Serevent

Werkzame stof: salmeterol inhalatie

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof salmeterol inhalatie.

naar medicijnen

salmeterol inhalatie

Wat doet salmeterol inhalatie en waarbij gebruik ik het?

Salmeterol is een langwerkende luchtwegverwijder.

Artsen schrijven het voor bij astma en chronische obstructieve longziekten (COPD).

Astma

Verschijnselen
Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Er zijn periodes waarin u gevoeliger bent voor deze prikkels.

Behandeling
De arts zal salmeterol voorschrijven als de behandeling met luchtwegbeschermers en kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpt en als u vooral `s nachts last heeft van benauwdheid.

Werking
Salmeterol voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het werkt binnen twintig minuten. De werking houdt ongeveer twaalf uur aan. De meeste luchtwegverwijders werken ongeveer vier uur en zijn bedoeld om een benauwdheidsaanval te stoppen. Omdat salmeterol twaalf uur werkt, wordt het een `langwerkende luchtwegverwijder` genoemd. Het wordt gebruikt om astma-aanvallen te voorkomen.

Dit middel neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

Lees meer over astma

Chronische obstructieve longziekten (COPD)

Verschijnselen
COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verbeteren. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

Behandeling
De arts zal salmeterol voorschrijven als de behandeling met kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpt en als u vooral `s nachts last heeft van benauwdheid.

Werking
Salmeterol voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het werkt binnen twintig minuten. De werking houdt ongeveer twaalf uur aan. De meeste luchtwegverwijders werken ongeveer vier uur en zijn bedoeld om een benauwdheidsaanval te stoppen. Omdat salmeterol twaalf uur werkt wordt het een `langwerkende luchtwegverwijder` genoemd. Het wordt gebruikt om benauwdheid te voorkomen.
 

Lees meer over chronische obstructieve longziekten (copd)

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Hartkloppingen en trillende handen. Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoesten
 • Hoofdpijn.

Zeer zelden

 • Geïrriteerde mond en keel.
 • Toename van de benauwdheidsklachten direct na toedienen van het middel. In dat geval dit middel niet meer gebruiken en een arts raadplegen. 
 • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.
 • Spierpijn, spierkramp en gewrichtspijn.
 • Huiduitslag, galbulten, jeuk en transpireren. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. 
 • Hartkramp (angina pectoris), neem dan meteen contact op met uw arts.
 • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen zijn hier extra gevoelig voor. Overleg voor gebruik met uw arts als u ernstig hartfalen of oedeem heeft.
 •  Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.
 • Psychische klachten, zoals angst, rusteloosheid of hallucinaties. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Neem als u(w kind) hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker

De meeste bijwerkingen zijn in de eerste weken het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor uw inhalatieapparaat alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen en oefen een keer in zijn bijzijn. Hij kan dan nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u. Vraag uw arts of apotheek om advies.
 • U kunt salmeterol in twee vormen inhaleren: als poeder of als spray. Het nadeel van poederinhalaties is dat u krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat u tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel mensen vinden dat moeilijk.
 • Het inhalatiepoeder zit in een diskus.
  • De diskus is een apparaatje met een voorraad van zestig doses. Elke keer dat u de afsluitklep opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dit gaat alleen goed als u het mondstuk horizontaal houdt. Daarna kunt u het inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat naar nul is gegaan. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.

Na gebruik van een poederinhalator uw mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

 • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd. Voor elke verstuiving moet u het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt iedere keer evenveel salmeterol vrij. Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag dan uw arts twee apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.

Wanneer?

 

 • U moet dit middel tweemaal per dag inhaleren. Verdeel dit zo goed mogelijk over de dag. Dus bijvoorbeeld 's ochtends bij het opstaan en 's avonds na het eten.
 • Heeft u vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kunt u dit middel een uur tot dertig minuten vóór de inspanning gebruiken.

Hoe lang?
Meestal moet u dit middel langdurig blijven gebruiken tegen uw benauwdheid. Gebruikt u dit middel, maar blijft u last houden van benauwdheid? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Merkt u het nog op dezelfde dag? En duurt het nog meer dan zes uur voordat u aan uw volgende inhalatie toe bent? Dan kunt u de vergeten dosis alsnog inhaleren. Sla anders de vergeten inhalatie over en hervat uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Daarmee versterkt u de bijwerkingen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik salmeterol inhalatie gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

 • Sommige bètablokkers, dit zijn hart-vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van salmeterol tegengaan. Hierdoor heeft salmeterol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers bij daarvoor gevoelige patiënten een benauwdheids-aanval oproepen. U kunt dus meer last van benauwdheid krijgen.
  De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn: alprenolol, carvedilol, labetalol, oxprenolol, pindolol, propranolol en sotalol. Neem contact op met uw apotheek of arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.
  Gebruikt u oogdruppels met een bètablokker? Namelijk oogdruppels met betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol of timolol. Dan kunt u extra benauwdheidsklachten voorkomen door na het indruppelen één minuut de traanbuisjes dicht te drukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt hiermee dat de werkzame stof uit de oogdruppel via de traanbuis in uw neus komt en vandaar uit in het bloed wordt opgenomen.
 • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir met ritonavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid salmeterol in het bloed kan toenemen door deze medicijnen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van bijwerkingen. Overleg met uw arts als u deze combinatie krijgt voorgeschreven. 
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. Deze medicijnen mogen niet in combinatie met salmeterol worden gebruikt. Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Als u zwanger bent of binnenkort wilt worden, kunt u namelijk beter de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Misschien kunt u (tijdelijk) de kortwerkende luchtwegverwijders salbutamol of terbutaline gebruiken. Met deze medicijnen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens de borstvoeding. Helpt salbutamol of terbutaline onvoldoende? Overleg met uw arts of u (tijdelijk) salmeterol kunt gebruiken.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen.

Onder welke namen is salmeterol inhalatie verkrijgbaar?

De werkzame stof salmeterol inhalatie zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Salmeterol is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Serevent. Het is te verkrijgen in inhalatiespray (aerosol) en inhalatiepoeder.

Salmeterol is ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Seretide, zie hiervoor de tekst salmeterol met fluticason inhalatie.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 29-01-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

29 december 2013

Ik gebruik om de 12 uur de inhaler serevent . sinds 2 jaar af en toe ventelin als ik druk geweest ben,nu heb ik al een half jaar last van een erge droge...

19 oktober 2013

Slapeloosheid, na een paar uur slapen wakker worden en niet meer kunnen slapen. De dagen dat ik geen serevent gebruikte sliep ik als een roos. Als test ...

4 november 2012

Krijg altijd serevent aerosolvan glaxoSmitthKline. De laatste keer kreeg ik serevent gemaakt in Bulgarije. Ik heb deze medicijnen geweigerd en heb om sere...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.