omalizumab

naar medicijnen

Wat doet omalizumab en waarbij gebruik ik het?

Omalizumab onderdrukt afweerreacties van het lichaam die het gevolg zijn van allergie.

Artsen schrijven het voor bij ernstig astma en netelroos.

Astma

Verschijnselen
De aanvallen en periodes van benauwdheid bij astma komen door plaatselijke ontstekingen in de luchtwegen. De aanvallen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door stoffen waar u allergisch voor bent (prikkels).

Bij een dergelijke allergische astma maakt het lichaam in de longen afweerstoffen tegen de prikkels aan. Deze afweerstoffen, immunoglobulines van het E-type, zetten hormonen vrij die de luchtwegen laten samentrekken. Dit veroorzaakt de benauwdheidsaanval.

Behandeling
Artsen kunnen bij ernstig astma omalizumab voorschrijven, als is aangetoond dat aanvallen ontstaan door een allergische reactie, dus door het vrijkomen van de immunoglobulines van het E-type. Een andere voorwaarde voor de behandeling met dit middel is dat de astma met luchtwegverwijders en luchtwegbeschermers onvoldoende onder controle is te houden.

Behalve omalizumab moet u ook deze andere astmamedicijnen blijven gebruiken.

Werking
Omalizumab vermindert de kans dat hormonen vrijkomen die de luchtwegen laten samentrekken. Als u in contact komt met prikkels die de benauwdheid veroorzaken krijgt u zo minder snel een aanval. Het aantal aanvallen van benauwdheid neemt dus af.

Effect
Het duurt 3 tot 4 maanden voor u merkt dat het aantal en de ernst van de aanvallen afnemen. De werking van elke injectie houdt 2 tot 4 weken aan.

Lees meer over astma

Netelroos

Verschijnselen
Netelroos (urticaria) is een jeukende huiduitslag met bleekroze, licht gezwollen vlekken, ook wel galbulten genoemd.

De uitslag lijkt veel op de bultjes die u krijgt als u brandnetels heeft aangeraakt. De uitslag ontstaat plotseling en verdwijnt meestal binnen enkele uren tot dagen.

Behandeling
Artsen schrijven omalizumab voor in combinatie met anti-allergiemedicijnen, als deze medicijnen onvoldoende werken bij netelroos. Het is niet volledig bekend hoe omalizumab werkt bij netelroos.

Effect
Het duurt 3 tot 4 maanden voor u een effect merkt. De werking van elke injectie houdt ongeveer 4 weken aan.

Lees meer over netelroos

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Pijn, zwelling, roodheid, ontsteking van de injectieplaats. Dit neemt in de loop van enkele uren af. Raadpleeg uw arts bij ernstige ontstekingen.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, de eerste uren na de injectie. U kunt paracetamol gebruiken om de hoofdpijn te verminderen.
 • Keelpijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Griepachtige verschijnselen, zoals koorts, koude rillingen, misselijkheid en spierpijn.
 • Verstoord evenwichtsgevoel, slaperigheid en vermoeidheid.
 • Benauwdheidsklachten en hoesten.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree.
 • Huidklachten, zoals uitslag, jeuk, galbulten en uitslag door zonlicht.
 • Gewichtstoename.
 • Tintelende, verkleumde of opgezwollen handen en voeten. Raadpleeg uw arts bij deze verschijnselen.
 • Blozen.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit komt doordat dit middel de bloeddruk kan verlagen. Het gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor omalizumab. Dit merkt u onder andere aan jeuk of galbulten, huiduitslag, griepachtige verschijnselen, koorts, spierpijn, benauwdheid of flauwvallen. In zeer zeldzame gevallen kunnen verschijnselen van de ziekte Lupus erytematodes (LE) ontstaan. U merkt dit aan koorts, een opvallende roodheid van de huid, overgevoeligheid voor zonlicht en gewrichtsklachten. Bij al deze verschijnselen moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor omalizumab. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt. Meestal ontstaat een dergelijke reactie binnen een paar uur na de injectie, maar hij kan ook een dag later pas optreden. Allergie kan elke keer optreden, ook als u bij een vorige injectie niet allergisch op dit middel reageerde.
 • Meer kans op bepaalde infecties, zoals verkoudheid, maar ook worminfecties, doordat dit middel bepaalde afweerreacties tegen infecties vermindert.

Zeer zelden kan een gevaarlijke bijwerking ontstaan, met ontstoken bloedvaten. Op deze bijwerking heeft u meer kans op als u plotseling stopt met het innemen van bijnierschorshormonen, zoals prednison. De arts zal op deze bijwerking controleren door uw bloed in de gaten te houden. Raadpleeg uw arts bij verergering van de astma, bij pijnscheuten en tintelingen en als u voortdurend verkouden bent.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
De injectie wordt ingespoten onder de huid van bovenarm of dij, op steeds een andere plek.

De injecties worden in het ziekenhuis, de polikliniek of door de wijkverpleegkundige toegediend.

Na de injectie moet u enige tijd (meestal twee uur) onder toezicht blijven van de arts of verpleegkundige, om in de gaten te houden of u goed op de injectie reageert.

Bewaar de injectiespuiten in de koelkast (niet in het vriesvak).

Wanneer?
Astma: de injectie is meestal elke 2 tot 4 weken nodig.
Netelroos: de injectie is meestal elke 4 weken nodig.

Hoe lang?
Astma: 4 maanden na het begin van de injecties zal de arts beoordelen of dit medicijn voldoende effect heeft om de behandeling voort te zetten.
Netelroos: de arts beoordeelt regelmatig of dit medicijn voldoende effect heeft om de behandeling voort te zetten.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Dit middel wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Bent u de afspraak vergeten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de arts of verpleegkundige voor een nieuwe afspraak.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden
Bij sommige mensen beïnvloedt dit middel het reactievermogen als het slaperigheid, duizeligheid of flauwvallen veroorzaakt. Rijd geen auto als u last heeft van deze bijwerkingen.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik omalizumab gebruiken met andere medicijnen?

Van dit middel zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u of uw baby is als u met het medicijn stopt. Soms kan namelijk het niet optimaal behandelen van een aandoening ook schadelijk voor de baby zijn. Overleg daarom met uw arts over de voor-en nadelen. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Overleg met uw arts. Het is niet bekend of omalizumab in de moedermelk terecht komt en of het schadelijk is voor de baby. De kans dat dit medicijn in de moedermelk komt is echter klein. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u de injecties niet meer krijgt, kunnen uw klachten weer verergeren. Raadpleeg uw arts als u wilt stoppen.

Onder welke namen is omalizumab verkrijgbaar?

De werkzame stof omalizumab zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Omalizumab is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Xolair.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 28-07-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.