Flagyl ovules

Werkzame stof: metronidazol voor toepassing in de vagina

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof metronidazol voor toepassing in de vagina.

naar medicijnen

metronidazol voor toepassing in de vagina

Wat doet metronidazol voor toepassing in de vagina en waarbij gebruik ik het?

Metronidazol werkt tegen bepaalde bacteriën, amoeben en andere eencellige parasieten.

Artsen schrijven metronidazol vaginaalzetpillen voor bij een trichomonas-infectie van de vagina en bij bacteriële vaginose.

Trichomonas-infectie

 • Bij een infectie

Verschijnselen
De trichomonas-infectie is een veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA), veroorzaakt door een parasiet. Vaak merkt u niet dat u een trichomonas-infectie hebt en kan de infectie soms jarenlang geen klachten geven.

Bij vrouwen kan de vagina rood, gezwollen en pijnlijk zijn en gaan jeuken. Er is meer afscheiding dan normaal en de afscheiding is bovendien anders van kleur (geelgroenig) en geur. Plassen kan pijnlijk zijn.

Mannen merken vrijwel niets van een infectie. Sommigen krijgen last van een ontstoken plasbuis.

Besmetting voorkomen
Gebruik van condooms is voldoende om een besmetting met Trichomonas te voorkomen. Mocht u zelf besmet zijn, dan is het belangrijk om anderen niet te besmetten. Weet u niet zeker of u besmet bent, neem dan contact op met uw huisarts of met de GGD.

Behandeling
Artsen schrijven bij trichomonas-infecties meestal metronidazol voor in tabletvorm. De tabletten werken beter dan de vaginaalzetpillen. Als vrouwen de tabletten niet verdragen, schrijven artsen soms de vaginaalzetpillen voor. De partner krijgt een kuur met tabletten, ook als deze geen klachten heeft.

Lees meer over trichomonas-infectie

Bacteriële vaginose

Verschijnselen
Door een verstoord evenwicht tussen bacteriën, schimmels en gisten in de vagina kunnen bepaalde bacteriesoorten ten koste van andere gaan groeien. U kunt dat merken aan meer afscheiding, een andere geur of kleur van de afscheiding en jeukende vagina en schaamlippen.

Besmetting voorkomen
U kunt een verstoring van het evenwicht proberen te voorkomen door de vagina niet met zeep te wassen. Gewoon afspoelen met water onder de douche is voldoende. De binnenkant van de vagina reinigt zichzelf. Gebruik geen vaginale spoelingen of vaginaaldouches. Deze irriteren de vagina alleen maar.

Behandeling
Als u veel last heeft van de infectie, schrijft de arts meestal metronidazol voor. Het betreft dan een kuur van 7 dagen. Bij bacteriële vaginose hoeft de partner niet ook een kuur te gebruiken.

Lees meer over bacteriële vaginose

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Irritatie of pijn in de vagina na toediening. Dit verdwijnt vanzelf weer.
 • De vaginaalzetpillen kunnen het rubber van condooms en pessarium aantasten. Een condoom kan hierdoor gemakkelijker scheuren.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen) (een klein deel van de werkzame stof kan via de vagina in het bloed komen en dan elders in het lichaam bijwerkingen geven)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en buikpijn.
 • Minder eetlust.
 • Huiduitslag, jeuk, galbulten.
 • Overmatig blozen.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid, waanvoorstellingen, sombere stemming en slaperigheid.
 • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft.
 • Spierpijn, gewrichtspijn en coördinatieproblemen.
 • Niet tegen alcohol kunnen. Uw gezicht wordt dan rood en u krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid, zweten en verwardheid. Het is raadzaam om elk gebruik van alcohol te vermijden zolang u metronidazol gebruikt.
 • Bij gebruik van hoge doses: bruine verkleuring van de urine. Dit is onschuldig.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dit merken aan huiduitslag met roodheid, jeuk en galbulten. Raadpleeg dan uw arts. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een zeer ernstige overgevoeligheid. Dit kan zich uiten in duizeligheid en flauwvallen of 'angio-oedeem': een zwelling van gezicht, lippen, mond, tong of keel, waarbij u erg benauwd kunt worden. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. In beide gevallen moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de eerstehulpdienst gaan. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor metronidazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Hersenaandoening. U merkt dat aan verwardheid, onzekere gang bij het lopen, moeilijk praten, trillende handen en trillende, snel heen-en-weer bewegende ogen. Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Na stoppen verdwijnt deze bijwerking meestal snel.
 • Bloedafwijkingen of een ontsteking van de alvleesklier of van de lever. Bij plotselingen hevige pijn in de bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel, moet u direct een arts waarschuwen.
 • Oorsuizen of slechter horen. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts.

