Lamictal

Werkzame stof: lamotrigine

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof lamotrigine.

naar medicijnen

lamotrigine

Belangrijk om te weten over lamotrigine

 • Lamotrigine brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.
 • Bij epilepsie en manische depressie (bipolaire stoornis). Soms ook bij zenuwpijn, en bij de angststoornis posttraumatische stressstoornis.
 • Het duurt enkele weken voordat u het effect merkt. Bij epilepsie merkt u dat aanvallen minder optreden of verdwijnen.
 • Bijwerkingen: huiduitslag met vlekken op de huid. Verder: hoofdpijn en psychische klachten (zoals prikkelbaarheid), slaperigheid, sufheid, vermoeidheid en duizeligheid.
 • U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
 • Wilt u autorijden? Overleg dan met uw apotheker of arts.
 • Stop niet in een keer met die medicijn: bouw langzaam af. Overleg eerst met uw arts.
 • Lamotrigine heeft wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.
 • Bent u zwanger? Overleg dan met uw arts over de voor- en nadelen van lamotrigine.

Wat doet lamotrigine en waarbij gebruik ik het?

Lamotrigine beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij epilepsie en bij manische depressie (bipolaire stoornis) om depressie en manie te voorkomen.

Artsen schrijven lamotrigine soms voor bij zenuwpijn en bij posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Epilepsie

 • Bij epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men het bewustzijn verliest en de spieren verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is men alleen een paar seconden afwezig (absences). Ook is er een vorm waarbij met name de ogen en het hoofd naar een punt verdraaien, en een vorm waarbij vooral de tong en keel geprikkeld zijn waardoor men niet meer kan slikken.

Oorzaak
Bij een aanval van epilepsie verloopt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan maar begint meestal op de kinderleeftijd.

Behandeling
Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de keuze van een medicijn volgt uw arts meestal een schema, waarbij medicijnen in een vaste volgorde worden uitgeprobeerd. Lamotrigine is daarbij een van de eerste-keusmedicijnen. Het kan alleen of in combinatie met andere epilepsiemedicijnen worden gebruikt.

Werking
Lamotrigine beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

Effect
Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

Lees meer over epilepsie

Depressie

 • Bij depressie

Verschijnselen
Bij depressie is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen depressieve mensen snel geïrriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen.

Bij manische depressie (bipolaire stoornis) zijn er depressieve periodes afgewisseld met manieën (zie tekst hieronder).

Behandeling
Depressieve klachten kunnen behandeld worden met psychotherapie (gesprekken), met medicijnen, of met een combinatie van beide. Uw arts zal samen met u bepalen welke behandeling voor u het beste is. Meestal zal de arts eerst een medicijn tegen depressie (antidepressivum) voorschrijven. Als antidepressiva onvoldoende helpen schrijft de arts soms bepaalde medicijnen tegen epilepsie voor, zoals lamotrigine.

Bij manische depressie wordt meestal lithium gebruikt om depressieve buien te voorkomen. Als dat onvoldoende werkt, kunnen artsen een epilepsiemiddel, zoals valproïnezuur of lamotrigine, voorschrijven.

Werking
Lamotrigine voorkomt sterke stemmingsschommelingen. Het werkt in het algemeen beter tegen de depressies dan tegen de manie.

Lees meer over depressie

Manie

Verschijnselen
Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Mensen steken zich in deze periode vaak in de schulden en ondernemen activiteiten waar ze later spijt van hebben. Soms heeft men ook last van wanen en hallucinaties.

Meestal treedt een manie op bij iemand die lijdt aan manische depressie (bipolaire stoornis). Bij deze ziekte wisselen ernstig depressieve periodes zich af met manische periodes. Soms komen ze min of meer gelijktijdig voor en heeft men tijdens de manische periode ook depressieve gevoelens.

Behandeling
Bij een manie schrijven artsen lithium, valproïnezuur of een antipsychoticum voor om manische buien te voorkomen. Als dat onvoldoende werkt of niet gebruikt kan worden, schrijven artsen meestal carbamazepine voor.  Lamotrigine kan worden gebruikt als de depressieve gevoelens overheersen.

