tadalafil

naar medicijnen

tadalafil

Wat doet tadalafil en waarbij gebruik ik het?

Tadalafil verwijdt bepaalde bloedvaten en bevordert de erectie.

Artsen schrijven het voor bij erectieproblemen, bij pulmonale arteriële hypertensie en bij een vergrote prostaat 

Seksuele stoornissen

Een erectie ontstaat door een samenspel tussen de zenuwen en bloedvaten in de penis. Door seksuele prikkeling verwijden de bloedvaten zich en stromen de zogenaamde zwellichamen in de penis vol bloed. De bloedvaten die het bloed weer moeten afvoeren worden tijdelijk dichtgedrukt. Hierdoor blijft de penis stijf tijdens seksuele stimulatie.

Bij een erectiestoornis kan de penis niet stijf worden of niet lang genoeg stijf blijven tijdens seksuele prikkeling. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

 • leeftijd: het erectievermogen neemt op oudere leeftijd geleidelijk af;
 • psychische oorzaken zoals angst, stress of depressiviteit;
 • lichamelijke oorzaken zoals diabetes, hormoonziekten, hart- en vaatziekten, prostaataandoeningen;
 • het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of overmatig alcohol- en drugsgebruik.

De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele prikkeling in de penis vrijkomen. Tadalafil remt het enzym fosfodiësterase dat deze stoffen afbreekt. Ze blijven daardoor langer en in grotere hoeveelheden aanwezig in de penis. De penis kan hierdoor beter stijf worden en blijft ook langer stijf. Voor de werking is wel seksuele prikkeling nodig.

De werking begint na ongeveer een 0,5 uur, bereikt een maximum na ongeveer 2 uur en kan tot 36 uur na inname aanhouden.

Lees meer over seksuele stoornissen

Pulmonale arteriële hypertensie

Verschijnselen
Bij pulmonale arteriële hypertensie is er sprake van een abnormaal hoge bloeddruk in de longvaten. Hierdoor wordt de hartfunctie aangetast. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U krijgt daardoor last van kortademigheid, u bent sneller moe en kunt last krijgen van pijn op de borst, flauwvallen en vocht in de benen.

Oorzaken
Pulmonale arteriële hypertensie kan aangeboren zijn of het gevolg zijn van een andere aandoening. Bijvoorbeeld een aangeboren hartafwijking of sclerodermie. Sclerodermie betekent letterlijk 'harde huid'. De verharding is het gevolg van ontstekingen die littekenweefsel achterlaten. Ook de onderliggende weefsels kunnen ontsteken, zoals de organen, bijvoorbeeld de bloedvaten, nieren, darmen en longen. Als deze verharding in het hartweefsel optreedt, zal het hart niet meer goed kunnen samentrekken. Hierdoor kan het bloed niet meer goed worden rondgepompt en ontstaat hartfalen.

Werking
Tadalafil verwijdt de bloedvaten. Dit verlaagt de bloeddruk in de vaten van de longen. Door deze effecten hoeft het hart minder druk op het bloed uit te oefenen dat naar de longen stroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. Daardoor verminderen de verschijnselen van pulmonale arteriële hypertensie.

Behandeling
Pulmonale arteriële hypertensie is een ernstige ziekte. Vroeger was er geen behandeling mogelijk en was een longtransplantatie het enige redmiddel. Nu zijn er verschillende medicijnen, waaronder tadalafil.

De behandeling is nog niet genezend, maar er is de laatste jaren wel vooruitgang geboekt door verbetering van klachten en kwaliteit van leven.

Lees meer over pulmonale arteriële hypertensie

Prostaatvergroting

Verschijnselen
De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.

Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgen op den duur plasproblemen.

Werking
Tadalafil ontspant de spieren van prostaat en blaashals en verwijdt de bloedvaten. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet.

Tadalafil werkt niet bij iedereen even goed. Als het middel bij u aanslaat kunt u binnen een week een verbetering van de klachten verwachten.

Behandeling
Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken.

Artsen schrijven in eerste instantie meestal alfablokkers voor bij prostaatvergroting. Artsen schrijven tadalafil voor, als de alfablokkers onvoldoende effect hebben, als u een operatie niet kunt of wilt ondergaan of als u ook last heeft van een erectiestoornis.

Lees meer over prostaatvergroting

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms bij hoge doseringen (pulmonale arteriële hypertensie)

 • Misselijkheid. Raadpleeg uw arts als u hier na enkele dagen nog last van heeft.
 • Droog, geïrriteerd en branderig neusslijmvlies. 

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagklachten. Maagklachten kunt u voorkomen door de tablet met wat voedsel in te nemen.
 • Lichte hoofdpijn, verstopte neus en blozen. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
 • Spierpijn en rugpijn. Deze bijwerkingen gaan vanzelf over.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Last van de ogen, zoals gezwollen oogleden, oogpijn en rode ogen. Ook deze bijwerking gaat vanzelf weer over.
 • Langdurige en soms pijnlijke erectie. Als deze pijnlijke erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Bloeding van de penis, bloed in de urine of in het sperma.
 • Hartkramp, hartkloppingen, hartinfarct en beroerte. Meestal is dit voorgekomen bij mannen ouder dan zestig jaar, die al bekend waren met hart- en vaatziekten, diabetes of hoge bloeddruk. De seksuele activiteit kan voor deze mannen soms te veel zijn. Bespreek vóór gebruik met uw arts of uw lichaam de inspanning van de seksuele activiteit aankan. Krijgt u tijdens de seksuele activiteit last van pijn op de borst: waarschuw onmiddellijk een arts. Neem in dit geval geen middel tegen hartkramp in, zoals een pufje uit een spuitbusje of een tabletje voor onder de tong. Dit kan juist een averechts effect hebben. Als u het laatste halfjaar een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt, mag u dit middel niet gebruiken.
 • Overmatig zweten.
 • Oorsuizen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
 • Duizeligheid. Deze bijwerking treedt vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Wazig zien of een blauwachtig gekleurd waas voor de ogen. Ook deze bijwerking komt vaker voor bij de hoge dosering en gaat vanzelf weer over. Als u een erfelijke aandoening aan het netvlies van uw ogen heeft, raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
 • Aanval met spierschokken en spierkrampen. Neem direct contact op met een arts.
 • Een sikkelcelcrisis bij mensen met sikkelcelziekte. Sikkelcelziekte is een aangeboren afwijking van de rode bloedcellen. Bij een sikkelcelcrisis verslechtert de ziekte plotseling. U merkt dit aan hevige pijn en zwelling rond botten en gewrichten, buikpijn, pijn op de borst en kortademigheid. Als u dit merkt, neem dan direct contact op met uw arts.
 • Overgevoeligheid voor tadalafil. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, een opgezwollen gezicht of een ernstige huidreactie. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor tadalafil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Erectiestoornis

Wanneer?
De tablet kan een 0.5-12 uur vóór de seksuele activiteit ingenomen worden. De werking kan tot 36 uur aanhouden. Voedsel heeft geen invloed op de opname van tadalafil in het lichaam.

Hoe lang?
Gebruik het middel niet vaker dan één keer per dag, om bijwerkingen te voorkomen.

Pulmonale arteriële hypertensie

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, bijvoorbeeld 's ochtends, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang? 
U kunt dit middel doorgebruiken tot het niet meer genoeg werkt of tot u last van bijwerkingen krijgt.

Prostaatvergroting

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, bijvoorbeeld 's ochtends, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken, aan de hand van de resultaten. U kunt dit middel doorgebruiken tot het niet meer genoeg werkt, u het middel niet meer nodig heeft of tot u last van bijwerkingen krijgt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Pulmonale arteriële hypertensie en prostaatvergroting
U gebruikt dit medicijn 1x per dag: bent u een dosis vergeten? Neem deze dan alsnog in binnen 8 uur. Zijn de 8 uur al verstreken? Sla de vergeten dosis dan over. Neem geen dubbele dosis.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit middel kan duizeligheid en zeer zelden oogproblemen veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van krijgt.

alcohol drinken?
Alcohol vermindert het vermogen om een erectie te krijgen. U kunt daarom beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel.

alles eten?
U mag alles eten.

Mag ik tadalafil gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Bloedvatverwijders met nitraat, zoals nitroglycerine, isosorbidemononitraat en isosorbidedinitraat. Als u één van deze middelen gebruikt, mag u geen tadalafil gebruiken. U kunt namelijk last krijgen van ernstige bijwerkingen. Let op: zogenaamde 'poppers', soms gebruikt bij seksuele activiteit, bevatten eveneens nitraten.
 • Andere medicijnen tegen een vergrote prostaat alfuzosine, doxazosine en terazosine. Als u deze middelen gebruikt, kan uw bloeddruk tijdelijk extra dalen als u tadalafil neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
 • De antibiotica claritromycine en erytromycine en de antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol en voriconazol. De hoeveelheid tadalafil in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit middel regelmatig gebruikt bij erectiestoornissen, dan kunt u er zonder meer mee stoppen.

Gebruikt u dit middel dagelijks tegen pulmonale arteriële hypertensie of een vergrote prostaat? Overleg dan met uw arts. Mogelijk is het in uw geval beter de dosering af te bouwen, zodat de klachten niet in één keer te heftig terugkomen.

Onder welke namen is tadalafil verkrijgbaar?

De werkzame stof tadalafil zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Tadalafil is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Cialis en Adcirca in tabletten.

Cialis wordt toegepast bij erectieproblemen en bij een vergrote prostaat, Adcirca wordt alleen toegepast bij pulmonale arteriële hypertensie.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 08-03-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

6 maart 2016

Werkt echt super, wel prijzig.

11 februari 2016

1 enkele tablet van 10mg was genoeg voor stevige bijwerkingen: hoofdpijn, gezwollen sinussen, verminderd gehoor, duizeligheid en oorsuizen. Alle bijwerking...

23 januari 2016

Eerst keer 10mg en daarna keertje 20mg gebruikt. Wel enig effect, maar na minder dan 10 min, weer weg. Helaas het werkt niet bij mij. Geen bijwerkingen gec...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.