cefalotine bij kinderen

naar medicijnen

cefalotine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Cefalotine behoort tot de cefalosporine-antibiotica. Cefalosporine-antibiotica doden veel soorten bacteriën.

Artsen schrijven cefalotine voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals:

 • luchtweginfecties, bijvoorbeeld:
  • bronchitis;
 • blaasontsteking;
 • huidinfecties.

Infecties met bacteriën

Artsen schrijven cefalotine voor bij bepaalde infecties met bacteriën.

Bij de meeste infecties komen andere antibiotica eerder in aanmerking. Cefalotine wordt alleen gebruikt voor infecties waarbij de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is geworden voor deze antibiotica. Cefalotine werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Cefalotine is bruikbaar bij veel verschillende soorten infecties, zoals bij infecties van luchtwegen, urinewegen en huid.

Lees meer over infecties met bacteriën

Luchtweginfecties

De slijmvliezen van de keel, luchtpijp en longen kunnen geïnfecteerd raken met bacteriën en virussen.

Luchtweginfecties gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Een antibioticum is dan niet nodig. Bovendien werkt een antibioticum alleen als de infectie door een bacterie is veroorzaakt. In de meeste gevallen is de veroorzaker een virus. Als de veroorzaker een bacterie is, schrijven artsen soms een antibioticum voor. Bijvoorbeeld bij kinderen met een verminderde afweer of als er sprake is van zeer ernstige ziekteverschijnselen.

Cefalotine wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefalotine werkt dan vaak wel. 

Lees meer over luchtweginfecties

Acute bronchitis

Bronchitis is een infectie van de vertakkingen van de luchtpijp (de bronchiën). Kinderen moeten veel hoesten en soms hoest het kind slijm op. Ook kan uw kind koorts hebben.

Lees meer over acute bronchitis

Blaasontsteking bij kinderen

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en daar een blaasontsteking veroorzaken. Dit geeft uw kind klachten, zoals: 

 • vaak moeten plassen;
 • pijn bij het plassen;
 • pijn in de onderbuik;
 • troebele plas, soms met bloed;
 • regelmatig verlies van een beetje plas bij kinderen die zindelijk zijn.

Bij kleine kinderen zijn huilen of koorts soms de enige verschijnselen. 

Nierbekkenontsteking
Soms kunnen de bacteriën vanuit de blaas verder het lichaam indringen en in het nierbekken terecht komen. Daar veroorzaken de bacteriën een nierbekkenontsteking.

Verschijnselen
Kinderen met een nierbekkenontsteking hebben hoge koorts en zijn ziek. Ook hebben kinderen vaak pijn in de rug of zij. Door de pijn kan uw kind bijvoorbeeld moeilijk in en uit bed komen. Als u op de rug de onderkant van de ribben klopt, doet het pijn.

Behandeling
Cefalotine wordt alleen gebruikt als de eerste-keuze-antibiotica niet goed werken. Bijvoorbeeld omdat de bacterie ongevoelig is voor deze antibiotica. Cefalotine werkt dan vaak wel. Het is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven dit medicijn zo min mogelijk voor, om te voorkomen dat bacteriën er ongevoelig (resistent) voor worden.

Lees meer over blaasontsteking bij kinderen

Huidinfectie

De huid kan geïnfecteerd raken met bacteriën, schimmels of virussen. Antibiotica helpen alleen bij infecties met bacteriën.  De meeste infecties met bacteriën gaan vanzelf over. Dan is een antibioticum niet nodig.

Als wel een antibioticum nodig is, schrijven artsen meestal een antibioticum in een crème voor. Een enkele keer is een antibioticum zoals cefalotine nodig. Cefalotine is een ‘reserve’-antibioticum. Artsen schrijven het alleen voor bij zeer ernstige huidinfecties met bacteriën die voor andere antibiotica ongevoelig (resistent) blijken.

Lees meer over huidinfectie

Ervaring bij kinderen

Cefalotine is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 1 maand. Registratie betekent dat de fabrikant cefalotine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Cefalosporine-antibiotica zoals cefalotine doden veel soorten bacteriën.

Na toediening verspreidt cefalotine zich via het bloed in het lichaam. Het komt in de meeste weefsels terecht en in de urine. Het werkt tegen veel soorten bacteriën. Na een paar dagen van gebruik merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De bacteriedodende werking begint meteen na toediening. Eén dosis werkt 4 tot 6 uur. Na een paar dagen van gebruik merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Injectie in de spier: de arts of verpleegkundige zal de vloeistof meestal in de bilspier injecteren.
 • Injectie in de ader: de arts of verpleegkundige zal de vloeistof langzaam in 3 tot 5minuten in de ader injecteren.
 • Via een infuus: deze wordt toegediend door een arts of verpleegkundige. Een infuus duurt meestal minimaal 30 minuten.

Hoe lang?

Cefalotine gebruikt een kind meestal als een kuur. Hoelang de kuur duurt hangt af van de aandoening waarvoor het kind het medicijn gebruikt.

Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Als uw kind eerder stopt, zijn de bacteriën meestal nog niet volledig verdwenen en kan hij opnieuw klachten krijgen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over cefalotine bij volwassenen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Cefalotine is voor kinderen te verkrijgen in:

 • injecties;
 • infuus.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij cefalotine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 05-10-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.