Exelon

Werkzame stof: rivastigmine

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof rivastigmine.

naar medicijnen

rivastigmine

Wat doet rivastigmine en waarbij gebruik ik het?

Rivastigmine behoort tot de groep geneesmiddelen die remmers van acetylcholinesterase worden genoemd.

Artsen schrijven het voor bij dementie.

Dementie

Verschijnselen
Dementie is een sluipend proces van geleidelijke, onherstelbare achteruitgang van de hersenen. Hierdoor gaat onder andere het geheugen achteruit. Dit gaat verder dan gewone vergeetachtigheid. Vooral recente gebeurtenissen, maar ook gebeurtenissen van langer geleden worden vergeten.

Het vermogen om de tijd bij te houden en om mensen, plaatsen en voorwerpen te herkennen en abstract te denken verslechtert. Ook het karakter kan veranderen. Uiteindelijk kan iemand met dementie sociaal niet meer functioneren.

Kenmerkend voor beginnende dementie zijn de volgende klachten.

 • Ernstige vergeetachtigheid: voortdurend spullen kwijt zijn, steeds dezelfde vragen stellen.
 • Problemen met ingewikkelde en nieuwe situaties: snel het overzicht kwijt raken.
 • Verlies van besef van tijd: moeite hebben de duur van iets in te schatten; niet meer weten hoe laat of welke dag het is.

Oorzaak
Dementie komt meestal door de ziekte van Alzheimer; soms wordt dementie door andere aandoeningen veroorzaakt. Gemiddeld duurt het 10-12 jaar voordat de ernstigste vorm wordt bereikt. Men vermoedt dat de klachten komen doordat de hersenen minder gevoelig worden voor de boodschapperstof acetylcholine.

Behandeling
Bij lichte of matige vormen van dementie kan de arts u rivastigmine voorschrijven. Rivastigmine remt het enzym acetylcholinesterase. Dit enzym breekt in de hersenen de boodschapperstof acetylcholine af. Rivastigmine zorgt er dus voor dat de hoeveelheid van de boodschapperstof toeneemt. Hierdoor kunnen de hersenzenuwen weer beter functioneren. Bij patiënten met dementie kan hierdoor het geheugenverlies minder ernstig worden.

Het effect is echter niet altijd groot en het werkt niet bij alle mensen. Bij 10-15% van de patiënten heeft dit middel een effect.

Lees meer over dementie

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Dit is vooral het geval in het begin van de behandeling. Daarom wordt de dosering meestal langzaam opgebouwd.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig, bij ongeveer 1 op de 3 mensen

 • Misselijkheid of andere maagdarmklachten, zoals braken, buikpijn en diarree. Om maagdarmklachten te voorkomen kunt u de capsules het beste innemen tijdens of vlak na het eten of met wat voedsel. Mensen die in het verleden last hebben gehad van een maag- of darmzweer hebben meer kans op bijwerkingen op maag en darmen.

Soms

 • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies. Neem contact op met uw arts als u te veel gewicht verliest.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam aan het middel gewend is. Dit is binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Zelden

 • Psychische klachten, zoals verwardheid, angst en prikkelbaarheid kunnen ontstaan. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.
 • Slaperigheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het middel gewend is. Als u na enkele weken nog steeds last hiervan heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Koorts, zweten, trillen en beven. Raadpleeg uw arts als hier te veel last van heeft.
 • Flauwvallen.
 • Infectie van de urinewegen bij het gebruik van de pleister. Raadpleeg uw arts bij buikpijn, pijn bij het plassen of vaak moeten plassen.

Zeer zelden

 • Als u astma, chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.
 • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor rivastigmine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
 • Leveraandoeningen en ontsteking van de alvleesklier. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik, een gele verkleuring van het oogwit of van de huid of een plotselinge hevige pijn in de bovenbuik. Waarschuw dan een arts.
 • Hartkloppingen en hartritmestoornissen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.
 • Rusteloosheid, slapeloosheid, agressie, hallucinaties en depressie. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft. 
 • Abnormale dromen en nachtmerries. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Bij gebruik van de pleisters kunnen ook huiduitslag, jeuk, irritatie en zwelling van de huid optreden op de plaats waar de pleister is aangebracht. Ook kunnen overgevoeligheidsreacties optreden

 

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Pleisters: breng de pleister aan op een droge, schone plek op de huid van de rug, de bovenarm of de borst. Wanneer u de pleister vervangt, breng deze dan steeds op een andere plaats op de huid aan. U mag de pleister niet binnen 14 dagen op dezelfde plaats op de huid aanbrengen.

Wanneer

 • Capsules: neem dit middel in tijdens of net na het eten. U heeft dan minder kans op maagklachten. Als u het twee keer per dag gebruikt, neem het dan bij het ontbijt en het avondeten.
 • Pleisters: breng elke dag een nieuwe pleister aan, bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip van de dag.

Hoe lang?
Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Als het middel voldoende werkzaam is, zult u het waarschijnlijk gedurende langere tijd moeten blijven gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen.

 • Capsules: mocht u toch een dosis vergeten zijn en u gebruikt dit middel 2 keer per dag? Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Pleisters: mocht u vergeten zijn een nieuwe pleister aan te brengen, breng deze dan alsnog aan. De volgende dag kunt u de pleister weer op het gebruikelijke tijdstip aanbrengen. Breng nooit 2 pleisters tegelijk aan.

Als u rivastigmine 3 dagen of langer achter elkaar bent vergeten, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk moet de dosering worden aangepast.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid, hallucinaties, verwardheid en vermoeidheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook dementie kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik rivastigmine gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts of apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven overleg dan met uw arts.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is rivastigmine verkrijgbaar?

De werkzame stof rivastigmine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Rivastigmine is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Exelon en Permente en als het merkloze Rivastigmine in capsules en als pleisters.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 20-07-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

14 augustus 2006

misselijk en hoofdpijn

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.