Trinordiol

Werkzame stof: driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel.

naar medicijnen

driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel

Wat doet driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel en waarbij gebruik ik het?

Dit medicijn is een anticonceptiepil. Het is een zogenaamde driefasenpil. Dit betekent dat de pillen in de strip drie verschillende samenstellingen hebben, herkenbaar aan de kleur.

Ethinylestradiol en levonorgestrel zijn vrouwelijke geslachtshormonen. Ethinylestradiol is een oestrogeenhormoon en levonorgestrel een progestageenhormoon. Oestrogeen- en progestageenhormonen spelen een belangrijke rol bij de vruchtbaarheidscyclus. De wisselende samenstelling van de driefasenpil bootst de natuurlijke verandering van de hormonen tijdens een cyclus na.

De anticonceptiepil kan worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen, bij menstruatiepijn, bij abnormaal vaginaal bloedverlies en om de menstruatie uit te stellen.

Voorkomen van zwangerschap

De combinatie van oestrogeen- en progestageenhormonen in de anticonceptiepil remt de eisprong en voorkomt dat een eicel vrijkomt tijdens de cyclus. Bovendien maakt het de slijmprop in de baarmoederhals moeilijk doordringbaar voor zaadcellen. Ook de binnenkant van de baarmoeder wordt minder geschikt voor het innestelen van een eventueel bevruchte eicel.

Lees meer over voorkomen van zwangerschap

Menstruatieklachten

 • Bij pijn

Verschijnselen
Sommige vrouwen hebben veel pijn bij de menstruatie, voornamelijk buikpijn en buikkramp.

Behandeling
De combinatie van oestrogeen- en progestageenhormonen in de anticonceptiepil remt de eisprong en voorkomt dat een eicel vrijkomt tijdens de cyclus. De bloeding die in de stopweek van de pil ontstaat, is geen echte menstruatie, maar een onttrekkingsbloeding doordat u stopt met de hormonen. De bloeding is minder heftig, korter en minder pijnlijk dan een gewone menstruatie.

Werking
De werking bij menstruatiepijn kan wat langer op zich laten wachten. Meestal is het nodig om de pil een aantal maanden te gebruiken voordat u verbetering merkt.

Lees meer over menstruatieklachten

Abnormaal vaginaal bloedverlies

Verschijnselen
Sommige vrouwen menstrueren heel onregelmatig en verliezen veel bloed tijdens de menstruatie. Dit is niet alleen ongemakkelijk, maar kan ook leiden tot bijvoorbeeld bloedarmoede.

Behandeling
De combinatie van oestrogeen- en progestageenhormonen in de anticonceptiepil remt de eisprong en voorkomt dat een eicel vrijkomt tijdens de cyclus. De bloeding die in de stopweek van de pil ontstaat, is geen echte menstruatie maar een onttrekkingsbloeding doordat u stopt met de hormonen. De bloeding is minder heftig, korter en minder pijnlijk dan een gewone menstruatie.

Werking
De werking bij onregelmatig of overvloedig bloedverlies kan wat langer op zich laten wachten. Meestal is het nodig om de pil een aantal maanden te gebruiken voordat u verbetering merkt.

Lees meer over abnormaal vaginaal bloedverlies

Menstruatie uitstellen

U kunt verschillende reden hebben om uw menstruatie uit te willen stellen. Bijvoorbeeld tijdens de vakantie, een sportwedstrijd of vanwege een operatie. Als u de anticonceptiepil doorslikt zonder stopweek, kunt u de menstruatie uitstellen.

Lees meer over menstruatie uitstellen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Bij sommige vrouwen veroorzaakt dit medicijn bijwerkingen. Als deze bijwerkingen na drie maanden blijven bestaan, is het zinvol met uw arts te overleggen of een andere pil geschikter voor u is.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Vaginaal bloedverlies buiten de stopweek ('spotting') of meer of minder vaginale afscheiding dan normaal. U heeft meer kans op 'spotting' als u de stopweek overslaat. De pil blijft betrouwbaar, als u hem tenminste niet vergeten bent in te nemen. Deze tussentijdse bloedingen gaan meestal binnen drie tot zes maanden over. Als u last blijft houden, raadpleeg dan uw arts.
 • Buikkramp, misselijkheid, pijnlijke of gespannen borsten. Deze klachten horen na enige tijd vanzelf over te gaan. Als u na drie maanden nog last heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Vasthouden van vocht (dikke enkels en voeten). U merkt dit ook aan een toename van uw lichaamsgewicht. Hierdoor kan ook uw bloeddruk iets stijgen. Dit is zelden zo ernstig dat u met de pil moet stoppen. Vrouwen met hoge bloeddruk: laat uw bloeddruk regelmatig controleren. Als u na drie maanden last van dikke enkels houdt, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn of migraine. Als u hier na drie maanden last van houdt, is mogelijk een andere pil geschikter voor u. Als u vooral migraine in de stopweek heeft, kunt u eventueel het aantal stopweken verminderen door twee of drie strips achtereen te slikken. Overleg hierover met uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Wegblijven van de menstruatie. Als u een keertje geen menstruatie krijgt, is dat niet erg. U kunt gewoon op de normale begindag starten met een nieuwe strip. Blijft bij u de menstruatie twee keer na elkaar weg? Controleer dan of u zwanger bent. Neem contact op met uw arts voor advies.
 • Droge vagina, waardoor irritatie en jeuk kunnen ontstaan, soms met afscheiding. Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts.
 • Huidafwijkingen, zoals acne, bruine vlekken op de huid of huidirritatie onder invloed van zonlicht, vette huid en vet haar en overmatige haargroei of juist haaruitval. Als u hier last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Stemmingsveranderingen, zoals sneller geïrriteerd, nervositeit of depressie. Als u dit merkt neem dan contact op met uw arts.
 • Meer of minder zin in vrijen. De hormonen in de pil kunnen invloed hebben op uw zin in seks. Als u hier problemen mee heeft, overleg dan met uw arts.
 • Wazig zien of dubbelzien, verminderde traanproductie. Hierdoor kan oogirritatie ontstaan bij het dragen van contactlenzen. Wanneer u hier veel last van heeft, raadpleeg dan uw arts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Trombose, waarbij een bloedstolseltje een bloedvat kan afsluiten. Dit gebeurt meestal in een been, soms komt het bloedstolsel in de longen terecht. U kunt trombose herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst. De kans op trombose is het grootst in het eerste jaar dat u dit medicijn gebruikt.
  Vrouwen ouder dan 35 jaar, die roken, een hoge bloeddruk, te veel cholesterol in hun bloed of overgewicht hebben, net geopereerd zijn of een tijd erg weinig hebben bewogen lopen meer risico. Ook bestaat er een erfelijk bepaalde aanleg voor trombose (factor 'V Leiden'). Als u eerder trombose heeft gehad, kunt u deze anticonceptiepil niet gebruiken. Als in uw familie trombose voorkomt, overleg dan met uw arts.
  Overleg ook met uw arts als u een operatie moet ondergaan, enige tijd bedrust moet houden of niet mag lopen. De kans op trombose kan dan tijdelijk verhoogd zijn.
 • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval of een beroerte. De kans hierop is groter bij mensen die al meer risico lopen op hart- of vaataandoeningen. Zoals bij mensen die al eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad. En mensen met perifeer arteriaal vaatlijden, zoals etalagebenen of een vernauwing of afsluiting van de beenslagader. Overleg met uw arts voor u dit medicijn gaat gebruiken. Mogelijk kan uw arts u een andere medicijn voorschrijven.
 • Borstkanker. Het risico op borstkanker is iets hoger, dan bij vrouwen die geen hormonen gebruiken. Bij vrouwen boven de vijftig neemt het risico op borstkanker toe. Vandaar dat het gebruik van de pil wordt afgeraden boven de vijftig. Bij vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, kan de tumor groeien of terugkomen door het gebruik van dit middel. U kunt dit middel daarom beter niet gebruiken. Overleg met uw arts over een mogelijk alternatief. Indien dit er niet is, kunt u bij sommige vormen van borstkanker, wanneer is aangetoond dat de tumor ongevoelig is voor hormonen, dit middel wel gebruiken.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Dit kan zich ook uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst dan niet meer gebruiken. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of een ander oestrogeenhormoon niet opnieuw krijgt.
 • Leveraandoeningen en galstenen. De galstenen zelf zijn vaak pijnloos, een enkele keer ontstaat er een galblaaskoliek. U merkt dit aan hevige pijnaanvallen in de bovenbuik. Waarschuw dan een arts. Een leveraandoening merkt u aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.
 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit medicijn kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheker door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende medicijnen niet krijgt.
 • Verhoging van een bepaald soort vetten, triglyceriden, in het bloed. Als u al een te hoog vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren. Indien mogelijk, zal uw arts eventueel de dosering aanpassen of een ander medicijn of andere toedieningsvorm (bijvoorbeeld een pleister) aan u voorschrijven.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Starten met deze pil
De werking begint meteen vanaf de eerste tablet. Om zeker te zijn van een betrouwbare anticonceptie moet u de eerste keer beginnen met slikken op de eerste dag van de menstruatie. Kies hiervoor de eerste dag dat de menstruatie goed doorzet. Sommige vrouwen hebben namelijk daarvoor een aantal dagen last van licht bloedverlies ('spotting'). Op deze manier kunt u wel wat meer doorbraakbloedingen krijgen tijdens de eerste strip. Wilt u dat niet? Dan kunt u ook starten op de vijfde dag van de menstruatie of op de eerste zaterdag of zondag na het begin van de menstruatie (dan valt de menstruatie in het vervolg altijd in het weekend). Nadeel van later starten dan de eerste dag van de menstruatie is dat het niet meteen veilig is. U moet dan 7 dagen na de start aanvullende maatregelen nemen, zoals condooms.

Als u eerst een andere anticonceptiepil heeft geslikt, kunt u direct aansluitend, zonder stopweek, beginnen met deze pil. Ook kunt u beginnen op de eerste dag van de menstruatie. In beide gevallen is de werking als anticonceptiepil meteen vanaf de eerste dag veilig.

Hoe?
Gebruik de pil volgens onderstaand schema.

Begin met gedurende zes dagen één bruine pil per dag, vervolgens gedurende vijf dagen één witte pil per dag, daarna gedurende tien dagen één gele pil per dag. Daarna volgt een pauze van zeven dagen. Tijdens deze pauze zal een bloeding optreden die lijkt op een menstruatie.

Heeft u last van ernstige waterdunne diarree of braken binnen vier uur na het innemen van de pil? Neem dan alsnog een nieuwe pil in als de maag en darmen weer tot rust zijn gekomen. Als u de pil al langere tijd (langer dan één maand) gebruikt, is het ook mogelijk één pil over te slaan en de volgende dag verder te gaan met de pilstrip.

Als het braken of de waterdunne diarree langer dan een dag blijft aanhouden, dan gelden dezelfde adviezen zoals beschreven bij de vraag 'Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten'.

Wilt u uw menstruatie uitstellen?
Er zijn drie mogelijkheden waarbij in alle gevallen de stopweek wordt uitgesteld. De eerste methode heeft de voorkeur om het risico op vaginaal bloedverlies buiten de stopweek te beperken.

 • Na het einde van de pilstrip direct doorgaan met tabletten uit de laatste fase (met dezelfde kleur) uit een nieuwe strip. U kunt de stopweek op die manier zo veel dagen verschuiven als u wilt.
 • Na het einde van de pilstrip direct doorgaan met de volgende strip. U stelt de menstruatie hiermee drie weken uit. U heeft hierbij wel kans op vaginaal bloedverlies buiten de stopweek.
 • Na het einde van de pilstrip zonder pauzeweek beginnen met een eenfasepil met eenzelfde of hoger progestageengehalte. Voorbeeld: als u Trigynon ® gebruikt kunt u de menstruatie uitstellen door direct na de laatste pil een strip Microgynon 30® te slikken. U kunt deze pil zolang gebruiken als het aantal dagen dat de menstruatie wilt opschuiven.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, bijvoorbeeld 's avonds voor het slapengaan of 's ochtends bij het tandenpoetsen. Hierdoor is de kans op vergeten kleiner.

Hoe lang?
Als u rookt is het verstandig om rond uw 35ste levensjaar een andere methode van anticonceptie te kiezen. U heeft dan een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Als u niet rookt, kunt u de pil ook na uw 35ste levensjaar doorgebruiken. Er is geen reden te stoppen als u de pil al jaren achtereen gebruikt, behalve als u zwanger wilt worden.

Bent u ouder dan vijftig, dan heeft u kans dat u in de overgang bent. Wilt u weten of dat het geval is? Stop dan met de pil en kijk of u nog menstrueert. Als de menstruatie niet meer komt, weet u dat u in de overgang bent. Misschien merkt u dit ook aan opvliegers, zweetaanvallen en een droge pijnlijke vagina. Deze klachten worden door pilgebruik onderdrukt, dus u zou de pil daarvoor kunnen gebruiken. Beter is het om speciale hormonen tegen overgangsklachten te gebruiken. Deze bevatten namelijk minder sterke vrouwelijke geslachtshormonen. Vraag uw arts hiernaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u één pil vergeten? Neem deze dan alsnog in. De pil is dan nog betrouwbaar. Heeft u meer dan één pil vergeten, dan kan de betrouwbaarheid afnemen.

Uitzondering geldt in het geval u de pil vergeet in de eerste maand dat u de pil gebruikt. Wanneer u in deze maand één pil vergeet, gelden dezelfde adviezen zoals hieronder staan beschreven voor het vergeten van twee of meer pillen. De adviezen zijn afhankelijk van de week waarin de pil is vergeten.

 • Heeft u minstens twee pillen vergeten in de eerste week van de strip, neem dan de laatste vergeten pil alsnog in en ga door met de pilstrip. Gebruik daarbij een week lang condooms. Als u gemeenschap heeft gehad in de vijf dagen voor de dag dat u de tweede pil bent vergeten of in de zeven dagen daarna, ga dan naar de apotheek voor de morning-afterpil.
 • Vergeet u één, twee of drie pillen in de tweede week van de strip, dan is er niets aan de hand. Neem de laatste vergeten pil alsnog in en maak de strip gewoon af. Heeft u minstens vier pillen vergeten in de tweede week? Neem dan ook de laatste vergeten pil alsnog in en ga door met de pilstrip. Gebruik een week lang condooms. De morning-afterpil is dan niet nodig.
 • Heeft u minstens twee pillen in de derde week van de strip vergeten, dan kunt u twee dingen doen:
  • de laatste vergeten pil alsnog innemen, de strip afmaken en gelijk doorgaan met de pillen van de laatste fase van de volgende strip (de gele pillen), zodat u na het vergeten minimaal zeven dagen achter elkaar de pil slikt. Daarna kunt u een pauzeweek inlassen. U kunt er ook voor kiezen om na het afmaken van de strip direct door te gaan met de eerste pil van een volgende strip. U slikt dan dus twee strips achter elkaar zonder pauzeweek; de pil blijft veilig;
  • direct een pauzeweek inlassen en daarna met een nieuwe strip beginnen; de pil blijft veilig. Let op: reken de dagen dat u de pil vergeten hebt bij de pauzeweek.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Tamoxifen (een anti-oestrogeen) en anastrozol, exemestaan en letrozol (aromatase-remmers) die gebruikt worden bij bepaalde vormen van borstkanker. Deze middelen en ethinylestradiol kunnen elkaars werking tegengaan. Overleg met uw arts.
 • Lamotrigine, een medicijn tegen epilepsie. De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan afnemen. U kunt beter een andere vorm van anticonceptie kiezen. Overleg met uw arts.

De volgende medicijnen verminderen de betrouwbaarheid van de pil. Hierdoor stijgt de kans op een zwangerschap.

 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Galzuurbindende harsen colesevelam en colestyramine, die onder andere worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Zorg ervoor dat u colesevelam of colestyramine minstens 4 uur na de anticonceptiepil inneemt.

De volgende medicijnen verminderen ook de betrouwbaarheid van de pil. Mogelijk vervangt uw arts het medicijn. Of misschien krijgt u een ander anticonceptiemiddel, zoals een spiraaltje of de prikpil. Als dit niet mogelijk is, kunt u condooms gebruiken. Als u stopt met het medicijn is het effect op de hormonen nog vier weken aanwezig. Gebruik daarom condooms tijdens en tot en met vier weken na het stoppen van dit medicijn.

 • Medicijnen tegen epilepsie, zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine, perampanel, primidon, rufinamide en topiramaat.
 • Modafinil, een medicijn dat gebruikt wordt bij narcolepsie (plotselinge slaapaanvallen).
 • Medicijnen tegen tuberculose, rifampicine en rifabutine.
 • Sint-janskruid (hypericum), een middel gebruikt bij depressie.
 • Medicijnen tegen misselijkheid en braken aprepitant en fosaprepitant.
 • Bosentan, een medicijn dat wordt gebruikt bij pulmonale arteriële hypertensie, een ernstige vorm van hoge bloeddruk in de longen. Omdat bosentan schadelijk kan zijn voor de ongeboren baby is het extra belangrijk om zwangerschap te voorkomen.
 • Griseofulvine, een antischimmelmiddel.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Als tijdens het gebruik van de anticonceptiepil voor de tweede keer achtereen de menstruatie wegblijft, is dat reden om te controleren of u misschien zwanger bent. Het zou kunnen zijn dat u de pil vergeten bent of dat u last heeft gehad van erge diarree of overgeven. In deze situaties kan de betrouwbaarheid van de pil zijn verminderd.

U kunt een zwangerschapstest uitvoeren als u nog maar een paar dagen over tijd bent. U kunt hier ook contact met uw arts over opnemen. Gebleken is dat het innemen van de pil gedurende de eerste maanden van een eventuele zwangerschap geen kwaad doet aan de baby.

Het is niet nodig een paar maanden te wachten met zwanger worden nadat u met de pil bent gestopt. De hormonen uit de pil zijn namelijk binnen twee dagen uit het bloed verdwenen.

Sommige artsen adviseren één gewone menstruatie af te wachten voordat u zwanger wordt. Dit heeft te maken met het feit dat dan de datum van de bevruchting en dus de 'uitgerekende' datum beter is te bepalen.

Borstvoeding
De hormonen uit de pil komen in de moedermelk terecht. De hoeveelheid is echter uiterst gering en schadelijke effecten voor de zuigeling zijn er waarschijnlijk niet.
Een groter probleem is echter dat de hormonen de borstvoeding laten teruglopen. Met name als de borstvoeding nog niet goed op gang is gekomen, is dit het geval.

Als u graag borstvoeding geeft, kunt u beter wachten met het gebruik van de pil tot u zeker weet dat u genoeg moedermelk aanmaakt (dat weet u binnen een week of zes).

Gebruik condooms als u niet vertrouwt op de natuurlijke anticonceptie van borstvoeding tijdens de eerste weken na de bevalling. U kunt ook tijdelijk overstappen op een andere pil, waar alleen een progestageenhormoon in zit. Dit beïnvloedt de aanmaak van moedermelk niet en voorkomt wel een eventuele zwangerschap. Na het stoppen van de borstvoeding kunt u weer overstappen naar uw oude pil. Overleg hierover met uw arts.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt met dit middel stoppen wanneer u wilt. U hoeft niet per se een pilstrip af te maken als u dat niet wilt. Als u stopt, krijgt u na enkele dagen een bloeding. U bent na het stoppen met de pil wel meteen vruchtbaar; u kunt dus direct zwanger worden.

Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, raden sommige artsen aan om eerst een gewone menstruatie af te wachten. Het tijdstip van bevruchting en de datum van bevalling zijn dan gemakkelijker uit te rekenen.

Bovendien is het verstandig om vanaf vier weken voor tot en met acht weken na de bevruchting foliumzuur te slikken. Deze vitamine vermindert het risico op een aangeboren neurologische aandoening bij de baby ('open ruggetje') en waarschijnlijk ook het aantal aangezichtsmisvormingen ('hazenlip' en 'gespleten verhemelte'). Als u stopt met de pil kunt u meteen foliumzuur (0.4 of 0.5 mg in tabletvorm) slikken. Vraag ernaar bij de apotheek.

Onder welke namen is driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel verkrijgbaar?

De werkzame stof driefasenpil met ethinylestradiol en levonorgestrel zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Dit medicijn is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar onder de merknamen Trigynon en Trinordiol.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

27 januari 2016

Ook ik had slechte ervaring met de destijds nieuwe verpakking van Trinirdiol. Met overstap naar Trigynon was dit probleem verholpen. Nu was deze niet op vo...

27 januari 2016

Overgestapt omdat verpakking Trinordiol niet de mogelijkheid geeft voor aanduiding startdag. Trigynon heeft hiervoor in de verpakking stickertje wat je op...

14 juli 2011

ik vind de strip niet zo handig, je gaat normaal toch van links naar rechts met uitdrukken van de tabletten. Nu moet ik de strip andersom uitdrukken.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.