Medicijn

Medicijn: Mysoline

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Mysoline
De werkzame stof in Mysoline is primidon.Primidon beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij epilepsie.Epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men zijn bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. Een dergelijke aanval ontstaat doordat de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed verloopt.

Behandeling
Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt uw arts een schema. Primidon wordt pas gebruikt als eerste- of tweede-keusmiddelen bij epilepsie, niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere middelen tegen epilepsie.

De arts start de behandeling met een lage dosering en verhoogt die dan geleidelijk. Na enkele weken is het volledige effect van dit middel bereikt.

Werking
Prikkels in de hersenen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Primidon beïnvloedt deze prikkels en helpt zo bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

Het werkt niet altijd bij iedereen. Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij epilepsie.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Slaperigheid, sufheid, traagheid en lusteloosheid. Dit treedt vooral in het begin van de behandeling op en wordt minder als u gewend bent aan het middel.
Soms
 • Hoofdpijn en duizeligheid.
 • Dubbelzien en andere problemen met zien.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, verstopping of diarree.
 • Onzekere gang bij het lopen, door coördinatiestoornissen van de spieren.
Als u stopt met het gebruik of als u gewend raakt aan het middel gaan bovenstaande bijwerkingen weer over.

Na gebruik gedurende verschillende jaren: spier- en gewrichtsproblemen van handen, voeten en nek- en schouders.

Zelden
 • Gedrags- of stemmingsveranderingen (vooral bij jonge kinderen), zoals prikkelbaarheid, agressie, slaapproblemen en hyperactiviteit.
 • Bij ouderen kunnen verwardheid en onrustigheid optreden.
 • Benauwdheidsklachten, vooral bij mensen met astma, COPD of andere longziekten. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft. 
Als u stopt met het gebruik gaan deze bijwerkingen weer over.

Zeer zelden
 • Allergie, dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Vermoedt u dat u overgevoelig bent voor dit middel, raadpleeg dan uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor primidon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. Een heel enkele keer is allergie ernstig. De huiduitslag gaat dan gepaard met blaren of schilfering. Ook kan een zeldzame maar ernstige vorm van allergie ontstaan die zich uit als zwellingen van gezicht, keel en mond. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
 • Verstoring van de aanmaak van bloedcellen. Raadpleeg uw arts als u last heeft van onverklaarbare vermoeidheid, regelmatig terugkerende infecties, keelpijn, blaasjes in de mond en blauwe plekken. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts. Ook na stoppen met de behandeling kan deze bijwerking nog optreden.
 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen krijgt: dit middel kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
 • Als u een verminderde leverwerking heeft: uw arts zal de dosering aanpassen.
 • Botafwijkingen, zoals botontkalking, broos worden van botten en botbreuken. Dit treedt voornamelijk op bij langdurig gebruik.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het twee keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.
Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook primidon heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, duizeligheid en dubbelzien. U mag het eerste jaar dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Moet u absoluut kunnen autorijden? Overleg dan met uw arts. Mogelijk bestaat er een ander medicijn waarmee u wel mag autorijden.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden en uw coördinatie- en beoordelingsvermogen kunnen sterk afnemen. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.


