Lyrica

Werkzame stof: pregabaline

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof pregabaline.

naar medicijnen

pregabaline

Wat doet pregabaline en waarbij gebruik ik het?

Pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde vormen van zenuwpijn (alleen geregistreerd bij Lyrica), epilepsie, angstgevoelens en gespannenheid en hik.

Zenuwpijn

Verschijnselen
Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continu aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking. Dit betreft vaak één specifiek deel van het lichaam, zoals een deel van het gezicht, een deel van de romp of een voet of arm.

Ook `fantoompijn` is een vorm van zenuwpijn. Dit is pijn die aanwezig lijkt te zijn in een afgezet lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been.

Oorzaak
De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen `berichten` over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen zullen deze berichten onjuist versturen, waardoor de hersenen ernstige pijn voelen zonder dat er van een verwonding sprake is.

Werking
Pregabaline vermindert de prikkelbaarheid van de zenuwen. Hierdoor versturen de geïrriteerde en beschadigde zenuwen minder prikkels naar de hersenen, zodat pijnklachten verminderen.

Pregabaline werkt bij verschillende soorten zenuwpijn, zoals zenuwpijnen na een herpesinfectie (gordelroos) en zenuwpijnen door de ziekte diabetes.

Effect
Het effect van dit middel is zeer wisselend. Bij één op de drie mensen kan het de pijn in belangrijke mate verminderen. Bij anderen blijkt het niet te werken. Na een week zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt en de pijn minder wordt.

Lees meer over zenuwpijn

Epilepsie

Verschijnselen
Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men zijn bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. Een dergelijke aanval ontstaat doordat de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed verloopt.

Behandeling
Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt uw arts een schema. Pregabaline wordt meestal pas gebruikt als de eerstekeusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het wordt naast andere epilepsiemiddelen gebruikt.

Werking
Prikkels in de hersenen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Pregabaline beïnvloedt deze prikkels en helpt zo bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

Effect
Het werkt niet altijd bij iedereen. Na een week zal duidelijk zijn of het middel voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

Lees meer over epilepsie

Angstgevoelens en gespannenheid

Er zijn verschillende soorten angststoornissen.

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis zijn voortdurend angstig en bezorgd over alledaagse dingen. De angst wordt dus niet uitgelokt door een bepaalde situatie, zoals bij een spinnenfobie, maar is continu aanwezig. Het komt meer voor bij ouderen dan bij jonge mensen.

Behalve het gevoel van spanning en onrust heeft men ook last van zweten, hartkloppingen, verminderd concentratievermogen en slaapstoornissen.

Behandeling
In het verleden schreven artsen meestal een rustgevend middel voor, bijvoorbeeld diazepam. Tegenwoordig schrijven artsen vaker een antidepressivum voor. Ook pregabaline kan worden ingezet bij de behandeling. Behalve behandeling met medicijnen geeft psychotherapie vaak goede resultaten.

Werking
Pregabaline is effectief bij ongeveer de helft van de patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis. Het vermindert het angstgevoel voor een groot deel binnen een week.

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid

Voortdurende hik

Oorzaak
Bij de hik trekt het middenrif (een spier tussen buik en longen) vanzelf samen. Het kan ontstaan door te snel eten of drinken, niet goed kauwen of door koolzuurhoudende dranken.

Ook alcohol kan de hik veroorzaken. De zenuwen in de keel en het middenrif worden hierdoor geprikkeld en het middenrif gaat samentrekken (krampen).

Soms hebben mensen met een aandoening van de longvliezen of de maag vaak de hik.

Meestal is de hik onschuldig, het gaat in het algemeen na korte tijd weer over. Een enkele keer houdt de hik echter verschillende dagen of langer aan. Dit kan leiden tot pijn in de borst en tot uitputting.

Behandeling
Rustig eten en drinken is de beste manier om hikaanvallen te voorkomen. Bij lang aanhoudende hik helpt pregabaline soms. Het wordt soms ook samen met baclofen gegeven. Hoe dit medicijn werkt bij hik is niet bekend.

Lees meer over voortdurende hik

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms

 • Slaperigheid en duizeligheid.
 • Hoofdpijn.

Zelden

 • Maagdarmklachten, zoals braken, diarree, winderigheid en verstopping en misselijkheid.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid, irritatie, opgewonden stemming, geheugen- en concentratiestoornissen en zeer zelden depressieve gevoelens.
 • Vermoeidheid.
 • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, trillen, spraakstoornissen.
 • Ontsteking van de keelholte.
 • Droge mond en zeer zelden dorstgevoel. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom  extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.
 • Wazig zien en dubbelzien.
 • Gewichtstoename. Oorzaken kunnen zijn een toegenomen eetlust of het vasthouden van vocht, te merken aan het opzwellen van enkels en onderbenen.
 • Minder zin in seks en moeilijker krijgen van een erectie.
 • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel in de ledematen.
 • Gewrichtspijn, zwelling van gewrichten en rugpijn.

