Apotheek
Zoek een apotheek

Zoekt u een apotheek bij u in de buurt? Vul dan een postcode of een woonplaats in. Wij hebben alle apotheken in uw buurt voor u op de kaart gezet.  

Het zoekresultaat toont ook de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van een apotheek. Dat gebeurt aan de hand van 8 kwaliteitskenmerken. Deze geven aan of de apotheek/de apotheker:

  1. in het Specialistenregister Openbaar Apothekers staat
  2. deelneemt aan lokale dan wel regionale avond-, nacht- en weekenddienst
  3. een spreekkamer heeft
  4. structureel overlegt met voorschrijvers
  5. ervaringen van patiënten onderzoekt
  6. een HKZ-certificaat heeft
  7. incidenten bij de Medicatie-incidenten registratie (CMR) kan melden
  8. een klachtenregeling heeft
Doe de risicotest Diabetesfonds
Sluiten