Otosporin

Werkzame stof: hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor.

naar medicijnen

hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor

Belangrijk om te weten over hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor

 • Neomycine en polymyxine B doden bacteriën (antibiotica), hydrocortison remt ontstekingen. Werkt binnen enkele dagen.
 • Bij infecties van middenoor en uitwendige gehoorgang.
 • Soms heeft de arts een opgerold gaasje in uw oor gedaan waar u op moet druppelen.
 • Verwarm het druppelflesje vooraf even in uw handen. Schud het flesje voor gebruik.
 • Houd uw hoofd opzij en laat de druppels vallen in de gehoorgang of op het gaasje in uw oor. Houd uw hoofd nog 3 tot 5 minuten schuin of ga op uw zij liggen. Lees ook de instructie op deze site.
 • Verdeel de doseringen zoveel mogelijk over de dag voor een constant effect.
 • Direct na het druppelen kan het prikkelend of branderig aanvoelen. Dit verdwijnt snel. Houdt u last? Raadpleeg dan uw arts.
 • Een enkele keer komt overgevoeligheid voor. U merkt dit aan toegenomen jeuk, roodheid en zwelling. Raadpleeg dan uw arts. Meld uw apotheker dat u overgevoelig bent voor dit medicijn.
 • Gebruik het middel nooit langer dan 2 weken. Anders kan het trommelvlies kapotgaan.

Wat doet hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor en waarbij gebruik ik het?

Hydrocortison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd. Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen. Neomycine en polymyxine B zijn antibiotica die verschillende soorten bacteriën bestrijden.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij middenoorontsteking en bij gehoorgangontsteking.

Middenoorontsteking

Oorzaak en verschijnselen
Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich achter het trommelvlies in het oor bevindt. Bovenin de keel is een kleine doorgang naar het middenoor, de buis van Eustachius. Bij een ontstoken middenoor kan deze doorgang opgezwollen zijn, waardoor hij verstopt raakt. Hierdoor kan pus niet goed weglopen naar de keel. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts.

Een middenoorontsteking komt vooral voor bij kinderen. De oorzaak van een middenoorontsteking kan een infectie met een bacterie of een virus zijn, zoals bij een verkoudheid. Een middenoorontsteking heet een loopoor als het pus via een kapot trommelvlies naar buiten stroomt.

Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. In de tussentijd adviseert de arts paracetamol tegen de pijn en koorts. Is uw neus ook verstopt? Dan adviseert de arts soms een zoute neusdruppel of neusspray. Of een neusdruppel of neusspray met een medicijn dat het slijmvlies doet slinken, bijvoorbeeld xylometazoline.

Duurt de oorontsteking langer dan enkele dagen of zijn de klachten heel heftig? Dan kan de arts een antibioticakuur voorschrijven om in te nemen, zoals amoxicilline. De arts kan deze oordruppels voorschrijven als u erg vaak of lang last heeft van een loopoor.

Effect
Hydrocortison vermindert de ontsteking, zwelling en littekenweefsel van het slijmvlies in het middenoor. De antibiotica in dit middel, neomycine en polymyxine B, bestrijden veel bacteriën. De pijn verdwijnt binnen enkele dagen. De bacteriën zijn dan nog niet helemaal verdwenen. Daarom moet u dit middel na verdwijnen van de verschijnselen nog verschillende dagen gebruiken. Gebruik de oordruppels niet langer dan 2 weken.

Lees meer over middenoorontsteking

Gehoorgangontsteking

De gehoorgang loopt van de oorschelp tot aan het trommelvlies. De huid van de gehoorgang maakt oorsmeer aan om zich te beschermen tegen bacteriën, virussen, schimmels, stof en andere indringers.

Verschijnselen
Bij een gehoorgangontsteking is de huid van de gehoorgang ontstoken. Verschijnselen kunnen zijn pijn, jeuk, schilfering, roodheid en zwelling. Soms komt er vocht uit het oor en hoort u minder goed.

Oorzaak
De oorzaak van de ontsteking is meestal een verstoring van de natuurlijke bescherming van de huid met oorsmeer. Bijvoorbeeld door te peuteren in het oor met een wattenstaafje of lucifer of door irriterende stoffen als shampoo, zeep of haarspray. Ook kan het dragen van een gehoorapparaat of oortelefoon de gehoorgang irriteren. Soms is achterblijvend vocht in het oor, bijvoorbeeld na zwemmen, de oorzaak. Bij een smalle gehoorgang kunt u eerder klachten krijgen.

Behandeling
Meestal zal uw arts de gehoorgang schoonmaken. De ontsteking verdwijnt dan na een tot twee weken vanzelf. Maak zelf uw oren nooit van binnen schoon. Gebruik zeker geen wattenstaafjes in de gehoorgang.

Bij een gehoorgangontsteking schrijft de arts in eerste instantie meestal andere oordruppels voor, namelijk oordruppels met azijnzuur en hydrocortison, met azijnzuur en triamcinolon of met aluminiumacetotartraat. De arts schrijft soms oordruppels met hydrocortison, neomycine en polymyxine B voor.

Bij een gehoorgangontsteking schrijft de arts in eerste instantie meestal andere oordruppels voor, namelijk zure oodruppels met hydrocortison of triamcinolon of met aluminiumacetotartraat.  Deze behandeling heeft minder bijwerkingen dan oordruppels met hydrocortison, neomycine en polymyxine B. De arts schrijft soms deze oordruppels voor als eerste keus-middelen onvoldoende helpen. 

Effect
Hydrocortison vermindert de ontsteking en de zwelling. De antibiotica in dit medicijn, neomycine en polymyxine B, bestrijden veel bacteriën. Pijn en jeuk verdwijnen binnen enkele dagen. De bacteriën zijn dan nog niet helemaal verdwenen. Daarom moet u dit medicijn na verdwijnen van de verschijnselen nog verschillende dagen gebruiken. Gebruik de oordruppels niet langer dan 2 weken.

Lees meer over gehoorgangontsteking

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Prikkelend of branderig gevoel direct na het druppelen. Dit trekt snel weer weg. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.
 • Meer kans op een schimmelinfectie. Dit komt door verstoring van het evenwicht van bacteriën en schimmels in de oren. U merkt dit soort infecties minder snel op, omdat bijnierschorshormonen ontstekingsverschijnselen tegengaan, zoals roodheid, zwelling en jeuk. Overleg met uw arts, als uw klachten verergeren.
 • Overgevoeligheid voor één van de antibiotica of voor hydrocortison. Heeft u eerder overgevoelig gereageerd op een antibioticum van het aminoglycoside-type (zoals neomycine tabletten), dan bestaat de kans dat u ook overgevoelig bent voor dit medicijn . U kunt dit merken aan een toegenomen jeuk, roodheid en zwelling. Neem contact op met uw arts als uw klachten verergeren of als u overgevoeligheid vermoedt. Blijkt u overgevoelig, geef dat dan aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Dunner worden van het trommelvlies, waardoor het kapot kan gaan. Dit dunner worden, kan optreden na een gebruik van meerdere weken. Gebruik het daarom nooit langer dan 2 weken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Doofheid en oorsuizen. De oordruppels kunnen de binnenkant van het oor aantasten. Neem bij deze klachten contact op met uw arts.
  Mensen met een gaatje of buisje in het trommelvlies lopen meer risico. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u. Bij een middenoorontsteking is het risico klein. Dit komt doordat het middenoor dan vaak is opgezwollen. Hierdoor bereiken de oordruppels de gevoelige plekken niet.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Als u een opgerold gaasje of oortampon in uw oor heeft dat uw arts heeft natgemaakt met de oordruppeloplossing

 • Houd het gaasje of de oortampon vochtig door regelmatig met de oordruppels te druppelen.
 • Het gaasje of de oortampon wordt meestal na één dag verwisseld.

Bij gebruik zonder gaasje of oortampon

 • Houd het druppelflesje enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen.
 • Draai het dopje van de druppelaar af en leg het op de zijkant.
 • Ga op uw zij liggen, of houd het hoofd opzij.
 • Trek het oor naar boven en naar achteren.
 • Houd de druppelaar boven de gehoorgang en laat de druppels in het oor vallen. Zorg dat de druppelaar nergens mee in aanraking komt, anders bederven de druppels sneller.
 • Houd het hoofd nog 3 tot 5 minuten opzij, zodat de druppels alle plekken de gehoorgang kunnen bereiken.
 • Eventueel kunt u daarna het uitlopen van de vloeistof tegengaan door een watje in uw oor te doen.
 • Draai direct na gebruik de dop weer op het flesje.

Bewaar de oordruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oordruppels zijn na openen nog één maand houdbaar. Een kuur duurt echter meestal korter. Gooi de inhoud na afloop van de kuur weg.

Wanneer?
Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

Hoe lang?
Houd er rekening mee dat dit een kuur is, die u niet mag onderbreken en moet voortzetten zolang uw arts het nodig vindt, ook al zijn de infectieverschijnselen al eerder verdwenen. Dit betekent namelijk nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen. De kuur duurt maximaal 2 weken.

Merkt u na 3 dagen gebruik nog geen verbetering, of verergeren de klachten juist? Neem dan contact op met uw arts.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken nemen. Probeer de toediening gelijkmatig over de dag te verdelen.

Mocht u toch een keer vergeten zijn, dien de vergeten dosis dan alsnog toe. Is er nog minder dan 2 uur voor de volgende toediening, sla hem dan over. De vergeten dosis gebruikt u aan het eind van de kuur. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maak de volledige kuur af!

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van deze oordruppels tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. De kans is echter klein dat de medicijnen uit de oordruppels de baby kunnen bereiken. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. De kans is echter klein dat de medicijnen uit de oordruppels in de moedermelk terechtkomen.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is belangrijk om de kuur af te maken. Als u voortijdig stopt is de bacterie waarschijnlijk nog niet verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

Onder welke namen is hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor verkrijgbaar?

De werkzame stof hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Hydrocortison is sinds 1952 internationaal in de handel, neomycine sinds 1949 en polymyxine B sinds 1947. Deze combinatie was met recept verkrijgbaar in oordruppels onder de merknaam Otosporin. Deze combinatie is sinds december 2016 uit de handel.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 15-05-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

31 oktober 2009

duizeligheid instabiliteit misselijk

18 december 2008

7 oktober 2004

aangezien ik regelmatig alleen ben is het onmogelijk om oordruppels in de juiste dosering in je oor te druppelen. het moet toch mogelijk zijn een doseersys...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.