Colchicine

Werkzame stof: colchicine

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof colchicine.

naar medicijnen

colchicine

Belangrijk om te weten over colchicine

 • Colchicine remt ontstekingen in gewrichten door jicht.
 • Bij aanvallen van jicht of pseudo-jicht.
 • Na ongeveer 12 uur merkt u dat de pijn in het gewricht afneemt.
 • Gebruik colchicine zodra u de aanval voelt opkomen. Dan werkt het het best. Meestal slikt u het een paar dagen, tot de pijn voorbij is. Heeft u na 2 dagen nog evenveel pijn? Raadpleeg dan uw arts.
 • Krijgt u binnen 3 dagen na het stoppen opnieuw een jichtaanval? Raadpleeg dan uw arts.
 • U kunt maagdarmklachten krijgen. Waarschuw direct een arts bij een branderig gevoel in de keel, misselijkheid of bloederige diarree. Dan heeft u wellicht te veel ingenomen.
 • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker daarom controleren of u colchicine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.
 • Drink geen grapefruitsap zo lang u colchicine gebruikt, tot en met een dag na stoppen. Grapefruitsap verhoogt de kans op de bijwerkingen.

Wat doet colchicine en waarbij gebruik ik het?

Colchicine remt ontstekingsreacties die optreden bij jicht.

Colchicine wordt in zeldzame gevallen ook bij andere, zeldzame, aandoeningen gebruikt, zoals bij familiaire mediterrane koorts. Deze tekst gaat alleen over de toepassing bij jicht.

Jicht

Jicht is een gewrichtsontsteking. Meestal van de grote teen, soms van andere gewrichten in de voet, enkel, knie of pols.

Verschijnselen en oorzaak
Bij jicht is het gewricht rood, gezwollen, warm en pijnlijk. Bewegen is erg pijnlijk. De ontsteking is heftig en komt meestal plotseling opzetten.

De oorzaak is dat urinezuur ‘neerslaat` in het gewricht, in de vorm van kristallen. Dit kan gebeuren als u te veel urinezuur in het bloed heeft. De kristallen veroorzaken de ontsteking en de pijn.

Behandeling
De ontsteking geneest binnen één tot drie weken. U kunt de pijn verzachten door rust te nemen en het gewricht te koelen. Tegen de pijn schrijven artsen meestal een ontstekingsremmende pijnstiller voor. Artsen schrijven colchicine voor als deze pijnstillers niet voldoende werken, of als u dergelijke middelen niet verdraagt.

Heeft u vaak per jaar aanvallen van gewone jicht, dan kan de arts een middel voorschrijven dat de hoeveelheid urinezuur in het bloed verlaagt. De eerste weken dat u een dergelijk middel gebruikt heeft u meer kans op een jichtaanval. Daarom schrijven artsen ook in die periode wel eens colchicine voor.

Effect
Colchicine vermindert de ontstekingsreactie in het gewricht. Het effect is na ongeveer 12 uur te merken en is maximaal na één tot twee dagen gebruik. Gebruikt u colchicine in combinatie met een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in het bloed verlaagt? Het zal de pijn en ontsteking verminderen van eventuele neerslag van urinezuur in een gewricht. Het voorkomt hierdoor een jichtaanval.

Lees meer over jicht

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Maag- of darmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Raadpleeg dan uw arts.

Zeer zelden

 • Bloedafwijkingen. Als u plotseling onverklaarbare koorts, keelpijn, blauwe plekken of bloedingen krijgt, moet u het gebruik staken en meteen uw arts waarschuwen. 
 • Jeuk of huiduitslag. Raadpleeg uw arts, aangezien dit kan wijzen op overgevoeligheid. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheek door. Het apotheekteam kan erop letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Menstruatieklachten, zoals onregelmatige menstruatie of menstruatiepijn.

Zeer zelden, na gebruik gedurende verschillende maanden

 • Haaruitval, zenuwpijn, gevoelloosheid, spierpijn en moeheid.

Kinderen en ouderen zijn extra gevoelig voor de bijwerkingen van dit middel. De arts zal in deze gevallen extra controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Waarschuwing
Stop meteen met het gebruik bij de volgende verschijnselen: branderig gevoel in de keel, misselijkheid, buikkrampen en bloederige diarree. Deze verschijnselen kunnen een aanwijzing zijn van een overdosering colchicine. Dit kan ontstaan door inname van te veel tabletten, maar kan ook andere oorzaken hebben, zoals een verminderde werking van de nieren of lever of gebruik van andere medicijnen.

Bij een jichtaanval
Houdt het aantal tabletten of capsules bij dat u inneemt. Noteer zeker bij welke hoeveelheid colchicine u maagklachten kreeg of misselijk werd. U weet dan bij een volgende aanval precies hoeveel tabletten u wel en niet meer in kunt nemen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?

