Medicijn

Medicijn: Prunacolon

print

Prunacolon
De werkzame stoffen in Prunacolon zijn sennosiden en dexpanthenol.Sennosiden zijn sinds 1961 internationaal op de markt en dexpanthenol sinds 1944.

Deze combinatie wordt in stroop gebruikt bij obstipatie en als darmspoeling.

U zult op deze site geen aparte informatie vinden over Prunacolon. Wel kunt u informatie opzoeken over: senna.

Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten