Apotheker worden

Apotheker worden

Trefwoord
naar in de apotheek

Apotheker worden

vergroot
terug naar boven

Wat doet een apotheker eigenlijk? Zou dat soort werk iets voor mij zijn? Welke opleiding heb je daarvoor nodig? En wat voor banen kun je krijgen als apotheker?
Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder!

Apotheker is medicijnspecialist

Een apotheker is een specialist in medicijnen. Iemand die op wetenschappelijk niveau werkt aan:

  • het bevorderen van een juist gebruik van medicijnen;
  • de ontwikkeling van medicijnen;
  • onderzoek naar de werking van medicijnen.

Overweeg je apotheker te worden?
Dan moet je om te beginnen biologie en scheikunde leuke vakken vinden. En geïnteresseerd zijn in wetenschap met een praktisch nut voor zieke mensen.
Ben je iemand die precies wil weten hoe medicijnen werken? En hoe je ziekten met medicijnen kunt behandelen?
Ben je zorgvuldig en kritisch?
Wie weet is het dan iets voor jou om apotheker te worden.

Zo word je apotheker

Wil je apotheker worden? Dan moet je de universitaire studie farmacie volgen. Die bestaat uit een driejarige bacheloropleiding en een driejarige masteropleiding. Farmacie kun je studeren in Groningen en in Utrecht. In Leiden kun je terecht voor biofarmaceutische wetenschappen.

In Groningen en Utrecht leer je hoe je met hulp van medicijnen ziekten kunt behandelen. En je bestudeert de invloed van medicijnen op het menselijk lichaam.
De bacheloropleiding geeft je een brede basis in de farmaceutische en natuurwetenschappen en laat je kennismaken met het werkveld van de apotheker en de medicijnonderzoeker. Na de bachelor kun je (onder meer) kiezen voor de masteropleiding farmacie: de opleiding tot apotheker.

Toelatingseisen farmacie

Voor de studie farmacie heb je als vooropleiding nodig:

  • vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek;
  • vwo-diploma met het profiel Economie en Maatschappij of Maatschappij en Cultuur, aangevuld met Wiskunde B1, Natuurkunde 1 en Scheikunde 1;
  • vwo-diploma oude stijl met Natuurkunde en Scheikunde; Wiskunde, Biologie en Engels zijn dan wel gewenst.

Een hbo-diploma of een hbo-propedeuse in een aanverwante richting kunnen soms toegang geven tot de studie farmacie. Neem eerst contact op met de studieadviseur van de opleiding voordat je je aanmeldt.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en wil je toch farmacie studeren? Dan kun je, als je ouder dan 21 jaar bent, een toelatingsexamen doen (colloquium doctum). Neem eerst contact op met de studieadviseur van de opleiding.

Hier werken apothekers

Als apotheker kun je vele kanten op. De meeste apothekers werken in een openbare apotheek - de apotheek om de hoek - waar iedereen komt. Maar je kunt als afgestudeerd apotheker ook in een ziekenhuis aan de slag. Ook kun je kiezen voor een baan in de farmaceutische industrie, bij de overheid, een universiteit, roc of zorgverzekeraar. Het ligt er helemaal aan waar jouw persoonlijke interesse ligt.

Openbaar apotheker

De belangrijkste taak van een openbaar apotheker is om – als zorgverlener en medicijnspecialist - patiënten te helpen. Je gaat na of een geneesmiddel geschikt is voor een patiënt, en of het geen problemen oplevert in combinatie met andere medicijnen. Je geeft voorlichting en advies, bijvoorbeeld over innemen, werking van het middel of te verwachten bijwerkingen. 

Signaleer je problemen, dan adviseer je de voorschrijvende huisarts of specialist. In het overleggen tussen huisartsen en apothekers worden bindende afspraken gemaakt over welke medicijnen de voorkeur hebben. De apotheker bereidt dit overleg voor vanuit zijn specifieke deskundigheid over medicijnen.

Soms worden medicijnen in de apotheek zelf bereid, bijvoorbeeld als de benodigde dosering niet in de handel is, of als de bestaande toedieningsvormen (tabletten, drankjes, zetpillen etc.) niet geschikt zijn voor een patiënt.

Tot slot: een apotheek is een bedrijf. Als openbaar apotheker ben je dus ook manager, je bent verantwoordelijk voor je eigen zaak en geeft leiding aan personeel.

Ziekenhuisapotheker

Als ziekenhuisapotheker ben je zowel zorgverlener (voor de patiënt) als specialist (samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis). Je bent dé medicijnspecialist die de andere zorgverleners in het ziekenhuis adviseert over de keuze van medicijnen. Je bent bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor de juiste dosering van een medicijn; daarvoor bepaal je het gehalte van het medicijn in het bloed van een patiënt. Verder ben je betrokken bij de behandeling van vergiftigingen.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor logistiek en management, zoals inkoop, beheer, opslag en distributie van medicijnen. Je zorgt voor de bereiding van medicijnen die niet in de handel zijn en voert controles uit op die medicijnen.

In elk ziekenhuis werken enkele ziekenhuisapothekers. Daardoor zijn er verschillende takenpakketten. Je kunt je daarom specialiseren in een specifiek medisch kennisgebied.

Verder werk je vaak mee aan vernieuwende wetenschappelijke projecten die bijvoorbeeld tot doel hebben de (medicatie)zorg voor patiënten verder te ontwikkelen of verbeteren. Hiertoe doe je onderzoek, beoordeel je nieuwe geneesmiddelen en registreer je bijwerkingen.

Industrieapotheker

Een apotheker kan in de geneesmiddelenindustrie verschillende functies bekleden. Je kunt je bijvoorbeeld bezig houden met onderzoek en analyse, ontwikkeling en toetsing van nieuwe producten, bereiding op industriële schaal, kwaliteitsbewaking, registratie van nieuwe producten of met marketing. Afhankelijk van je belangstelling en bijvakken die je tijdens je studie hebt gekozen, kun je in heel verschillende functies terechtkomen. Een baan in de farmaceutische industrie biedt bovendien kansen op een internationale carrière.

Ook in andere bedrijfstakken kun je als apotheker terecht, bijvoorbeeld in de cosmetica- en de levensmiddelenindustrie, en bij bedrijven die medische hulpmiddelen ontwikkelen.

Onderzoek en beleid

Als farmaceutisch onderzoeker kun je behalve in de industrie ook terecht bij onderzoeksinstituten en universiteiten. Farmaceutisch onderzoek beslaat een breed gebied: het gaat over fundamentele vragen (hoe ontstaat een kankercel?) en toepassingsgerichte vragen (hoe zorg je dat een medicijn op de plaats in het lichaam komt waar het zijn werk moet doen?). Als apotheker kun je ook werk vinden in het onderwijs (van mbo tot universitair), of in diverse commerciële of beleidsfuncties.

Nog meer mogelijkheden

Behalve voor de masteropleiding tot apotheker, kun je na het bachelorexamen ook kiezen voor een richting met de nadruk op wetenschappelijk onderzoek, technologie, beleid en bedrijf, milieu of communicatie. Je wordt dan geen apotheker, maar zulke specialisaties bieden weer heel andere beroepsperspectieven. Keus genoeg!

Meer weten?

Bezoek de open dagen van de opleidingen in Groningen of Utrecht of bezoek hun websites. Voor informatie kun je terecht op de onderstaande adressen.

Rijksuniversiteit Groningen
Afdeling Farmacie
Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
T (050) 363 32 75
E: studieadviseurfarmacie@rug.nl
I www.rug.nl/bachelors/pharmacy

Universiteit Utrecht
Departement Farmaceutische Wetenschappen
David de Wiedgebouw
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
T (030) 253 73 10
E studieadviseur.pharm@uu.nl 
I www.uu.nl/bachelors/farmacie

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!