Zeer zelden

 • Spierpijn, spierzwakte en spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar zelden kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het hele lichaam kan zeer doen. Als u last krijgt van deze verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen
 • Vermindering van eetlust.
 • Warmtegevoel, blozen en overmatig zweten.
 • Spiertrekkingen en onwillekeurige bewegingen.
 • Rusteloosheid, gespannenheid, slapeloosheid, hallucinaties, nachtmerries, paniekaanvallen en apathie.
 • Smaakverlies.
 • Verandering van het gezichtsveld, moeite met kijken en droge ogen.
 • Moeilijk kunnen bereiken van een orgasme of zaadlozing.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit is te merken aan huiduitslag met bultjes en jeuk. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige huidaandoening met blaarvorming of een angio-oedeem. De blaren bij de ernstige huidaandoening zijn met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Een angio-oedeem is te merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als een ernstige huidaandoening met blaarvorming of een angio-oedeem ontstaan, moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor pregabaline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
 • Een verhoogde kans op infecties. Deze bijwerking ontstaat doordat het lichaam minder witte bloedcellen aanmaakt. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: onverklaarbare koorts of keelpijn en blaasjes in de mond en keel. Neem ook altijd contact op met uw arts bij infecties als verkoudheid, keelontsteking, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.
 • Borstvorming bij mannen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
De capsules innemen met een half glas water.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

Zenuwpijn

 • Het is belangrijk uw pijn al voorafgaand aan de behandeling te registreren, bijvoorbeeld door telkens 's avonds aan te geven hoe erg de pijn die dag geweest is en in hoeverre de pijn u heeft belemmerd in uw dagelijkse activiteiten.
 • Vindt u na een of twee weken dat het medicijn niet voldoende werkt, aarzel dan niet dit met de arts te bespreken. Deze kan mogelijk de behandeling aanpassen door een andere dosering of een ander middel voor te schrijven.
 • Ook kan uw arts u voorstellen om na enkele maanden het gebruik te stoppen. Zo is te bepalen of het middel nog altijd effect heeft. Registreer voorafgaand en tijdens deze periode weer de pijn en de mate waarin de pijn uw dagelijks leven belemmert.

Epilepsie
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

Angstgevoelens en gespannenheid

 • Vindt u na een of twee weken dat het medicijn niet voldoende werkt, bespreek dit dan met uw arts. Deze kan mogelijk de behandeling aanpassen door een andere dosering of een ander middel voor te schrijven.
 • Ook kan uw arts u voorstellen om na enkele weken of maanden het gebruik te stoppen. Zo is te bepalen of u het middel nog nodig heeft.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR

Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook pregabaline heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid, verminderde coördinatie, problemen met het geheugen en de concentratie, verwardheid, trillen, dronken gevoel, dubbelzien en wazig zien. U mag de eerste week dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt heeft, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik pregabaline gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET tijdens de zwangerschap. Er is nog te weinig bekend over de risico's voor de ongeboren baby. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

Bent u toch in verwachting geraakt of wilt u binnenkort zwanger worden, overleg dan met uw arts. Dan kunt u samen het risico van de zwangerschap afwegen tegen het risico van onderbreking van de behandeling. Bedenk dat bij epilepsie aanvallen tijdens de zwangerschap ook risico's met zich meebrengen.

Gebruik foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot twee maanden nadat u zwanger bent geworden. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Dat moet altijd in overleg met de arts gebeuren. De dosering moet namelijk geleidelijk worden afgebouwd. Afhankelijk van de dosering kan het afbouwen over een periode van tenminste een week of langer plaatsvinden.

Na het stoppen van pregabaline kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Ontwenningsverschijnselen zijn slapeloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, griepachtige verschijnselen, nervositeit, depressiviteit, pijn, zweten en duizeligheid.

Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hier rekening mee houden.

Ook als u een ander middel tegen epilepsie gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering worden afgebouwd.

Onder welke namen is pregabaline verkrijgbaar?

De werkzame stof pregabaline zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Pregabaline is sinds 2004 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lyrica in capsules en als het merkloze Pregabaline in capsules.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 22-02-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

22 april 2016

Vergeetachtigheid, wazig zien, duizelig/zweverig gevoel.

30 maart 2016

Ik vind het een topmedicijn. Ik ben twee keer geopereerd aan een hernia die wel weg is, maar op die plaats is helaas littekenweefsel teruggekomen wat niet ...

29 maart 2016

Sinds 11 jaar gebruik ik lyrica voor mijn posttraumatische dystrofie. Dit 3 maal per dag. Zou eigenlijk meer moeten, maar dan kan ik niet meer autorijden e...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.