Thyrax

Werkzame stof: levothyroxine

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof levothyroxine.

naar medicijnen

levothyroxine

Wat doet levothyroxine en waarbij gebruik ik het?

Levothyroxine is een schildklierhormoon.

Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen die worden gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.

Te trage schildklierwerking

Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijkheid en een geringe gewichtstoename.

Behandeling
Met levothyroxine vult u het tekort aan schildklierhormoon aan. Het vaststellen van de voor u optimale dosering is maatwerk. U begint meestal met een lage dosering en uw arts zal deze net zo lang bijstellen totdat u klachtenvrij bent. U zult regelmatig bij uw arts op controle moeten en bloed moeten laten prikken.

Effect
Omdat levothyroxine in het lichaam eerst moet worden omgezet in een actiever hormoon, duurt het enkele dagen voordat u iets merkt. Na ongeveer 10 dagen is de dosering optimaal.

Lees meer over te trage schildklierwerking

Te snelle schildklierwerking

Verschijnselen
Als de schildklier te hard werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, transpireren, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd.

Behandeling
Een te snel werkende schildklier wordt vaak behandeld met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormonen remmen.

Schildklierhormonen zijn echter wel nodig om goed te functioneren. Daarom combineren artsen de behandeling met de remmers vaak met het schildklierhormoon levothyroxine. Zo heeft men de hoeveelheid schildklierhormoon dat in het lichaam vrijkomt, beter in de hand.

Lees meer over te snelle schildklierwerking

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Bij een juiste dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree, kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts. Bij mensen met hartfalen kunnen de genoemde verschijnselen erop wijzen dat het hartfalen verergert door een te hoge dosering. Neem ook dan contact op met uw arts.

Zeer zelden

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Krijgt u andere verschijnselen die u in verband brengt met dit middel, raadpleeg dan altijd uw apotheker.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Tabletten: innemen met een half glas water.

Drank: schud de fles eerst goed. Duw de plastic adapter (hulpstuk) in de flessenhals. Deze moet altijd in de fles blijven zitten. Zet de spuit stevig op de adapter, houd de fles ondersteboven en zuig de benodigde hoeveelheid op met de spuit. Draai dan eerst de fles weer rechtop en haal dan pas de spuit weer uit de adapter. Ga rechtop staan op zitten. Nu kunt u het medicijn innemen met de spuit.

Wanneer?
Neem de tabletten of de drank in op een lege maag. Dus minstens 2 uur na het eten of een half uur voor het eten. Bijvoorbeeld ten minste een halfuur voor het ontbijt of minstens 2 uur na het avondeten.

Dit medicijn wordt namelijk slecht opgenomen als er ook voedsel in de maag zit. Dit is belangrijk aangezien de dosering zeer nauw luistert.

Hoe lang?

 • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit middel uw leven lang gebruiken.
 • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit middel moet gebruiken is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.

Mocht u toch een dosis vergeten zijn: sla de dosis dan over. Het is namelijk niet zo erg als u een enkele keer een dosis mist, omdat de werking lang aanhoudt.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik levothyroxine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Levothyroxine kan de werking van de bloedverdunner versterken, waardoor bloedingen kunnen ontstaan. Vertel de trombosedienst dat u levothyroxine gebruikt en geeft door wanneer de dosering wijzigt. Als u eenmaal bent ingesteld op deze combinatie is er geen probleem.
 • Indinavir, een middel tegen virusinfecties, zoals hiv. Dit middel kan de werking en bijwerkingen van levothyroxine versterken. De dosis levothyroxine zal opnieuw moeten worden vastgesteld.
 • De medicijnen tegen hiv en aids, lopinavir en ritonavir. Deze medicijnen verminderen de werking van levothyroxine. Uw arts zal de werkzaamheid van levothyroxine extra in de gaten houden.

Gebruik levothyroxine NIET tegelijkertijd met de volgende middelen. Ze verminderen de opname van levothyroxine.

 • Maagzuurbinder. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare middelen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze middelen verminderen de opname van levothyroxine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook levothyroxine ten minste twee uur vóor de maagzuurbinder nemen of vier uur na de maagzuurbinder. Didanosine drank bevat ook een maagzuurbinder. Neem levothyroxine ten minste twee uur vóór de didanosine drank of vier uur na de didanosine drank. Didanosine capsules hebben deze wisselwerking niet.
 • Medicijnen die calcium bevatten. Neem levothyroxine ten minste twee uur vóor het medicijn met calcium of vier uur na het medicijn met calcium. 
 • Sucralfaat: een middel tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste twee uur na de levothyroxine.
 • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende middelen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze middelen ten minste vier uur na de levothyroxine.
 • IJzer en vitamine-mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze middelen minstens twee uur na levothyroxine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met levothyroxine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Orlistat, een middel tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts. 
 • Sevelameer, een middel dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de levothyroxine in.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Mogelijk heeft u tijdens uw zwangerschap wel een hogere dosering nodig van dit middel. Waarschuw daarom uw arts zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

N.B. Gebruikt u levothyroxine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven als u dit middel in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen met dit middel. De kans is groot dat uw klachten terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

Onder welke namen is levothyroxine verkrijgbaar?

De werkzame stof levothyroxine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Levothyroxine is sinds 1956 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Eltroxin, Euthyrox, Thyrax en als het merkloze Levothyroxine in tabletten en in drank.

Levothyroxine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Novothyral. Dit combinatiepreparaat is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 09-07-2013

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

30 maart 2015

Nooit gedacht dat al mijn klachten door mijn thyrax konden komen. Sinds medio november kreeg ik de doordrukstrips en ik kreeg vaak het gevoel dat ik op mij...

29 maart 2015

Sinds ik nieuwe thyrax 0,100 mg doordrukstrips heb, heb ik veel last van zere (branderige)gewrichten en spieren, vooral in armen, schouders en af en toe oo...

29 maart 2015

Sinds september begonnen met de doordrukstrips en het duurde niet lang voor de hel begon. Alleen maar lucht in de maag bij ieder slokje drinken of hapje et...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.