Uw rechten en plichten als patiënt

naar in de apotheek

Uw rechten en plichten als patiënt

Behandelingsovereenkomst
Als u met een recept naar de apotheek gaat, sluit u met de apotheker een behandelingsovereenkomst af. Dat betekent dat u met de apotheker afspreekt dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt: de apotheker zal u in principe het medicijn meegeven dat de arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u advies over het gebruik van dit medicijn en zal u zo nodig verder begeleiden.

Uw rechten als patiënt

Als patiënt van een apotheek heeft u bepaalde rechten ten opzichte van de apotheker en de apothekersassistenten.

Duidelijke informatie
U hebt recht op duidelijke informatie over de medicijnen die u gebruikt of gaat gebruiken. Als u voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, kan de apotheker eventuele bijzonderheden van dit middel met u bespreken. Hij kan uitleggen wat de werking en het doel van het medicijn zijn, aangeven wanneer u verbetering van uw klachten kunt verwachten, welke bijwerkingen er kunnen optreden en hoe u het medicijn moet gebruiken. Als u al langere tijd een medicijn gebruikt, kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. U kunt zelf altijd terecht bij de apotheker met vragen over uw medicijnen.

Een goede behandeling
Voordat de apotheker u uw medicijnen geeft, moet hij een aantal zaken controleren:

  • Gebruikt u medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
  • Gebruikt u verschillende medicijnen tegelijkertijd die hetzelfde effect hebben?
  • Heeft u een ziekte of allergie, waardoor een bepaald medicijn beter niet gebruikt kan worden?

De apotheker controleert dus of het voorgeschreven middel aan u kan worden gegeven. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts.

Privacy
Als u het vervelend vindt om bepaalde persoonlijke zaken aan de balie te bespreken, moet u de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een spreekkamer.

Inzage in uw dossier
De apotheker houdt van elke patiënt een dossier bij. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt en de informatie die u of uw arts aan de apotheker heeft verstrekt. Deze gegevens mag de apotheker niet zonder uw toestemming aan anderen geven. Het dossier wordt vijftien jaar in de apotheek bewaard. U heeft het recht om dit in te zien en de apotheker kan u indien gewenst een toelichting geven.

Vrije keuze van apotheek
U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg bieden, maar voor een goede bewaking van uw medicijngebruik is het wel aan te raden dat u uw medicijnen steeds bij dezelfde apotheek haalt. Zo kan de apotheek goed controleren of uw medicijn bijvoorbeeld kan worden gecombineerd met een ander medicijn dat u al gebruikt.

Bezorgen van medicijnen
Op uw verzoek kunnen medicijnen of hulpmiddelen zonder extra kosten bij u thuis worden afgeleverd. Hier moet natuurlijk wel een goede reden voor zijn, u bent bijvoorbeeld slecht ter been.

Verdere plichten van de apotheker

Aanwezigheid in de apotheek
De apotheker zorgt ervoor dat hij in de apotheek beschikbaar is. Als de apotheker zelf niet beschikbaar is, stelt hij een goede waarnemer aan in dezelfde apotheek of in een apotheek in de regio.

Aansprakelijkheid
De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Bij schade die ontstaat door een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product moet hij/zij u daarvan direct op de hoogte stellen. Als de apotheker dat niet doet, is hij/zij verantwoordelijk voor de eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. Als de apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, kan hij/zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade.

Uw plichten als patiënt

Het geven van de benodigde informatie aan de apotheker
U bent als patiënt verplicht de apotheker informatie te geven, voor zover u daarover beschikt, die nodig is voor een goede bewaking van uw medicijnen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw apotheker weet:

  • of u een allergie hebt
  • welke medicijnen u nog meer gebruikt (bijvoorbeeld middelen die u bij de drogist heeft gehaald)
  • of u zwanger bent of niet meer
  • of u borstvoeding geeft of niet meer

Verplichting tot betaling
U bent verplicht binnen veertien dagen de kosten van de zorg te betalen, of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.