Van recept naar medicijn

Van recept naar medicijn

Trefwoord
naar in de apotheek

Van recept naar medicijn

vergroot
terug naar boven

1.
Als u bij de apotheek komt, geeft u het recept aan een
apothekersassistent. Meestal heeft uw arts het recept
al naar de apotheek gestuurd. De apothekersassistent
stelt soms aanvullende vragen. Als u vragen hebt, kunt
u die stellen aan de apothekersassistent.

2.
De apothekersassistent voert de gegevens in uw
patiëntendossier in. Zij controleert de voorgeschreven
medicatie, dosering en wisselwerking met medicijnen
die u al gebruikt.

3.
Soms is er extra deskundigheid nodig. De
apothekersassistent raadpleegt de apotheker of
het medicijn kan worden meegegeven.

4.
Zo nodig , neemt de apotheker contact op met uw
huisarts of specialist.

5.
De apotheker legt eventuele aanpassingen vast in uw
medicatiedossier in de computer.

6.
Het etiket van het medicijn wordt afgedrukt.

7.
De apothekersassistent pakt het medicijn.

8.
Soms is het nodig dat een medicijn speciaal voor u in
de apotheek moet worden gemaakt of aangepast.
Meestal kost dit te veel tijd om op te wachten.
U kunt dan op een later tijdstip uw medicijnen komen
ophalen.

9.
Het medicijn wordt voorzien van een etiket. Hierop staan
uw gegevens en hoe u het medicijn moet gebruiken.
Soms wordt er een waarschuwingssticker bij geplakt.

10.
Met de barcodescanner controleert de apothekersassistent
of het juiste medicijn is gepakt.

11.
Een collega controleert of het recept, de ingevoerde gegevens
en het geneesmiddel kloppen.

12.
U ontvangt het medicijn. De apothekersassistent adviseert u
over het gebruik, de werking en eventuele bijwerkingen.

13.
De apotheker controleert elke dag alle recepten.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!