Medicijn

Medicijn: Otosporin

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Otosporin
De werkzame stoffen in Otosporin oordruppels zijn hydrocortison, neomycine en polymyxine B.Hydrocortison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd. Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen. Neomycine en polymyxine B zijn antibiotica die verschillende soorten bacteriën bestrijden.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij middenoorontsteking en bij gehoorgangontsteking.

Middenoorontsteking

Oorzaak en verschijnselen
Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich achter het trommelvlies in het oor bevindt. Bovenin de keel is een kleine doorgang naar het middenoor, de buis van Eustachius. Bij een ontstoken middenoor kan deze doorgang opgezwollen zijn, waardoor hij verstopt raakt. Hierdoor kan pus niet goed weglopen naar de keel. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts.

Een middenoorontsteking komt vooral voor bij kinderen. De oorzaak van een middenoorontsteking kan een infectie met een bacterie of een virus zijn, zoals bij een verkoudheid. Een middenoorontsteking heet een loopoor als het pus via een kapot trommelvlies naar buiten stroomt.

Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. In de tussentijd adviseert de arts paracetamol tegen de pijn en koorts. Is uw neus ook verstopt? Dan adviseert de arts soms een zoute neusdruppel of neusspray. Of een neusdruppel of neusspray met een medicijn dat het slijmvlies doet slinken, bijvoorbeeld xylometazoline.

Duurt de oorontsteking langer dan enkele dagen of zijn de klachten heel heftig? Dan kan de arts een antibioticakuur voorschrijven om in te nemen, zoals amoxicilline. De arts kan deze oordruppels voorschrijven als u erg vaak of lang last heeft van een loopoor.

Effect
Hydrocortison vermindert de ontsteking, zwelling en littekenweefsel van het slijmvlies in het middenoor. De antibiotica in dit middel, neomycine en polymyxine B, bestrijden veel bacteriën. De pijn verdwijnt binnen enkele dagen. De bacteriën zijn dan nog niet helemaal verdwenen. Daarom moet u dit middel na verdwijnen van de verschijnselen nog verschillende dagen gebruiken. Gebruik de oordruppels niet langer dan 2 weken.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij middenoorontsteking.

Gehoorgangoorontsteking

De gehoorgang loopt van de oorschelp tot aan het trommelvlies. De huid van de gehoorgang maakt oorsmeer aan om zich te beschermen tegen bacteriën, virussen, schimmels, stof en andere indringers.

Verschijnselen
Bij een gehoorgangontsteking is de huid van de gehoorgang ontstoken. Verschijnselen kunnen zijn pijn, jeuk, schilfering, roodheid en zwelling. Soms komt er vocht uit het oor en hoort u minder goed.

Oorzaak
De oorzaak van de ontsteking is meestal een verstoring van de natuurlijke bescherming van de huid met oorsmeer. Bijvoorbeeld door te peuteren in het oor met een wattenstaafje of lucifer of door irriterende stoffen als shampoo, zeep of haarspray. Ook kan het dragen van een gehoorapparaat of oortelefoon de gehoorgang irriteren. Soms is achterblijvend vocht in het oor, bijvoorbeeld na zwemmen, de oorzaak. Bij een smalle gehoorgang kunt u eerder klachten krijgen.

Behandeling
Meestal zal uw arts de gehoorgang schoonmaken. De ontsteking verdwijnt dan na een tot twee weken vanzelf. Maak zelf uw oren nooit van binnen schoon. Gebruik zeker geen wattenstaafjes in de gehoorgang.

Bij een gehoorgangontsteking schrijft de arts in eerste instantie meestal andere oordruppels voor, namelijk oordruppels met azijnzuur en hydrocortison, met azijnzuur en triamcinolon of met aluminiumacetotartraat. De arts schrijft soms oordruppels met hydrocortison, neomycine en polymyxine B voor.

Bij een gehoorgangontsteking schrijft de arts in eerste instantie meestal andere oordruppels voor, namelijk zure oodruppels met hydrocortison of triamcinolon of met aluminiumacetotartraat.  Deze behandeling heeft minder bijwerkingen dan oordruppels met hydrocortison, neomycine en polymyxine B. De arts schrijft soms deze oordruppels voor als eerste keus-middelen onvoldoende helpen. 

