Het Kwaliteitsprofiel van uw apotheek

Het Kwaliteitsprofiel van uw apotheek

Trefwoord
naar in de apotheek

Het Kwaliteitsprofiel van uw apotheek

vergroot
terug naar boven

Apotheken werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening. Dat gebeurt op verschillende manieren. Via nascholing bijvoorbeeld. Maar ook door regelmatig een patiëntervaringsonderzoek te houden onder patiënten. Zo werkt een apotheek aan de verbetering van haar service. Deze, en andere kenmerken, zoekt u via het Kwaliteitsprofiel gemakkelijk op.

Vind een apotheek en bekijk het Kwaliteitsprofiel »

Kenmerken van het kwaliteitsprofiel

Er zijn 8 kwaliteitskenmerken.

 1. De gevestigd apotheker staat in het Specialistenregister Openbaar Apothekers
  Apothekers in het Specialistenregister Openbaar Apothekers volgen regelmatige nascholing en hebben veel werkervaring. 
 2. De apotheek neemt deel aan lokale dan wel regionale avond-, nacht-, en weekenddiensten
  In samenwerking met andere apotheken in de omgeving zorgt deze apotheek ervoor dat patiënten ook buiten de reguliere openingstijden farmaceutische zorg kunnen krijgen. Om veilige en effectieve zorg te verlenen, kunnen de samenwerkende apotheken zo nodig de gegevens van elkaars patiënten raadplegen.
 3. De apotheek heeft een spreekkamer
  In de spreekkamer van de apotheek kunnen de apotheker of de apothekersassistent rustig en ongestoord met de patiënt praten.
 4. De apotheker overlegt met voorschrijvers
  De apotheker overlegt regelmatig met voorschrijvers, zoals de huisarts, en maakt afspraken over welke medicijnen bij bepaalde aandoeningen het beste kunnen worden voorgeschreven.
 5. De apotheek deed onderzoek naar de ervaring van patiënten
  De apotheek vindt de mening van patiënten belangrijk en doet daarom ten minste 1 keer per 3 jaar onderzoek. Op basis van de resultaten kan de apotheek de kwaliteit van de zorgverlening blijven verbeteren.
 6. De apotheek heeft een HKZ-certificaat
  De apotheek met een HKZ-certificaat is getoetst door een onafhankelijke instantie. Deze instantie stelde vast dat de apotheek werkt volgens kwaliteitsnormen, die ook zijn vastgesteld door patiëntenorganisaties. Het certificaat geeft bovendien aan dat de apotheek de zorgverlening voortdurend verbetert door oa patiëntervaringsonderzoek.
 7. De apotheek neemt deel aan de Centrale Medicatie-incidenten Registratie
  De apotheek meldt eventuele incidenten die zich in de apotheek voordoen bij de landelijke Centrale Medicatie-incidenten Registratie. Op basis van de verzamelde informatie in de landelijke databank, worden adviezen voor verbetering opgesteld. Zo verbeteren apotheken hun zorgverlening en verkleinen ze de kans op fouten.
 8. De apotheek heeft een klachtenregeling en maakt deze bekend aan patiënten
  De apotheek maakt aan patiënten duidelijk hoe ze een klacht kunnen indienen bij de apotheek. De apotheek kan een eigen klachtregeling hebben die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, of zijn aangesloten bij een  klachtregeling zoals van de KNMP of een andere klachtenregeling die voldoet aan de wettelijke eisen.

Staat er bij uw apotheek een leeg vakje voor een kenmerk? Dit betekent dat de apotheek niet voldoet aan het kenmerk óf het kenmerk niet heeft ingevuld.

Meld onjuistheden

De KNMP controleert de kwaliteitsprofielen zo goed mogelijk. Heeft u onjuiste of onvolledige kwaliteitsprofielen ontdekt? Laat het ons weten via kwaliteit@knmp.nl.

Onafhankelijk

Het Kwaliteitsprofiel is een initiatief van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Ieder Kwaliteitsprofiel staat open voor alle apotheken in Nederland, dus ook voor niet-leden van de KNMP. Apothekers zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte weergave van hun kenmerken. Het Kwaliteitsprofiel geeft de actuele stand van zaken weer en wordt regelmatig bijgewerkt door de apotheker. De KNMP behoudt zich het recht voor het Kwaliteitsprofiel ontoegankelijk te maken in geval onjuistheden en onvolledigheden worden geconstateerd.

Disclaimer

Aan het KNMP Kwaliteitsprofiel kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen gebeurt uiterst zorgvuldig. De KNMP is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheid/onvolledigheid van de gegevens. Ook schade door de inhoud of uit het gebruik van de informatie van het KNMP Kwaliteitsprofiel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de KNMP.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!