsen valproïnezuur of lamotrigine voorschrijven.

Lamotrigine voorkomt sterke stemmingsschommelingen. Het werkt in het algemeen beter tegen de depressies dan tegen de manie.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij depressie.

Manie

Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van hebben. Meestal treedt een manie op bij iemand die lijdt aan manische depressiviteit. Bij deze ziekte wisselen ernstig depressieve periodes zich af met manische periodes.

Behandeling
Meestal wordt lithium gebruikt om manische buien te voorkomen. Als dat onvoldoende werkt, schrijven artsen meestal valproïnezuur of carbamazepine voor. Lamotrigine wordt vooral gebruikt als deze eerste-keusmiddelen niet voldoen of ongewenste bijwerkingen geven. Ook wordt het soms gebruikt bij mensen die vaker dan vier manische episoden per jaar hebben. Lamotrigine kan stemmingswisselingen bij manische depressiviteit voorkomen, maar werkt in het algemeen beter tegen depressies dan tegen manie.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij manie.

Zenuwpijn

Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continu aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking.

Het betreft vaak één specifiek deel van het lichaam, zoals een deel van het gezicht, een deel van de romp of een voet of arm. Ook ‘fantoompijn` is een vorm van zenuwpijn. Dit is pijn die aanwezig lijkt te zijn in een afgezet lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been.

De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen ‘berichten` over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen zullen deze berichten onjuist versturen, waardoor de hersenen heftige pijn voelen, zonder dat er van een verwonding sprake is.

Lamotrigine werkt met name bij zenuwpijn ten gevolge van diabetes mellitus of HIV.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij zenuwpijn.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Huiduitslag. Als de arts de dosering langzaam opbouwt, is de kans op deze bijwerking kleiner. De bijwerking treedt meestal op binnen 2 maanden van het begin van de behandeling of bij verhoging van de dosering. Neem altijd contact op met uw arts als u huiduitslag of koorts waarneemt. De meeste vormen zijn onschuldig en verdwijnen weer als u stopt met de behandeling. Soms ontstaan blijvende littekens. Er is echter ook een vorm van huiduitslag die ernstig is. Uw arts kan dat voor u bepalen.
 • Hoofdpijn.

Zelden

 • Gedrags- of stemmingsveranderingen, zoals geïrriteerdheid of agressie.
 • Slaperigheid, sufheid, vermoeidheid en duizeligheid kunnen voorkomen. Ook kan juist slapeloosheid optreden. Als u stopt met het gebruik gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Trillende handen of een onzekere gang bij het lopen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree. Dit verdwijnt meestal vanzelf na korte tijd. U kunt het voorkomen door het middel met wat voedsel in te nemen. Blijft u last houden van deze klachten, neem dan contact op met uw arts. Als u stopt met het gebruik, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom  extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.
 • Pijn in het lichaam. Dit kan zich onder andere uiten in rugpijn of pijn in de gewrichten

Zeer zelden

 • Dubbelzien of wazig zien.  
 • Allergische reactie, dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Vermoedt u dat u overgevoelig bent voor dit middel, raadpleeg dan uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor lamotrigine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. Een heel enkele keer is allergie ernstig. De huiduitslag gaat dan gepaard met blaren. Ook kan een zeldzame maar ernstige vorm van allergie ontstaan die zich uit als zwellingen van gezicht, keel en mond. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Botafwijkingen, zoals het dunner en brozer worden van de botten en het ontstaan van botbreuken. Deze bijwerkingen kunnen optreden wanneer u gedurende lange tijd dit medicijn gebruikt.
 • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als u dit middel toch moet gebruiken, zal uw arts u extra onder controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De oplostabletten ('disper') kunt u, al naar gelang uw eigen voorkeur, op verschillende manieren innemen. U kunt ze heel doorslikken, kauwen of vooraf oplossen in een beetje water. Vervolgens nog een glas water drinken om na te spoelen.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het twee keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Ook een psychiatrische ziekte, zoals manische depressiviteit, kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook lamotrigine heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, wazig zien en dubbelzien. U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. 

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de  volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

 • Andere middelen gebruikt bij epilepsie, namelijk fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine en fenobarbital. Deze middelen verminderen de werking van lamotrigine, waardoor u meer kans heeft op een epileptische aanval. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
 • De anticonceptiepil zorgt ervoor dat er minder lamotrigine in uw bloed komt, waardoor de werking is verminderd. Uw arts kan de dosis lamotrigine hierop aanpassen, maar als u dan de stopweek van de pil inlast, komt er weer een schommeling in de bloedspiegel van lamotrigine. Daarom is het raadzaam een vorm van pil te gebruiken waarbij geen stopweek is. Voorbeelden hiervan zijn de minipil, de prikpil, het hormoonafgevende spiraaltje of het hormmonafgevende staafje. U kunt er ook voor kiezen bij uw gewone anticonceptiepil de stopweek voortaan niet meer in te lassen.
 • Ook rifampicine (een antibioticum, vooral gebruikt tegen TBC) verminderen de werking van lamotrigine. Hierdoor heeft u meer kans op een epileptische aanval. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
 • Valproïnezuur en lamotrigine kunnen elkaars werking beïnvloeden. De arts zal de dosering van de middelen hierop aanpassen en de werking beide middelen controleren. Stopt u met valproïnezuur, dan moet soms de dosering lamotrigine worden aangepast.
 • De medicijnen tegen hiv en aids, lopinavir en ritonavir. Deze medicijnen verminderen de werking van lamotrigine. Uw arts zal de werkzaamheid van lamotrigine extra in de gaten houden en de dosering verhogen. 

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Er is nog te weinig bekend over de risico's voor de ongeboren baby, als u dit middel gebruikt tijdens de zwangerschap. Het is daarom NIET raadzaam in verwachting te raken zolang u dit middel gebruikt. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's met zich meebrengen.

Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, om ernstige problemen te voorkomen, zoals hevige epileptische aanvallen. Dit afbouwen kan een aantal weken duren.

Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hier rekening mee houden.

Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering langzaam worden afgebouwd.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Lamotrigine is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lamictal en als het merkloze Lamotrigine in oplostabletten ('dispers').
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Lamictal, Lamotrigine

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:9-1-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Lamotrigine

10 oktober 2014

Galmend geluid in mijn oren , en laag geluid te goed horen, bromtttt vooral in de nacht.

18 augustus 2014

Hallo zeer tevreden van lamictal wel soms heel moe en s'morgens af en toe veel hoofpijn. Vraag me wel af of je vermagert, ik kom niets bij maar vermager w...

11 juni 2014

Ben tot heden wel tevreden. Gebruik het tegen zenuwpijn.

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten