Ventolin tabletten en drank

Werkzame stof: salbutamol tabletten en drank

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof salbutamol tabletten en drank.

naar medicijnen

salbutamol tabletten en drank

Wat doet salbutamol tabletten en drank en waarbij gebruik ik het?

Salbutamol is een luchtwegverwijder.

Artsen schrijven het voor bij astma en chronische obstructieve longziekten (COPD).

Astma

Verschijnselen
Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Er zijn periodes waarin u gevoeliger bent voor deze prikkels.

Behandeling
De arts kiest meestal voor een inhalatie met een luchtwegverwijder, zoals salbutamol. Die inhalatie kunt u gebruiken bij een astma-aanval. Het effect van de inhalatie treedt veel sneller op dan bij tabletten of drank, namelijk al binnen enkele minuten. Bovendien veroorzaakt een inhalatie minder bijwerkingen.

Als een inhalatie niet mogelijk is, kan uw arts salbutamol tabletten of drank voorschrijven.

Werking
Salbutamol heft de verkramping in de luchtwegen op, zodat u weer makkelijker kunt ademen.

De werking begint ongeveer dertig minuten na inname en houdt ongeveer vijf tot zeven uur aan.

Dit middel neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

Lees meer over astma

Chronische obstructieve longziekten (COPD)

COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen tijdelijk verergeren of juist verbeteren. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

Behandeling
De arts kiest meestal voor een inhalatie met een luchtwegverwijder, zoals salbutamol. Een inhalatie veroorzaakt minder bijwerkingen. Bovendien treedt het effect van een inhalatie veel sneller in dan bij tabletten of drank.

Als een inhalatie niet mogelijk is, kan uw arts salbutamol tabletten of drank voorschrijven.

Werking
Salbutamol heft de verkramping in de luchtwegen op, zodat u weer makkelijker kunt ademen. De werking begint ongeveer dertig minuten na inname en houdt ongeveer vijf tot zeven uur aan.

Lees meer over chronische obstructieve longziekten (copd)

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Hartkloppingen en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts. Mogelijk is de dosering voor u te hoog.
 • Hoesten. 
 • Hoofdpijn.

Zeer zelden

 • Geïrriteerde mond en keel, smaakstoornis en misselijkheid.
 • Een zeer zeldzame bijwerking is overgevoeligheid. Als u plotseling last krijgt van gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid, galbulten en/of jeuk, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn, geef dit dan altijd door aan de apotheek. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit (of een verwant) middel niet opnieuw krijgt.
 • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.
 • Spierpijn en spierkramp.
 • Huiduitslag, galbulten, jeuk en transpireren. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Toename van bestaande hartklachten, zoals pijn op de borst enige tijd na toediening van het middel. In dat geval direct een arts raadplegen.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem heeft.
 • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
 • Psychische klachten, zoals angst, rusteloosheid of hallucinaties. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Neem als u(w kind) hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker.

De meeste bijwerkingen zijn in de eerste weken het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Tabletten: innemen met wat water.
 • Drank: meet de juiste dosis af met de bijgeleverde maatlepel, maatbeker of maatpipet. Spoel uw mond na gebruik. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

Wanneer?
U hoeft dit middel meestal alleen in de nemen wanneer u benauwd bent. Tenzij uw arts u een schema heeft geadviseerd. Moet u het een paar maal per dag innemen? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

Wilt u een benauwdheidsaanval voorkomen? Bijvoorbeeld door sporten. Neem het dan ongeveer een uur vooraf in.

Hoe lang?
Gebruik dit middel zolang u last heeft van benauwdheid of zolang de arts het voorschrijft.

Astma: moet u dit middel bijna elke dag bij een benauwdheidsaanval gebruiken? Neem dan contact op met uw arts. Waarschijnlijk kunt u er beter een luchtwegbeschermer bij gebruiken. Als u deze elke dag gebruikt, zal na verloop van enkele dagen het aantal benauwdheidsaanvallen afnemen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Meestal moet u dit middel gebruiken bij benauwdheid of als u in een situatie verwacht te komen die een benauwdheidsaanval kan oproepen. Bent u het middel vergeten in te nemen, doe dat dan alsnog. De werking begint binnen een half uur.

Als uw arts u een vast innameschema heeft gegeven:

 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik salbutamol tabletten en drank gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn sommige bètablokkers, dit zijn hart-vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van salbutamol tegengaan. Hierdoor heeft salbutamol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers bij daarvoor gevoelige patiënten een benauwdheids-aanval oproepen. U kunt dus meer last van benauwdheid krijgen.

De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn alprenolol, carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol en sotalol. Neem contact op met uw apotheek of arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.

Gebruikt u oogdruppels met een bètablokker? Namelijk oogdruppels met betaxolol, carteolol, levobunolol , metipranolol of timolol. Dan kunt u extra benauwdheidsklachten voorkomen door na het indruppelen één minuut de traanbuisjes dicht te drukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt hiermee dat de werkzame stof uit de oogdruppel via de traanbuis in uw neus komt en vandaar uit in het bloed wordt opgenomen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Het is niet zeker wat de risico’s van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Houd er wel rekening mee dat uw benauwdheid terug kan komen.

Onder welke namen is salbutamol tabletten en drank verkrijgbaar?

De werkzame stof salbutamol tabletten en drank zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Salbutamol is sinds 1968 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ventolin en als het merkloze Salbutamol.

Het is te verkrijgen in drank, tabletten, infuusvloeistof en injecties. Het is ook verkrijgbaar in inhalatiepoeder, inhalatiespray (aerosol) en inhalatievloeistof.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 23-07-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.