Zeer zelden na langdurig gebruik

 • Normaal gesproken krijgt u dit medicijn als een korte kuur tot maximaal 10 dagen. Bij uitzondering kan de arts het voor een langere periode voorschrijven. U kunt dan last krijgen van stoornissen in de zenuwen. U merkt dat onder andere aan een doof of tintelend gevoel in de armen en benen of aan coördinatieproblemen, bijvoorbeeld zwalkend lopen. Waarschuw dan een arts.
 • Metronidazol kan bij langdurig gebruik kanker bevorderen. Door het medicijn niet langer dan 10 dagen te gebruiken, is de kans hierop vrijwel afwezig. Gebruik metronidazol dus niet langer dan 10 dagen, behalve als de arts anders voorschrijft.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De vaginaalzetpil diep in de vagina inbrengen. Dit gaat het best als u op uw rug ligt met enigszins gebogen, gespreide benen.

Wanneer?
Gebruik de zetpil voor het slapen gaan. De zetpil kan dan de hele nacht werken.

Hoe lang?
Een kuur duurt meestal 7 tot 10 dagen. Houd er rekening mee dat u de kuur niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Als u eerder stopt, zijn de trichomonas en de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Gebruik de vergeten dosis zo snel mogelijk, tenzij u al binnen 4 uur de volgende dosis moet gebruiken. Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis gebruikt u aan het eind van de kuur. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden? alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Gebruik geen alcohol als u metronidazol gebruikt. Uw lichaam reageert hierop anders dan normaal. Uw gezicht wordt dan rood en u krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn, benauwdheid, zweten en verwardheid. Dit gebeurt al bij kleine hoeveelheden alcohol. Wacht na het beëindigen van de behandeling met metronidazol nog minstens 2 dagen met het gebruik van alcohol, om er zeker van te zijn dat alle metronidazol uit het lichaam is verdwenen.

Mag ik metronidazol voor toepassing in de vagina gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen: acenocoumarol en fenprocoumon. Metronidazol kan de bloedstolling ontregelen. Raadpleeg hierover de trombosedienst.
 • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit. Metronidazol kan de bijwerkingen van lithium versterken. Dit merkt u aan maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten controleren en de dosering eventueel aanpassen.
 • Disulfiram, een medicijn bij alcoholontwenning. Metronidazol kan de kans op benauwdheid, verwardheid, hallucinaties en psychose versterken. Gebruik deze medicijnen daarom niet samen.
 • Medicijnen tegen hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid metronidazol in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  Bovendien zit er alcohol (propyleenglycol) in de fosamprenavir drank, de ritonavir drank, de ritonavir zachte capsules, de lopinavir/ritonavir drank, de tipranavir drank en in de tipranavir capsules. Door de combinatie van metronidazol en de alcohol in deze medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen ontstaan. Daarom mogen deze medicijnen niet samen met metronidazol gebruikt worden. Vraag uw arts om advies wanneer u deze medicijnen gebruikt.
 • Medicijnen tegen kanker capecitabine, fluorouracil en tegafur. Metronidazol versterkt de bijwerkingen van deze medicijnen, vooral op het bloed. Als een ander medicijn niet mogelijk is, zal de arts het bloed vaker laten controleren.
 • Busulfan, een ander medicijn tegen kanker. De bijwerkingen van busulfan kunnen toenemen door metronidazol. Gebruik metronidazol daarom niet samen met busulfan.
 • Mebendazol (wormdodend medicijn). In combinatie met metronidazol geeft dit medicijn een verhoogde kans op een ernstige huidaandoening met blaarvorming. Gebruik deze medicijnen niet samen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding
U kunt de vaginaalzetpillen veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht komen en kan de moedermelk een nare metaalsmaak geven.

Bij weigeren van de borst door de nare metaalsmaak, kunt u de borstvoeding tot 12 uur na inname van de dosis staken en daarna weer hervatten. Kolf in deze periode de moedermelk af en gooi deze weg. Eventueel kunt u, voorafgaand aan de kuur, moedermelk afkolven en invriezen voor gebruik in een flesje tijdens deze periode. Overleg eventueel met uw arts of apotheek.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u te vroeg stopt zijn de trichomonas en de bacteriën waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen. Maak daarom de hele kuur af.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

Onder welke namen is metronidazol voor toepassing in de vagina verkrijgbaar?

De werkzame stof metronidazol voor toepassing in de vagina zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Metronidazol is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Flagyl. Het is te verkrijgen in vaginaalzetpillen (ovules).

Metronidazol is ook te krijgen in tabletten, drank, infuusvloeistof, gel en crème. Deze informatie gaat alleen over vaginaalzetpillen. U kunt voor de andere toepassingen informatie vinden in de teksten Metronidazol om in te nemen en Metronidazol op de huid.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 15-02-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

5 september 2017

Voelde mij supergoed na de kuur van 14 dagen. Heeft mij ontzettend goed geholpen, wel pas vanaf dag 12 ofzo. Was wel vreemd om de eerste dagen groene urine...

27 juli 2017

Hevige buikpijn en ook pijn in maagstreek en verward angstig zweten benauwd

19 juli 2017

Het is effectief tegen de bacteriële infectie en dat is wat je wil. Of het middel erger is dan de kwaal verschilt per persoon. Bij mij: zeer somber en qua ...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.