moxifloxacine om in te nemen

naar medicijnen

moxifloxacine om in te nemen

Belangrijk om te weten over moxifloxacine om in te nemen

 • Moxifloxacine doodt bacteriën (antibioticum). Werkt binnen een paar dagen.
 • Bij infecties van longen, luchtpijp, bijholten en huid en bij tuberculose.
 • Tabletten heel doorslikken met wat vocht.
 • Maak de hele kuur af. Ook als de infectie genezen lijkt, want misschien zijn er nog bacteriën over.
 • U kunt last krijgen van maagdarmklachten, hoofdpijn en allergische reacties. Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: peesontsteking (bijvoorbeeld in de hiel) en overgevoeligheid voor zonlicht. Vermijd zonlicht of zonnebank.
 • Veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u moxifloxacine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Wat doet moxifloxacine om in te nemen en waarbij gebruik ik het?

Moxifloxacine is een chinolon-antibioticum. Chinolon-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals luchtweginfecties (longontsteking, acute bronchitis, bijholteontsteking en tuberculose) en huidinfecties.

Infecties met bacteriën

 • Bij een infectie

Werking
Moxifloxacine doodt soorten bacteriën. Het blokkeert een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei. Hierdoor kan de bacterie zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Na inname verspreidt de stof zich via het bloed in het lichaam en komt vervolgens in de meeste weefsels terecht.

Effect
De bacteriedodende werking begint na een half tot vier uur na inname. Eén dosis werkt ongeveer 24 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Moxifloxacine wordt onder andere toegepast bij de volgende infecties met bacteriën.

Lees meer over infecties met bacteriën

Luchtweginfecties

 • Bij een infectie

Moxifloxacine kan worden toegepast bij luchtweginfecties als longontsteking, acute bronchitis en bijholteontsteking.

Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts moxifloxacine voorschrijven.

Hoe moxifloxacine werkt bij luchtweginfecties, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over luchtweginfecties

Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd.

Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts moxifloxacine voorschrijven. Hoe moxifloxacine werkt bij longontsteking, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over longontsteking

Acute bronchitis

Bronchitis is een infectie van de luchtwegen. U moet veel hoesten en hoest soms slijm op. Ook kunt u koorts hebben.

Een acute bronchitis kan worden veroorzaakt door een bacterie of een virus. Bij ernstige benauwdheid, bij mensen met COPD of cystische fibrose kan de arts een antibioticum voorschrijven. Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts moxifloxacine voorschrijven.

Hoe moxifloxacine werkt bij bronchitis, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over acute bronchitis

Bijholteontsteking

Verschijnselen
De bijholten zijn ruimtes in de botten rondom de neus, bijvoorbeeld de voorhoofdsholte en de kaakholte. Deze ruimtes staan in verbinding met de neus. Door een neusverkoudheid kan het virus of de bacterie ook één van de bijholtes infecteren. Dit heet sinusitis.

Er ontstaat pus en vocht in de bijholtes. U voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als u bukt. Ook kunt u pijn bij het kauwen hebben.

Werking
Als de bijholteontsteking veroorzaakt wordt door een bacterie kan een antibioticum helpen. Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts moxifloxacine voorschrijven.

Hoe moxifloxacine werkt bij bijholteontsteking kunt u in bovenstaande tekstover Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over bijholteontsteking

Tuberculose

Oorzaak

Tuberculose is een infectie met de bacterie Mycobacterium tuberculosis, de tuberkelbacterie. Iemand die 'open' tbc heeft, kan door hoesten, niezen of spreken de bacterie in de lucht verspreiden. Inademing van deze lucht leidt tot besmetting.

 

Als u voldoende afweer heeft, kan een longontsteking ontstaan die meestal binnen enkele weken geneest. Meestal verloopt de infectie zo licht, dat u deze niet eens opmerkt. De bacterie kan echter wel aanwezig blijven en soms jaren later weer de kop opsteken.

 

Als uw weerstand onvoldoende is, kan de ontsteking van de longen blijven bestaan in een 'gesloten' (niet besmettelijke) vorm, ofwel een open wond vormen, de 'open' (besmettelijke) tbc. Via de lymfe en het bloed kan de ontsteking zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam, zoals de klieren, botten en hersenvliezen.

 

Behandeling

Meestal schrijft de arts een combinatie van antibiotica voor bij tbc. Bijvoorbeeld rifampicine, isoniazide, ethambutol en pyrazinamide. Als deze combinatie onvoldoende effectief is, kan de arts moxifloxacine voorschrijven. Hoe moxifloxacine werkt bij tuberculose kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over tuberculose

Huidinfectie

 • Bij een infectie

Moxifloxacine kan worden toegepast bij bepaalde huidinfecties met bacteriën, zoals infecties diep in de huid.

Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts moxifloxacine voorschrijven.

Hoe moxifloxacine werkt bij een huidinfectie kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.