alles eten?
U mag alles eten.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Primidon heeft met veel medicijnen wisselwerkingen. Het versnelt de afbraak van veel medicijnen in het lichaam, waardoor deze medicijnen slechter werken.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Anticonceptiepil. Dit geldt voor alle anticonceptiepillen, maar ook voor andere toedieningsvormen, zoals de vaginale ring, de pleister, het implantatiestaafje, de prikpil en het spiraaltje met anticonceptiehormonen. Primidon vermindert de betrouwbaarheid van hormonale anticonceptiemiddelen. Veel van deze anticonceptiemiddelen zijn daarom niet geschikt als u ook primidon gebruikt. Uw arts kan daarmee rekening houden en een zwaardere pil voorschrijven. Als u toch doorbraakbloedingen krijgt, gebruik dan condooms bij de geslachtsgemeenschap. Een andere mogelijkheid is het gebruiken van een koperspiraaltje of condooms in plaats van de pil. Overleg hierover met uw arts. Ook de betrouwbaarheid van ulipristal, een morning-afterpil, kan verminderd zijn. Overleg met uw arts over een andere morning-aftermethode.
 • Ciclosporinetacrolimus, temsirolimus en sirolimus zijn middelen die de afweer onderdrukken. Primidon vermindert het effect van deze middelen. Uw arts zal de bloedspiegels van de afweeronderdrukkende middelen daarom meten en de dosering verhogen. Als u stopt met het gebruik van primidon moet de dosering van de afweeronderdrukkende middelen weer worden verlaagd. Stop daarom nooit zonder overleg.
 • De middelen tegen bloedstolling fenprocoumon, acenocoumarol. Primidon vermindert het effect van deze middelen. Bij het beginnen en bij het stoppen met primidon en bij doseringswijzigingen moet de trombosedienst de stolling meten.
 • Methadon. Deze morfineachtige pijnstiller wordt ook toegepast in de verslavingszorg. Primidon vermindert de werking van methadon. U kunt dan onthoudingsverschijnselen krijgen, u heeft dus meer methadon nodig. Na het stoppen met primidon kan de hoeveelheid methadon in het bloed toenemen, waardoor vergiftigingsverschijnselen kunnen ontstaan. U kunt alleen stoppen met primidon onder begeleiding van een arts.
 • Risperidon, haloperidol, broomperidol, clozapine en aripiprazol (middelen tegen wanen en hallucinaties), theofylline (een middel bij astma of COPD), gefitinib, imatinib, irinotecan en lapatinib (middelen tegen kanker) en bijnierschorshormonen (zoals prednison, prednisolon). Primidon vermindert de werking van deze middelen. En bij stoppen met primidon kunnen de bijwerkingen van deze middelen toenemen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
 • Doxycycline (antibioticum). De werking hiervan wordt door primidon verminderd. Uw arts zal in de meeste gevallen een ander antibioticum voorschrijven.
 • Sommige middelen gebruikt bij een hiv-infectie: darunavir, efavirenz, etravirine, indinavir, lopinavir met ritonavir, maraviroc, nelfinavir, nevirapine, ritonavir en saquinavir. Primidon vermindert de werking van deze middelen. Uw arts zal de dosering van deze middelen aanpassen.
 • De medicijnen tegen hepatitis C telaprevir en boceprevir. Primidon vermindert de werking van deze medicijnen. Overleg hierover met uw arts.
 • Bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam en alprazolam). Primidon vermindert de werking van deze middelen. Uw arts zal u waarschijnlijk een ander middel voorschrijven.
 • Sommige middelen tegen hartritmestoornissen, namelijk disopyramide en kinidine. Primidon vermindert de werking van deze middelen, waardoor de hartklachten weer erger kunnen worden. Uw arts zal daarom, als de combinatie echt nodig is, de hoeveelheid disopyramide of kinidine in het bloed laten meten en eventueel de dosering aanpassen.
 • Ivabradine, een middel tegen pijn op de borst. Primidon kan de hoeveelheid ivabradine in het bloed verminderen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk moet uw hartslag worden gecontroleerd.
 • De medicijnen tegen depressie amitriptyline, imipramine en nortriptyline. Primidon vermindert de werking van deze medicijnen. Overleg hierover met uw arts. Uw arts kan de werkzaamheid extra controleren. Uw arts kan eventueel ook de dosering van deze medicijnen verhogen.
 • Mirtazapine, een medicijn tegen depressie. Primidon vermindert de werking van mirtazapine. Overleg hierover met uw arts. Uw arts kan de dosering van mirtazapine verhogen.
 • Quetiapine, een middel tegen psychoses. Primidon vermindert de werking van dit middel. Uw arts zal u waarschijnlijk een ander middel voorschrijven of de dosering controleren en indien nodig aanpassen.
 • Atorvastatine en simvastatine, cholesterolverlagende medicijnen. Primidon vermindert de werking van deze middelen. Bij stoppen met primidon kunnen de bijwerkingen van van deze middelen toenemen. Mogelijk zal uw arts u een ander cholesterolverlagend medicijn voorschrijven of de dosering aanpassen.
 • Topiramaat, een medicijn tegen epilepsie en boulimia nervosa. De hoeveelheid van topiramaat in het bloed kan afnemen door primidon. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk zal uw arts de dosering van topiramaat aanpassen.
 • Zonisamide, een middel tegen epilepsie. Primidon vermindert de werking van zonisamide, waardoor u meer kans heeft op een epileptische aanval. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.
Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. Het is daarom NIET raadzaam in verwachting te raken zolang u dit middel gebruikt. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Bent u toch in verwachting geraakt, of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's met zich meebrengen.

Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, om ernstige problemen te voorkomen, zoals hevige epileptische aanvallen. Dit afbouwen kan maanden duren.

Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hier rekening mee houden.

Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering langzaam worden afgebouwd. Ook bij langzaam afbouwen komen vaak nog enige tijd slaapklachten en onrust voor.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Primidon is sinds 1952 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Mysoline in tabletten.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Mysoline

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:27-5-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Primidon

30 januari 2014

Ik kreeg dit medicijn voorgeschreven door de neurologe om het trillen van m'n handen te onderdrukken. Het resultaat was erg matig, maar de bijwerkingen des...

18 juni 2010

Mijn leven lang slik ik Mysoline. Enkele uitstapjes gemaakt. Bijvoorbeeld, keprra, depakine, luminal etc. Op geen van dergelijke erkende epilepsie medicati...

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten