Thema: Medicijnen in het verkeer
Medicijnen in het verkeer

Sommige medicijnen zorgen ervoor dat u minder goed rijdt. Dat komt door bijwerkingen zoals sufheid, wazig zien of trager reageren. Daarom mag u met sommige medicijnen niet autorijden.

Gebruikt u medicijnen? Dan is het belangrijk na te gaan of u met deze medicijnen veilig kunt autorijden. In dit thema leest u belangrijke algemene informatie over medicijnen in het verkeer.

Wat zijn de risico's?

Veel medicijnen hebben behalve hun bedoelde werking ook bijwerkingen. Sommige van deze bijwerkingen zijn gevaarlijk als u aan het verkeer wilt deelnemen. Niet alleen met autorijden moet u oppassen als u een van deze medicijnen gebruikt, maar bijvoorbeeld ook bij het werken met gevaarlijke machines, fietsen in druk verkeer en op ladders klimmen.

Voorbeelden van deze bijwerkingen zijn de volgende.

 • U bent onhandiger dan u van uzelf gewend bent.
 • U reageert langzamer dan anders; u bent suf.
 • U ziet minder scherp dan gewoonlijk.
 • U bent duizelig.
 • U heeft minder controle over uw arm- en beenspieren.
 • U bent minder kritisch op wat u doet.
 • U merkt zaken niet op, of te laat, terwijl u die normaal wel snel ziet.

Niet iedereen krijgt last van deze bijwerkingen. De kans op bijwerkingen is bij sommige medicijnen heel groot. Bij andere medicijnen zeldzamer. Als de kans op bijwerkingen groot is, mag u (tijdelijk) niet autorijden.

Om welke medicijnen gaat het?

Er zijn heel wat medicijnen die invloed hebben op de rijvaardigheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • slaapmiddelen en kalmerende middelen
 • sterke pijnstillers
 • medicijnen bij depressie
 • medicijnen bij allergie, hooikoorts en reisziekte
 • medicijnen bij epilepsie
 • medicijnen bij psychische stoornissen
 • medicijnen bij de ziekte van Parkinson
 • medicijnen bij ADHD

Maar er zijn nog meer medicijnen die invloed hebben op uw rijgedrag. Gebruikt u meerdere medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden? Dit kan het effect op de rijvaardigheid versterken. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Mag u rijden met uw medicijn?

Of u wel of niet mag rijden, hangt ervan af of het medicijn dat u gebruikt effect heeft op de rijvaardigheid. Dit kunt u op één van de volgende manieren zien.

 • Er zit een gele sticker op de verpakking. Op deze sticker staat de waarschuwing: “Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen”.
 • Op het etiket staat dat het medicijn het reactievermogen kan verminderen.
 • In de bijsluiter staan de bijwerkingen van een medicijn. Onder het kopje ‘Rijvaardigheid en het gebruik van machines’ staat welke bijwerkingen de rijvaardigheid kunnen verminderen.

Lees bij een waarschuwing altijd in de bijsluiter wat het advies is. De adviezen kunnen verschillend zijn. Soms mag u een aantal uur niet rijden, soms mag u helemaal niet rijden.

Soms mag u weer autorijden als de bijwerkingen na enige tijd minder zijn geworden. Bijwerkingen komen vaak voor in het begin van de behandeling of na het verhogen van de dosering. Hier kunt u een paar dagen, maar ook een paar weken last van hebben. Daarna kunt u aan deze bijwerkingen wennen. De bijwerkingen kunnen dan minder worden. Maar er zijn ook bijwerkingen die niet minder worden.

Lees daarom bij een waarschuwing altijd de informatie over uw eigen medicijn in de bijsluiter of op deze site. Hier kunt u ook adviezen over de rijvaardigheid vinden. Zoek via ‘Medicijnen’ naar het medicijn dat u gebruikt. Onder het kopje 'autorijden, alcohol en voeding' staan adviezen die te maken hebben met deelname aan het verkeer.

Het is mogelijk dat u het effect van het medicijn zelf niet merkt. Daarom is het belangrijk dat u het zekere voor het onzekere neemt. Kies voor veiligheid. Twijfelt u of u met het medicijn dat u gebruikt mag rijden? Vraag dan uw arts of apotheker om advies.