Effect
Hydrocortison vermindert de ontsteking en de zwelling. De antibiotica in dit medicijn, neomycine en polymyxine B, bestrijden veel bacteriën. Pijn en jeuk verdwijnen binnen enkele dagen. De bacteriën zijn dan nog niet helemaal verdwenen. Daarom moet u dit medicijn na verdwijnen van de verschijnselen nog verschillende dagen gebruiken. Gebruik de oordruppels niet langer dan 2 weken.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij gehoorgangoorontsteking.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Prikkelend of branderig gevoel direct na het druppelen. Dit trekt snel weer weg. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.
 • Meer kans op een schimmelinfectie. Dit komt door verstoring van het evenwicht van bacteriën en schimmels in de oren. U merkt dit soort infecties minder snel op, omdat bijnierschorshormonen ontstekingsverschijnselen tegengaan, zoals roodheid, zwelling en jeuk. Overleg met uw arts, als uw klachten verergeren. 
 • Overgevoeligheid voor één van de antibiotica of voor hydrocortison. Heeft u eerder overgevoelig gereageerd op een antibioticum van het aminoglycoside-type (zoals neomycine tabletten), dan bestaat de kans dat u ook overgevoelig bent voor dit medicijn . U kunt dit merken aan een toegenomen jeuk, roodheid en zwelling. Neem contact op met uw arts als uw klachten verergeren of als u overgevoeligheid vermoedt. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Dunner worden van het trommelvlies, waardoor het kapot kan gaan. Dit dunner worden, kan optreden na een gebruik van meerdere weken. Gebruik het daarom nooit langer dan 2 weken.

Zeer zelden

 • Doofheid, als de oordruppels de binnenkant van het oor kunnen aantasten. Zoals bij een gaatje of buisje in het trommelvlies. Is dit bij u het geval? Overleg dan met uw arts of dit medicijn geschikt is voor u. Bij een middenoorontsteking is de kans hierop klein. Het middenoor is dan vaak opgezwollen. De oordruppels bereiken hierdoor de gevoelige plekken niet.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Als u een opgerold gaasje of oortampon in uw oor heeft dat uw arts heeft natgemaakt met de oordruppeloplossing

 • Houd het gaasje of de oortampon vochtig door regelmatig met de oordruppels te druppelen.
 • Het gaasje of de oortampon wordt meestal na één dag verwisseld.

Bij gebruik zonder gaasje of oortampon

 • Houd het druppelflesje enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen.
 • Draai het dopje van de druppelaar af en leg het op de zijkant.
 • Ga op uw zij liggen, of houd het hoofd opzij.
 • Trek het oor naar boven en naar achteren, bij kinderen jonger dan 6 jaar naar onderen en naar achteren.
 • Houd de druppelaar boven de gehoorgang en laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de druppelaar nergens mee in aanraking komt, anders bederven de druppels sneller.
 • Houd het hoofd nog 3 tot 5 minuten opzij, zodat de druppels alle plekken de gehoorgang kunnen bereiken.
 • Eventueel kunt u daarna het uitlopen van de vloeistof tegengaan door een watje in uw oor te doen.
 • Draai direct na gebruik de dop weer op het flesje.  

Bewaar de oordruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oordruppels zijn na openen nog één maand houdbaar. Een kuur duurt echter meestal korter. Gooi de inhoud na afloop van de kuur weg.

Wanneer?
Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

Hoe lang?
Houd er rekening mee dat dit een kuur is, die u niet mag onderbreken en moet voortzetten zolang uw arts het nodig vindt, ook al zijn de infectieverschijnselen al eerder verdwenen. Dit betekent namelijk nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen. De kuur duurt maximaal 2 weken.

Merkt u na drie dagen gebruik nog geen verbetering, of verergeren de klachten juist? Neem dan contact op met uw arts.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken nemen. Probeer de toediening gelijkmatig over de dag te verdelen.

Mocht u toch een keer vergeten zijn, dien de vergeten dosis dan alsnog toe. Is er nog minder dan twee uur voor de volgende toediening, sla hem dan over. De vergeten dosis gebruikt u aan het eind van de kuur. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maak de volledige kuur af!


Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap. Hoewel u het in de oren toedient, kan er altijd iets van de werkzame stoffen in uw bloed terechtkomen en zo uw kind bereiken.

Bent u zwanger, of wilt u tijdens de kuur zwanger worden, overleg dan met uw arts. Mogelijk kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding wilt geven of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht en kan bijwerkingen geven bij de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is belangrijk om de kuur af te maken. Als u voortijdig stopt is de bacterie waarschijnlijk nog niet verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Hydrocortison is sinds 1952 internationaal in de handel, neomycine sinds 1949 en polymyxine B sinds 1947. De combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Otosporin in oordruppels.


Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Otosporin

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:1-10-2013

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor

31 oktober 2009

duizeligheid instabiliteit misselijk

18 december 2008

7 oktober 2004

aangezien ik regelmatig alleen ben is het onmogelijk om oordruppels in de juiste dosering in je oor te druppelen. het moet toch mogelijk zijn een doseersys...

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten