Medicijn

Medicijn: Travatan

print
Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

Travatan
De werkzame stof in Travatan is travoprost.Travoprost behoort tot de prostaglandines. In oogdruppels verlaagt het de druk in het oog.

Artsen schrijven het voor bij glaucoom (verhoogde oogboldruk).


Glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak is meestal een verhoogde druk in de oogbol. Deze ligt normaal tussen de 10 en 22 millimeter kwikdruk.

Verschijnselen
In het begin merkt u niets van glaucoom. Na verloop van tijd kunt u aan de randen van het gezichtsveld steeds minder zien. Als de oogboldruk plotseling toeneemt, spreekt men van acuut glaucoom. U heeft dan een heftige pijn, roodheid van het oog en soms misselijkheid.

Onbehandeld leidt glaucoom meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies, waarbij het lijkt of u door een koker kijkt. Glaucoom kan uiteindelijk tot blindheid leiden.

Behandeling
Glaucoom wordt meestal behandeld met oogdruppels. Artsen schrijven meestal eerst oogdruppels met een bètablokker voor, zoals timolol. Uw arts kan travoprost voorschrijven als deze medicijnen onvoldoende werken. Uw arts kan travoprost ook in combinatie met andere medicijnen voorschrijven. 

Effect
Travoprost bevordert de afvoer van het vocht uit de oogbol en verlaagt zo de druk in de oogbol. Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw oogboldruk. De verslechtering van het gezichtsveld wordt door de lagere oogboldruk tot staan gebracht. Het is daarom belangrijk het middel consequent te blijven gebruiken.

Klik voor meer informatie over medicijnen bij glaucoom (verhoogde oogboldruk).

Op welke bijwerkingen moet ik letten?vraagteken.gif
Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Rode ogen. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden. 

Zelden

 • Jeukende ogen. Neem bij jeuk in de ogen contact op met uw arts.
 • Pijn in het oog, irritatie van de ogen of gevoel dat er iets in het oog zit. Deze bijwerkingen gaan meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als ze blijven bestaan.
 • Droge ogen. Vooral mensen die contactlenzen dragen, kunnen hier last van krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
 • Bij gemengde kleur ogen kan de kleur veranderen, vooral een mengkleur met bruin, zoals grijs-, groen-, blauw- of geelbruine ogen kunnen donkerder worden. Dit effect kan optreden na enkele maanden tot jaren gebruik en kan blijvend zijn. Ook de huid rond de ogen kan donkerder worden.

Zeer zelden

 • Zwellingen of ontstekingen van delen van het oog. Neem contact op met uw arts bij gezwollen ogen, ernstige roodheid, jeuk of irritatie.
 • Wazig zien, slecht zien en vermoeide ogen. Raadpleeg uw arts als u slechter gaat zien. 
 • Korstjes op de wimpers, afscheiding uit het oog, tranende ogen en last van fel licht. Deze bijwerkingen zijn voorbijgaand. Raadpleeg uw arts als ze blijven bestaan. 
 • Verandering van de oogwimpers en wenkbrauwen.  Verlies van wimpers en wenkbrauwen, toename van de dikte, de lengte en de kleur van de wimpers.
 • Cataract (grauw staar). Neem contact op met uw arts als u veranderingen in uw gezichtsvermogen opmerkt. 
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeukende, pijnlijke en rode ogen, maar u kunt het ook elders merken aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit medicijn dan niet meer en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor travoprost. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.

Bijwerkingen in de rest van het lichaam
De oogdruppels  kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking in de rest van het lichaam.

Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

Zeer zelden

 • Hoofdpijn,  droge mond, duizeligheid, kortademigheid, veranderde smaak, keelirritatie, verstopte neus, hartkloppingen, verergering van astma, spier- of gewrichtspijn,  maagdarmklachten, zoals diarree, misselijkheid of verstopping, meer haargroei, ernstig zweten, oorsuizen, stemmingsveranderingen en verandering van de haarkleur. 

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.


Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
 • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u eventueel na toedienen van de druppels weer indoen.
 • Neem plaats op een stoel of een bank.
 • Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant.
 • Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
 • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een ‘gootje’ ontstaat.
 • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
 • Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.
 • Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
 • Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje vallen.
 • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
 • Om bijwerkingen in de rest van het lichaam te voorkomen, kunt u na het indruppelen de traankanaaltjes één minuut dichtdrukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt zo dat de werkzame stof in het bloed komt.
 • Doe uw oog weer open.
 • Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje.      
 • Was uw handen nogmaals met water en zeep.

Vindt u het lastig de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

De meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft geopend.

Wanneer?
U mag het medicijn indruppelen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen. Hierdoor is de kans op vergeten kleiner. Als u het 1 keer per dag gebruikt: 's avonds.

Hoe lang?
Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan, waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.


Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.


Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. Daarna kunt u autorijden. Als u last heeft van fel licht, kunt u een zonnebril dragen tijdens het rijden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.


Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens 5 minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels.

Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppels en 5 minuten later de oogzalf of ooggel.

Als u 2 soorten oogdruppels moet gebruiken: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en daarna de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.   Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Dit medicijn kan schadelijk zijn voor de baby. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of travoprost in de moedermelk terechtkomt en of het bijwerkingen geeft bij de baby. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. 


Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is niet verstandig in één keer met dit medicijn te stoppen. De druk in uw oog kan dan plotseling toenemen. Als u aan uw oog geopereerd moet worden, moet u meestal met dit medicijn stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.


Recept nodig en welke toedieningsvormen?

Travoprost is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknaam Travatan.

Travoprost wordt in oogdruppels ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam DuoTrav.


Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn, lees dan verder in het thema prijzen en vergoedingen van medicijnen.

Klik hier voor meer informatie over : Travatan

Persoonlijk advies
Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Breng dan een bezoek aan uw eigen apotheek. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik.
Zoek een apotheek bij u in de buurt:
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Stel een vraag aan de apotheker:
Laatst gewijzigd:9-12-2014

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Ervaringen van andere gebruikers (U verlaat apotheek.nl)

Meldingen over Travoprost oogdruppels

25 juni 2014

Na jaren gebruik zie ik nog steeds erg wazig. Met name bij het autorijden over langere afstanden is dit erg vermoeiend (turen). Het aanmeten van een bril b...

24 oktober 2013

Na ongeveer een half jaar Travatan gebruikt te hebben kreeg ik plotseling ernstige hartritmestoornissen. Door de huisarts en specialisten werd niet geke...

25 juni 2007

 • Gerelateerde klachten & ziektes
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten