trazodon

naar medicijnen

trazodon

Wat doet trazodon en waarbij gebruik ik het?

Trazodon behoort tot de groep tetracyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid en het effect van serotonine, een natuurlijk voorkomende stof die een rol speelt bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven het voor bij depressie en dementie.

Depressie

Verschijnselen
Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben.

Werking
Trazodon verbetert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel twee tot vier weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een half jaar tot een jaar te blijven gebruiken. Daarmee verkleint u de kans dat de depressie terugkomt. Bij ouderen en mensen die eerder een depressie hebben gehad adviseren artsen vaak om dit medicijn langer te gebruiken.

Trazodon wordt vooral gebruikt bij mensen die behalve de neerslachtige gevoelens ook last hebben van extreem gewichtsverlies en midden in de nacht of te vroeg ontwaken. Ook wordt het veel gebruikt bij mensen waarbij de klachten `s ochtends het ergst zijn en in de loop van de dag enigszins verbeteren.

Consequent gebruiken
Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Uw arts zal doorgaans beginnen met de laagst mogelijke dosering, zodat u in het begin zo min mogelijk hinder ondervindt van de bijwerkingen. In de loop van de eerste weken, of als het effect op zich laat wachten, zal uw arts een hogere dosering proberen.

Lees meer over depressie

Dementie

Mensen met dementie hebben niet alleen last van ernstige geheugenstoornissen, maar vaak ook van hevige onrust, agressiviteit, verhoogde prikkelbaarheid en een sombere stemming. Trazodon vermindert deze verschijnselen.

Lees meer over dementie

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Of er bijwerkingen optreden, en in welke mate, hangt af van hoeveel en hoe lang u dit middel gaat gebruiken. Bovendien zullen bijwerkingen niet bij iedereen optreden, maar alleen bij personen die daarvoor gevoelig zijn.

De meeste bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het middel stopt.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig

 • Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en een verminderd reactievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten.

Soms

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree en krampen. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt. Ook kunt u de arts vragen een dosering voor te schrijven waarmee u langzamer opbouwt.
 • Smaakveranderingen en eetlustveranderingen. Raadpleeg uw arts als te veel last heeft van deze bijwerkingen.
 • Pijn op de borst, en spier- en gewrichtspijn. Raadpleeg uw arts als last heeft van deze bijwerkingen.

Zelden

 • Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit liggende of zittende houding. Heeft u hier last van of bent u licht in het hoofd, dan kan dit erop wijzen dat uw bloeddruk is verlaagd. Overleg dan met uw arts. Uw arts kan u adviseren te beginnen met een lage dosering en deze langzaam te verhogen, om deze bijwerking verminderen.
 • Verwardheid, onrust en angst. Vooral mensen die zelf al verward zijn of die lijden aan manische depressiviteit zijn hier gevoelig voor.
 • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite heeft met plassen door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

Zeer zelden

 • Huiduitslag. Raapleeg uw arts als u dit opmerkt. Mogelijk bent u overgevoelig voor dit middel.
 • Mensen met epilepsie hebben meer kans op een toeval.
 • Langdurige en soms pijnlijke erectie. Als de erectie langer dan vier uur duurt, moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. Als u ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts.
 • Stemmingsverandering, toename van depressieve gedachten en vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact met uw arts op als depressieve gevoelens juist toenemen of verergeren. Jongeren onder de 25 jaar hebben meer kans op deze bijwerkingen. Artsen schrijven dit middel daarom meestal niet aan hen voor.
 • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Veel bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd. Bedenk dat ook de depressie bepaalde klachten kan geven. Het is dus niet altijd duidelijk of de klachten door het middel komen of door de depressie.

Bespreek gedurende de hele behandeling alle veranderingen in uw gedrag of stemming steeds met uw arts. Het kan zijn dat u niet goed of onvoldoende op dit middel reageert, en misschien meer baat zult vinden bij een ander middel.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag. Als u dit middel één keer per dag inneemt, kunt u dat het beste 's avonds voor het slapengaan doen. Dan heeft u het minst last van de sufheid.

Hoe lang?
Bij depressie kunt u na twee tot vier weken een stemmingsverbetering verwachten. Merkt u na die periode te weinig effect, dan kan uw arts de dosis verhogen of u over laten stappen op een ander middel. Na verbetering van de klachten moet u het meestal zes maanden blijven gebruiken. Dan heeft u minder kans dat de depressiviteit terugkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dat u dit middel consequent blijft slikken. Mocht u toch een dosis vergeten:

 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het is gevaarlijk aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid. U mag NIET autorijden zolang u dit medicijn gebruikt! Moet u absoluut kunnen autorijden? Overleg dan met uw arts. Mogelijk bestaat er een ander medicijn waarmee u wel mag rijden.

Let op: ook depressiviteit of dementie kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR. Hier vindt u ook de folder ‘Dementie en het rijbewijs’.

Voor meer algemene informatie kunt het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) wilt autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan trazodon, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik trazodon gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
 • Ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, diclofenac, acetylsalicylzuur, naproxen en celecoxib. Gelijktijdig gebruik van trazodon en deze middelen geeft kans op een maagbloeding. Maagbloedingen komen wel eens voor bij het gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers. Dit risico is hoger als u ook trazodon gebruikt. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Die heeft dat nadeel niet. Als u toch trazodon samen met een ontstekingsremmende pijnstiller moet gebruiken, zal de arts u ook een maagbeschermend middel voorschrijven voor de periode dat u de pijnstiller nodig heeft.
 • Middelen tegen depressie van de SSRI-groep (citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine en sertraline) en duloxetine. Deze middelen kunnen de hoeveelheid trazodon in het bloed verhogen. Hierdoor kan het middel meer bijwerkingen geven, zoals sufheid, duizeligheid, verstopping, droge mond of moeilijk kunnen plassen. Bovendien kan een ernstige bijwerking optreden als u deze middelen tegelijk met trazodon gebruikt. U kunt dan last krijgen van spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten, opgewondenheid en verwardheid. Raadpleeg uw arts, zodat deze eventueel de doseringen kan verlagen.
 • Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir en fosamprenavir. De hoeveelheid trazodon in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid trazodon in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Bij gebruik tegen depressie
Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap kan het kind ontwenningsverschijnselen krijgen na de geboorte. Bovendien zijn er niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Maar depressieve klachten kunnen ook schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

 • Krijgt u dit medicijn voor het eerst en wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Overleg dan met uw arts voordat u met dit medicijn begint. U kunt dan namelijk beter meteen met een ander medicijn beginnen.  Bijvoorbeeld een medicijn uit de groep serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine. Of een tricyclische antidepressiemiddel (TCA), zoals amitriptyline. Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap.
 • Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan eerst met uw arts. Misschien kunt u beter overstappen op een ander medicijn. Bijvoorbeeld een medicijn uit de groep serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine. Of een tricyclische antidepressiemiddel (TCA), zoals amitriptyline. Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap.
 • Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Stoppen met dit medicijn of overstappen op een ander medicijn wordt meestal niet aangeraden. Terugkeer van de depressieve klachten kan schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Samen met uw arts kunt u bespreken wat het risico voor u en de baby is als u doorgaat met het medicijn.

Bij andere toepassingen
Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap kan het kind ontwenningsverschijnselen krijgen na de geboorte. Bovendien zijn er niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is.

Bij gebruik tegen depressie
Misschien kan de arts een medicijn uit de groep SSRI's of een TCA voorschrijven. Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens borstvoeding.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, u mag niet plotseling met dit middel stoppen. De dosering moet geleidelijk worden afgebouwd, anders kunt u last krijgen van duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en malaise. Gaat u stoppen, dan zal uw arts een afbouwschema opstellen.

Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees er op bedacht dat het effect van trazodon pas na een aantal weken maximaal is en dat u het middel daarna nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt heeft u meer kans dat de depressiviteit terugkomt.

Onder welke namen is trazodon verkrijgbaar?

De werkzame stof trazodon zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Trazodon is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Trazolan  en als het merkloze Trazodon in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 05-02-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.