Bij een jichtaanval

 • Start zo snel mogelijk met dit middel. Bij voorkeur binnen een paar uur na het begin van de aanval. Het werkt dan het beste. Als u later start is het effect minder sterk.
 • Heeft u binnen 3 dagen na een vorige behandeling met colchicine opnieuw een jichtaanval? Neem dit middel dan niet. Neem contact op met uw arts.

Hoe lang?

Bij een jichtaanval

 • U zult dit middel gedurende 1 of enkele dagen gebruiken.
 • Raadpleeg altijd uw arts als na 2 dagen de klachten nog niet zijn verminderd.
 • Stop met het gebruik als de pijn over is, of als u last krijgt van misselijkheid, buikpijn of diarree.
 • Let ook op de maximale hoeveelheid die u van uw arts mag nemen. Overschrijd deze hoeveelheid niet!

In combinatie met medicijnen die de hoeveelheid urinezuur in het bloed verlagen

 • Gebruikt u het aan het begin van een behandeling met urinezuurverlagende medicijnen? Dan zult u het gedurende 3 tot 6 maanden gebruiken.
 • De dosering is in dat geval lager dan bij de kortdurende behandeling bij een jichtaanval.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Bij de behandeling van een jichtaanval: neem nooit een dubbele dosis. En neem nooit meer per dag dan de arts heeft aangegeven. Mocht de pijn inmiddels zijn verdwenen, dan kunt u stoppen met de behandeling.

Om een jichtaanval te voorkomen in combinatie met een medicijn dat de hoeveelheid urinezuur in het bloed verlaagt, is het belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn
Neem de vergeten dosis alsnog in. Tenzij het alweer bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

Neem nooit een dubbele dosis. Bij dit geneesmiddel heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Alcohol vermindert de uitscheiding van urinezuur door de nieren, waardoor jicht kan verergeren. Gebruik daarom weinig of geen alcohol.

alles eten?
Sommige eiwitrijke voedingsmiddelen kunnen de hoeveelheid urinezuur in het bloed verhogen en daardoor een jichtaanval uitlokken. Wees daarom matig met eiwitrijk voedsel. Vraag eventueel een diëtist om advies.

Drink geen grapefruitsap. Grapefruitsap versterk de werking van colchicine, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Mocht u stoppen met colchicine, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruitsap drinken. Een glas grapefruitsap (vers geperst of uit een pak) bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook bij het eten van grapefruits kunnen bijwerkingen ontstaan.

Mag ik colchicine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter ondr het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Sommige medicijnen, zoals erytromycine en claritromycine (antibiotica), diltiazem en verapamil (middelen tegen hart- en vaatziekten) en itraconazolketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen) kunnen de hoeveelheid colchicine in het bloed verhogen. Hierdoor kan colchicine ernstige bijwerkingen geven. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Er zijn veel medicijnen die de hoeveelheid urinezuur in het bloed kunnen verhogen, zoals plasmiddelen. Vertel uw apotheker dat u aanleg voor jicht heeft. Hij kan er dan op letten dat u niet zonder meer een medicijn krijgt dat een jichtaanval kan uitlokken.
 • Ciclosporine, een afweeronderdrukkend middel. In combinatie met colchicine kan dit middel een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn tegen jicht of kan de dosering van colchicine worden aangepast.
 • De cholesterolverlagende middelen atorvastatine, fluvastatine, pravastine, simvastatine en rosuvastatine. Door de combinatie met colchicine heeft u meer kans op bijwerkingen van de cholesterolverlager. Vooral belangrijk hierbij is een spierziekte. Deze is te herkennen aan snel opkomende hevige en onverklaarbare spierpijn, spierzwakte, minder plassen en bruine urine. Stop dan meteen met de cholesterolverlager en raadpleeg uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit middel beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt.
Daarom is niet zeker wat de risico’s van dit middel zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.


Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.
Gebruikt u colchicine in combinatie met een urinezuurverlagend medicijn? Deze therapie kan in het begin juist een jichtaanval veroorzaken. Houd er dus rekening mee dat een jichtaanval kan optreden als u stopt. Meestal moet u colchicine enkele weken gebruiken. Pas dan is de verhoogde kans voorbij.

Onder welke namen is colchicine verkrijgbaar?

De werkzame stof colchicine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Colchicine is al jarenlang internationaal op de markt. Het is op recept in tabletten verkrijgbaar als het merkloze Colchicine.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 15-12-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

13 april 2016

In april heeft mijn hartspecialist vastgesteld dat ik jicht had in mijn voeten, niet pijnlijk, wel hinderlijk, daar deze zijn opgezt en gevoelig, kon 's na...

8 april 2016

Jichtaanval was over binnen uur.

9 februari 2016

Na een week gebruik voor behandeling van ontstoken hartzakje kreeg ik locale ontsteking bij lies en daarna over het hele lichaam uitslag.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.