Lees meer over huidinfectie

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel ook bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping of winderigheid. Deze klachten gaan vanzelf weer over.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verwardheid, tintelingen of een doof gevoel in de ledematen, stoornissen in het gezichtsvermogen, gehoorstoornissen of doofheid. Deze klachten verdwijnen weer na stoppen van het gebruik.
 • Allergische reacties, zoals huiduitslag en jeuk. Zeer zelden treden ernstige reacties op, zoals een opgezwollen gezicht, benauwdheid en shock. Stop het gebruik en waarschuw uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor moxifloxacine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een ander chinolon antibioticum niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor zonlicht. Tijdens het gebruik moet u intensieve blootstelling aan UV-licht vermijden, dus geen zon, zonnebank, hoogtezon of solarium.
 • Peesontstekingen met pijn in de gewrichten en pezen, vooral in de hiel door beschadiging van de achillespees. Deze bijwerking kan al snel na het begin van de behandeling ontstaan. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Het kan soms ook pas ontstaan nadat u al een paar maanden gestopt bent met dit medicijn. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben botten en gewrichten die nog in de groei zijn. Zij zijn extra gevoelig voor deze bijwerking en mogen dit middel daarom niet gebruiken.
 • Hartkloppingen, pijn op de borst of bemoeilijkte ademhaling. Als u dit merkt, neemt u dan contact op met uw arts.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Bloedafwijkingen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt kan dat duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts. 
 • Psychische klachten, zoals angst, depressie, opwinding, paniekaanvallen, nervositeit, hyperactiviteit, slapeloosheid, abnormaal dromen, hallucinaties (waanvoorstellingen) en psychotische reacties waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact op met uw arts als psychische klachten ontstaan of verergeren.
 • Bij mensen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.
 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Zeer ernstige huidreactie met blaren op huid en slijmvliezen, koorts, ontstoken ogen en een ziek gevoel. Stop dan met het gebruik en  waarschuw direct een arts.
 • Er kan een leverontsteking (hepatitis) ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, tandvlees en het oogwit, donkere urine, een ziek gevoel en jeuk. Stop dan met het gebruik en waarschuw onmiddellijk een arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Slik de tabletten in hun geheel door, zonder te kauwen, met een half glas water.

Wanneer?
U kunt deze tabletten zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Voedsel heeft geen invloed op de opname vanuit de tabletten in het lichaam. Als u last krijgt van maagdarmklachten door de moxifloxacine kunt u het beste innemen vlak na het eten. U loopt dan minder kans op maagdarmklachten.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie.

In het algemeen duurt een kuur zeven tot tien dagen. Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen. Duurt het minder dan acht uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt.

Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan in zeldzame gevallen duizelig, suf of verward maken of wazig zien veroorzaken. Heeft u hier last van? Rijd dan geen auto. 

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik moxifloxacine om in te nemen gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling`.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
 

 • Bij combinatie van moxifloxacine met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met moxifloxacine: amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, methadon, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
 • De bloedverdunnende middelen acenocoumarol en fenprocoumon. Moxifloxacine kan de werking van de bloedverdunner versterken. vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of gebruikt heeft.
 • IJzerbevattende middelen belemmeren de opname van moxifloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van het ijzerbevattende middel. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst moxifloxacine inneemt en pas minstens twee uur later het ijzerbevattende middel. Een ijzerbevattend middel met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met moxifloxacine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Maagzuurbindende middelen belemmeren de opname van moxifloxacine. Mogelijk kunt u tijdelijk met het maagzuurbindend middel stoppen. Of misschien is een ander maagzuurbindend middel of antibioticum geschikter. U kunt ook het antibioticum ten minste vier uur vóór of vier uur na het maagzuurbindende middel innemen. Didanosine drank bevat een maagzuurbindend middel. Gebruik moxifloxacine minstens vier uur vóór of vier uur na de didanosine drank. Dit advies geldt niet voor de didanosine capsules.
 • Magnesium-, calcium- of zinkbevattende middelen belemmeren de opname van moxifloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het magnesium-, calcium- of zinkbevattende middel. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst moxifloxacine inneemt en pas minstens vier uur later het magnesium-, calcium-, of zinkbevattende middel.
 • Het maagmiddel sucralfaat belemmert de op name van moxifloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticakuur een paar dagen met sucralfaat. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dag te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst moxifloxacine inneemt en pas minstens vier uur later sucralfaat.
 • Bismut, gebruikt bij ontstekingen en zweren van maag en darmen. Bismut vermindert de werking van moxifloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met bismut. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst moxifloxacine inneemt en pas minstens vier uur later bismut.
 • Medicijnen gebruikt bij nierdialysepatiënten sevelameer en lanthaancarbonaat. Deze medicijnen belemmeren de opname van moxifloxacine. Overleg hierover met uw arts. Uw arts schrijft dan vaak een ander antibioticum voor. 
  Is dit niet mogelijk? Neem het dan 's avonds in.
 • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen zit tussen inname van het vaccin en moxifloxacine. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Bent u zwanger of wilt u tijdens de kuur zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker voor u met de kuur begint. Misschien kunt u  overstappen op een ander veilig middel.

Het is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun baby. Niet veel zwangere vrouwen hebben dit medicijn tijdens het eerste trimester van de zwangerschap gebruikt. Bij deze vrouwen zijn geen problemen bij de baby gezien. Over het gebruik van dit medicijn vanaf het tweede trimester van de zwangerschap is nog te weinig bekend. U kunt dit medicijn daarom beter NIET gebruiken vanaf het tweede trimester van de zwangerschap. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

Onder welke namen is moxifloxacine om in te nemen verkrijgbaar?

De werkzame stof moxifloxacine om in te nemen zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Moxifloxacine is sinds 1999 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Avelox in tabletten, oogdruppels en infuusvloeistof en als het merkloze Moxifloxacine in tabletten en infuusvloeistof.

Deze informatie gaat alleen over de tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 08-02-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

20 december 2016

Een pil genomen, ellendig gevoeld en neem ze niet meer. Haal de rotzooi uit de handel.

24 oktober 2016

1e dag na inname hoofdpijn. 2e dag heftige dromen. 3e en 4e dag moe, suf verwardheid. 5e dag pijn druk op borst. Kuur helaas afmaken nog 2 dagen te gaan.

6 augustus 2016

Gelijk bij eerste gebruik al last van braken, verhoging en darmklachten. Verder heb ik last van tintelingen in handen en voeten (dat slaapgevoel), ook erva...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.