Lees meer over manie

Zenuwpijn

 • Bij pijn

Verschijnselen
Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continu aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking. Het betreft vaak één specifiek deel van het lichaam, zoals een deel van het gezicht, een deel van de romp of een voet of arm.

Oorzaak
De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen ‘berichten' over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen versturen deze berichten onjuist. Uw hersenen voelen hierdoor heftige pijn, zonder dat er van een verwonding sprake is.

Behandeling
Omdat bij zenuwpijnen de oorzaak van de pijn ligt bij de betrokken gevoelszenuw, hebben gewone pijnstillers meestal weinig effect. Lamotrigine kan helpen bij zenuwpijn als andere medicijnen zoals gabapentine, carbamazepine en fenytoïne niet werken of gebruikt kunnen worden.

Lamotrigine werkt vooral bij zenuwpijn die in aanvallen optreedt, zoals trigeminusneuralgie (aangezichtspijn).

Lees meer over zenuwpijn

Posttraumatische stressstoornis

Verschijnselen
Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld een bedreiging, een verkrachting, een ramp of een ongeluk. Als het niet lukt dit te verwerken, kan iemand een posttraumatische stressstoornis krijgen.

Dit kan direct na de traumatische gebeurtenis beginnen, of pas veel later. Men krijgt dan verschijnselen van toegenomen angst of spanning die er voor de traumatische gebeurtenis niet waren, bijvoorbeeld slecht slapen, concentratieproblemen of heftige schrikreacties. Ook beleeft men details van de gebeurtenis vaak opnieuw in de vorm van nachtmerries of herinneringen die men niet uit het hoofd kan zetten.

Behandeling
Om de traumatische gebeurtenis te verwerken, kunnen gesprekken met een psychiater of psycholoog (psychotherapie) helpen. Als ook medicijnen nodig zijn, zal de arts meestal een medicijn tegen depressie voorschrijven. Als dat niet voldoende werkt kan de arts lamotrigine voorschrijven. Er zijn nog weinig gegevens over de werking van lamotrigine bij PTSS. Het kan enige weken duren voordat u het effect merkt.

Lees meer over posttraumatische stressstoornis

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag met vlekken op de huid. Als het ontstaat is het meestal binnen 8 weken na het begin van het gebruik. Bij een langzame opbouw van de dosering is de kans hierop kleiner. Na stoppen verdwijnen de vlekken weer. In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van overgevoeligheid (zie Zeer zelden). Zodra u huiduitslag merkt, moet u daarom uw arts raadplegen.
 • Hoofdpijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Psychische klachten, zoals prikkelbaarheid of agressie. Zeer zelden verwardheid of hallucinaties. Mensen met schizofrenie, waandenkbeelden, hallucinaties of ernstige verwardheid (psychosen) kunnen meer klachten krijgen. Overleg met uw psychiater voor u dit medicijn gaat gebruiken.
 • Slaperigheid, sufheid, vermoeidheid en duizeligheid. Ook kan juist slapeloosheid optreden. Dit verdwijnt meestal na enkele dagen tot weken, als u gewend bent aan dit medicijn.
 • Trillende handen of een onzekere gang bij het lopen. Zeer zelden verergering van de klachten van de ziekte van Parkinson.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree. Dit verdwijnt meestal vanzelf na korte tijd. U kunt het proberen te voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen. Blijft u last houden van deze klachten, neem dan contact op met uw arts. Als u stopt met het gebruik, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit medicijn gedurende verschillende weken gebruikt.
 • Pijn, zoals rugpijn of pijn in de gewrichten.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Dubbelzien of wazig zien, ontstoken slijmvliezen van het oog.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten jeuk of koorts. Bij een ernstige overgevoeligheidsreactie kan een zwelling ontstaan van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Ook kan een ernstige overgevoeligheidsreactie optreden met koorts en huiduitslag. In alle gevallen moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan.
  Als u overgevoelig bent voor dit medicijn mag u het in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor lamotrigine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Na enkele maanden gebruik: verlies van botweefsel (osteoporose). De botten worden dan brozer, waardoor deze eerder breken.
 • Bloedafwijkingen. Als u last krijgt van ernstige vermoeidheid, keelpijn, koorts, of als u infecties krijgt moet u uw arts waarschuwen.
 • Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, zal uw arts u extra controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De oplostabletten ('disper' of 'dispergeerbare tabletten') kunt u op verschillende manieren innemen. U kunt ze heel doorslikken, kauwen of vooraf oplossen in een beetje water. Vervolgens nog een glas water drinken om na te spoelen.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's avonds. Dan heeft u minder last van de sufheid en slaperigheid. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
U zult dit medicijn waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis of meer dan de voorgeschreven dosis per dag. Bij dit medicijn heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure 'Epilepsie en rijgeschiktheid' van het Epilepsiefonds. Ook een psychiatrische ziekte, zoals manische depressiviteit, kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook lamotrigine heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, sufheid, vermoeidheid, duizeligheid, verwardheid, wazig zien en dubbelzien. U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik lamotrigine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerking optreden, zijn de volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam. Of uw medicijn die werkzame stof bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd zeker geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Onderstaande medicijnen verminderen het effect van lamotrigine. Uw arts zal u extra controleren en eventueel de dosering van lamotrigine verhogen:

 • Andere epilepsiemedicijnen, namelijk fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine en fenobarbital.
 • De anticonceptiepil. Gebruik daarom liever een ander anticonceptiemiddel, zoals een spiraaltje of de prikpil. Overleg hierover met uw arts.
 • Rifampicine, antibioticum tegen infecties zoals TBC.

Onderstaand medicijn versterkt de werking en bijwerkingen van lamotrigine. Uw arts zal u extra controleren en eventueel de dosering van lamotrigine verlagen:

 • Het epilepsiemedicijn valproïnezuur.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Bespreek met uw arts uw kinderwens, voordat u zwanger bent. Als u al zwanger bent, moet u direct contact opnemen met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is er namelijk een grotere kans op aangeboren afwijkingen bij de baby. Maar een epilepsieaanval kan ook schadelijk voor de baby zijn. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

Goede controle tijdens de zwangerschap is belangrijk. Soms is het nodig de hoeveelheid van het medicijn in het bloed te meten en de dosering aan te passen.

Gebruik in elk geval foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot en met week 10 van de zwangerschap. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Als u dit medicijn toch moet gebruiken en u wilt borstvoeding blijven geven, is het belangrijk de baby goed te controleren op huiduitslag, sufheid en slecht drinken.

Gebruikt u een combinatie van epilepsiemiddelen? Geef dan geen borstvoeding. Het blijkt dat combinaties van epilepsiemiddelen meer risico's geven op bijwerkingen bij de zuigeling zoals huiduitslag, sufheid en slecht drinken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt niet zomaar stoppen. Overleg altijd met uw arts als u wilt stoppen. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, omdat anders ernstige epileptische aanvallen kunnen ontstaan. Het afbouwen duurt meestal 2 weken. Als u dit medicijn gebruikt voor manische depressiviteit is het wel mogelijk in één keer te stoppen.

Moet u stoppen omdat u overgevoelig bent of ernstige bijwerkingen heeft? Stop dan wel direct en waarschuw meteen een arts.

Ook als u een ander epilepsiemedicijn gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit medicijn stoppen. Eerst zult u het tweede medicijn ernaast gebruiken in geleidelijk oplopende dosering. Als dit allemaal goed gaat, kunt u in overleg met de arts het eerste medicijn geleidelijk afbouwen.

Onder welke namen is lamotrigine verkrijgbaar?

De werkzame stof lamotrigine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Lamotrigine is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lamictal en als het merkloze Lamotrigine in oplostabletten ('dispers' of 'dispergeerbare tabletten').

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

22 mei 2017

Veel vervelende bijwerkingen: erg prikkelbare stemming, hoofdpijn,vermoeid/suf/slaperig, trillende handen,oorsuizen,wazig zien,pseudo hallucinaties, duizel...

28 maart 2017

Stemmingswisselingen zijn afgenomen, ik ben minder prikkelbaar en sinds ik dit medicijn slik, heb ik geen epileptische aanvallen meer gehad. Ik slik dit me...

5 maart 2017

Dit medicijn geeft voor mij vervelende klachten, vermoeide benen. Heb dit middel 6 maanden geleden gekregen omdat het middel daarvoor (nl. Levetiracetam Sa...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.