Gebruikt u het medicijn niet meer? U mag dan pas gaan autorijden als het medicijn helemaal is uitgewerkt. Let op: sommige medicijnen kunnen behoorlijk lang doorwerken.

Wat zegt de wet?

U bent strafbaar als u een voertuig bestuurt wanneer uw rijvaardigheid is verminderd door een medicijn. Dat geldt voor automobilisten, motorrijders, bromfietsers en fietsers. U bent dan ook aansprakelijk als u in dat geval een ongeluk veroorzaakt. Ook kan het zijn dat de verzekering de kosten van het ongeluk niet vergoedt.

Of u mag rijden, hangt niet alleen af van het medicijn dat u gebruikt. Er zijn ook ziekten waarbij u niet zomaar mag autorijden.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vraagt vóór het verstrekken van een rijbewijs naar gegevens over uw gezondheid en uw medicijngebruik. Dit gebeurt in de volgende gevallen.

 • Als u rijexamen gaat doen.
 • Als u boven de 75 jaar bent en uw rijbewijs wilt vernieuwen.
 • Als u beroepschauffeur bent en uw groot rijbewijs (C of D) wilt vernieuwen.

Is alles in orde? Dan krijgt u een Verklaring van rijgeschiktheid.

Ziekten als epilepsie, diabetes, de ziekte van Parkinson en psychiatrische aandoeningen kunnen op zichzelf al een reden zijn geen Verklaring van rijgeschiktheid af te geven. Dat geldt ook voor het gebruiken van een medicijn dat invloed heeft op de rijvaardigheid. Heeft u zo’n aandoening? Of krijgt u zo’n medicijn voorgeschreven? Dan kunt u dat melden bij het CBR. Het CBR beoordeelt dan of u geschikt bent om een motorrijtuig te besturen. Wil u hier meer van weten? Kijk dat op de website van het CBR.

Algemene adviezen bij het rijden

Verder gelden de volgende algemene adviezen als u weer gaat autorijden.

 • Rijd alleen als u geen last heeft van bijwerkingen. Herinnert u zich niet welke route u heeft gereden? Dit kan betekenen dat u niet alert was.
 • Drink geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol kan de versuffende werking van medicijnen versterken.
 • Bedenk dat u zelf moeilijk in kunt schatten of u minder goed rijdt. Een medepassagier kan dat vaak beter inschatten. Bijvoorbeeld omdat u met wisselende snelheden rijdt, slingert of geïrriteerd reageert op andere weggebruikers.
 • Ga uitgerust op weg. Neem na elke 2 uur rijden een kwartier pauze.
 • Probeer te vermijden dat u ’s nachts moet rijden of bij slecht weer.
 • Gebruikt u meerdere medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden? Dit kan het effect op de rijvaardigheid versterken. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
Waar kunt u meer informatie vinden?

www.rijveiligmetmedicijnen.nl
De website van de nationale publiekscampagne 'Rij veilig met medicijnen'. Deze campagne probeert gebruikers van rijgevaarlijke medicijnen bewust te maken van de risico's om aan het verkeer deel te nemen.

www.cbr.nl
De website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Op deze site is informatie te vinden over medische keuringen en de Verklaring van rijgeschiktheid. Hier zijn ook folders beschikbaar over het rijbewijs bij diabetes en dementie.

www.epilepsie.nl
De website van het Epilepsiefonds. Epilepsie is een ziekte die op zichzelf al slecht samengaat met autorijden, nog los van de gebruikte medicijnen. Op de site staat informatie over epilepsie en rijgeschiktheid. U vindt die informatie onder het kopje 'Leven met epilepsie'. Kies dan in de linkerkolom 'Rijgeschiktheid’ en vervolgens ‘Autorijden'. Hier vindt u ook de folder ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’.

www.veiligheid.nl
De website van Stichting Consument en Veiligheid. Deze site geeft informatie over het voorkomen van ongelukken in huis - bijvoorbeeld bij het werken met gereedschap, het klimmen op ladders en valongevallen.

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

 • Gerelateerde thema's
 • Vragen over medicijnen in het verkeer
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten