Medicijn

Medicijn: Topamax

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Topamax
De werkzame stof in Topamax is topiramaat.Topiramaat beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van epilepsie, bij migraine en bij boulimia nervosa.Epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men zijn bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. Een dergelijke aanval ontstaat doordat de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed verloopt.

Het syndroom van Lennox-Gastaut is een specifieke vorm van epilepsie en ontstaat vooral bij kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Hierbij is vaak sprake van periodes van afwezigheid gedurende enkele seconden (absences), maar de kinderen kunnen ook aanvallen van spierkrampen hebben.

Behandeling
Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt uw arts een schema. Topiramaat wordt meestal pas gebruikt als de eerste-keusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het wordt vaak in combinatie met andere epilepsiemiddelen gebruikt. De arts start de behandeling met een lage dosering en verhoogt die dan geleidelijk. om het risico op bijwerkingen te verminderen. Na enkele weken is het volledige effect van dit middel bereikt.

Werking
Prikkels in de hersenen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Topiramaat beïnvloedt deze prikkels en helpt zo bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij epilepsie.

Migraine

Verschijnselen
Bij migraineaanvallen heeft u last van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook zijn mensen met migraine vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Sommige vrouwen hebben aanvallen rond de menstruatie. Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren.

Behandeling
Om een aanval te stoppen, kunt u een pijnstiller gebruiken en eventueel een middel tegen de misselijkheid. Als u meer dan 2 aanvallen per maand heeft, is het zinvol een medicijn te proberen dat de aanvallen voorkómt. Topiramaat is één van deze medicijnen.

Effect
Bij sommige gebruikers nemen de aanvallen af. Dit effect is meestal pas na 3 maanden gebruik te beoordelen. Als u 3 maanden na het instellen van de juiste dosering nog geen verbetering merkt, overleg dan met uw arts.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij migraine.

Boulimia nervosa

Iemand die aan boulimie lijdt, is geobsedeerd door lichaamsgewicht en eten. Bij boulimie treden eetaanvallen op. Soms braakt de patiënt na een eetaanval het voedsel weer uit.

Bij deze ziekte is een behandeling door een psychiater of psycholoog noodzakelijk. Een antidepressivum kan helpen bij deze behandeling. Wanneer dit onvoldoende werkt, kan de arts topiramaat voorschrijven.


Klik voor meer informatie over medicijnen bij boulimia nervosa.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Misselijkheid en diarree en zelden verstopping, buikpijn en veranderingen van smaak.
 • Vermoeidheid en duizeligheid.
 • Verminderde eetlust, waardoor gewichtsverlies kan ontstaan.
 • Doof of tintelend gevoel in de ledematen.
Als u stopt met het gebruik gaan deze bijwerkingen weer over.

Zelden
 • Gedrags- en stemmingsveranderingen. Dit kan variëren van emotionele labiliteit, opwinding, opgewektheid, angsten, apathie tot depressieve gevoelens. Psychische aandoeningen, zoals psychoses, kunnen verergeren.
 • Verwardheid, nervositeit, geheugenstoornissen en moeilijk op woorden kunnen komen.
 • Traagheid en moeite met bewegingen.
 • Trillende handen.
 • Hoofdpijn.
 • Dubbelzien, wazig zien en andere problemen met zien.
 • Impotentie en urine-incontinentie.
Als u stopt met het gebruik gaan deze bijwerkingen weer over.

Zeer zelden
 • Hallucinaties.
 • Nierstenen, vooral bij mensen die hier aanleg voor hebben. U kunt het risico hierop verkleinen door voldoende te drinken en door vetarm en koolhydraatrijk voedsel te eten. Raapleeg uw arts of dit middel voor u de juiste keuze is.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Glaucoom (verhoogde oogboldruk). Heeft u al last van groene staar of glaucoom aan één of beide ogen? Overleg dan met uw arts over extra controle door de oogarts.
Zeer zelden bij kinderen
 • Ernstige veranderingen in het bloed (een metabole acidose). De verschijnselen van een acidose treden heel snel op en zijn: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met een arts.
 • Verminderde zweetproductie. Hierdoor kunnen kinderen minder goed zichzelf koelen, vooral als het warm is. Let op dat kinderen bij warm weer voldoende drinken en op een koele plaats zijn
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.
Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De tabletten en capsules heel doorslikken, zonder te kauwen, met minstens een half glas water. De capsules kunt u, als u problemen hebt met heel doorslikken, eventueel openmaken. Slik dan de korrels uit de capsule wel heel door, zonder er op te kauwen, met wat water.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?

Epilepsie
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

Migraine
Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Als bij u het aantal aanvallen afneemt en u niet te veel last heeft van bijwerkingen, kunt u het langdurig gebruiken.

Boulimia nervosa
Het is niet bekend hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook topiramaat heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verminderde coördinatie, problemen met het geheugen en de concentratie, verwardheid en dubbelzien. U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. 

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Anticonceptiepil. Dit geldt voor alle anticonceptiepillen, maar ook voor andere toedieningsvormen, zoals de vaginale ring, de anticonceptiepleister, de prikpil, het spiraaltje met anticonceptiehormonen en het implantatiestaafje. Topiramaat vermindert de betrouwbaarheid van hormonale anticonceptiemiddelen. Veel van deze anticonceptiemiddelen zijn daarom niet geschikt als u ook topiramaat gebruikt. Uw arts kan daarmee rekening houden en een zwaardere pil voorschrijven. Als u toch doorbraakbloedingen krijgt, gebruik dan condooms bij de geslachtsgemeenschap. Een andere mogelijkheid is het gebruiken van een koperspiraaltje of condooms in plaats van de pil. Overleg hierover met uw arts.
 • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. De hoeveelheid van topiramaat in het bloed kan afnemen door deze medicijnen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk zal uw arts de dosering van topiramaat aanpassen.
 • Bosentan, een medicijn dat gebruikt wordt bij pulmonale arteriële hypertensie en bij sclerodermie. De hoeveelheid van topiramaat in het bloed kan afnemen door bosentan. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk zal uw arts de dosering van topiramaat aanpassen.
 • Dexamethason, een bijnierschorshormoon. De hoeveelheid van topiramaat in het bloed kan afnemen door dexamethason. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk zal uw arts de dosering van topiramaat aanpassen.
 • Rifabutine en rifampicine, antibiotica tegen tuberculose. De hoeveelheid van topiramaat in het bloed kan afnemen door deze medicijnen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk zal uw arts de dosering van topiramaat aanpassen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.


Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind. Het is daarom NIET raadzaam in verwachting te raken zolang u dit middel gebruikt. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Bent u toch in verwachting geraakt of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan direct met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's met zich meebrengen.

Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, om ernstige problemen te voorkomen, zoals hevige epileptische aanvallen. Dit afbouwen kan maanden duren.

Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hier rekening mee houden.

Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering langzaam worden afgebouwd.
Recept nodig en welke toedieningsvormen?
Topiramaat is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Topamax en als het merkloze Topiramaat in capsules en tabletten.
Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Topamax, Topiramaat

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:17-12-2013

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Topiramaat

10 oktober 2014

De 1e week gebruik last van bijwerkingen. (komt door opstapelingsfase) Tintelingen, duizelig, misselijk en geen eetlust. Ook wel wat gejaagd. Na een we...

27 juli 2014

Neem al enige tijd 75mg, tegen migraine. Enkele bijwerkingen zoals tintelingen, eetlust en nog zeker 2 keer per maand migraine (rond de maandstonden). All...

16 juli 2014

Gebruik de medicijnen preventief voor migraine, het werkt echt prima voor mij. Bijwerkingen waar ik last van heb: stemmingswisselingen, tintelingen, vermin...

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten