Esomeprazol

Werkzame stof: esomeprazol

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof esomeprazol.

naar medicijnen

esomeprazol

Belangrijk om te weten over esomeprazol

 • Esomeprazol vermindert de aanmaak van zuur in de maag.
 • Bij maagklachten (brandend maagzuur, pijn door opkomend maagzuur of een opgeblazen gevoel met misselijkheid), maagzweren, darmzweren en bij het syndroom van Zollinger-Ellison (zeldzame maagaandoening met veel maagklachten). Ook om maagklachten te voorkomen als u medicijnen gebruikt die de maag kunnen beschadigen.
 • Werkt binnen 1 tot 2 uur en ongeveer 12 uur lang. Binnen een paar dagen beginnen de beschadigingen te genezen. U heeft dan minder snel last van uw maag.
 • Tabletten en capsules: innemen zonder te kauwen. Heeft u moeite met slikken? U kunt de tablet uiteen laten vallen in een half glas kraanwater. De capsule mag u openmaken en de korrels in een half glas kraanwater doen. Roer om en drink op. Slik de korrels heel door.
 • Zakjes: strooi de korrels in een half glas kraanwater. Roer om en drink op. Kauw niet op korrels.
 • Hoe lang u esomeprazol moet gebruiken, hangt af van uw aandoening. Soms moet u het langdurig gebruiken, om terugkeer van uw klachten te voorkomen. Slikt u het tegen maagklachten door medicijnen? U hoeft esomeprazol alleen te slikken op de dagen dat u het maagbeschadigende medicijn gebruikt.
 • U kunt misselijk, duizelig of slaperig worden. Verder kunt u buikpijn of hoofdpijn krijgen. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Raadpleeg dan uw arts.
 • Er zijn wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u esomeprazol veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Wat doet esomeprazol en waarbij gebruik ik het?

Esomeprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Artsen schrijven het voor bij maagklachten, maag- en darmzweren en bij het syndroom van Zollinger-Ellison.

Maagklachten

Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, refluxklachten en misselijkheid of een opgeblazen gevoel.

Brandend maagzuur of zuurbranden
Brandend maagzuur of zuurbranden merkt u aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt u vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is. Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur of bij wondjes op het maagslijmvlies kunt u last krijgen van dit zuur.

Refluxklachten
Bij refluxklachten sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag niet goed, waardoor maagzuur in de slokdarm komt. Vooral als u ligt of voorover buigt. De slokdarm kan dan geïrriteerd raken. Dit is vooral te merken aan een flinke pijn hoog in de buik of achter het borstbeen.

Misselijkheid en een opgeblazen gevoel
Maagpijn met misselijkheid en een opgeblazen gevoel wordt ook wel dyspepsie genoemd. Hierbij kunt u last hebben van zuurbranden, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging bij het eten. Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van factoren. Eetgewoonten (te veel, te vet, te snel), overmatig gebruik van koffie, alcohol of sigaretten en stress kunnen een rol spelen.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden.

Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Ook medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer, zoals esomeprazol, voorschrijven.

Werking
Esomeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag.

Lees meer over maagklachten

Maagzweer en darmzweer

Verschijnselen
Mensen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

Oorzaak
Een maag- of darmzweer kan ontstaan als het slijmvlies dat de maagwand bekleedt onvoldoende beschermt tegen het maagzuur. Hierdoor kan maagzuur inwerken op de maagwand en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de volgende.

 • Gedurende lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit kan het geval zijn als u rookt.
 • Een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan zich in de maagwand nestelen en op den duur het maagslijmvlies zodanig irriteren dat een zweertje ontstaat.
 • Maagbeschadigende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de pijnstiller acetylsalicylzuur en ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine).
 • Bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen bij mensen die eerder een maag- of darmzweer hebben gehad opnieuw een zweer veroorzaken.

Behandeling
Soms helpt het uw eetgewoonten aan te passen. Neem bijvoorbeeld drie tot vijf kleine maaltijden per dag, in plaats van een of twee grote. Vermijd voedsel en drank waar u snel last van krijgt, zoals alcohol of scherpe kruiden.

Ook als u stopt met roken kunnen maagklachten verminderen. Sommige medicijnen kunnen maagklachten geven. Overleg met uw arts als u denkt dat uw maagklachten door medicijnen komen.

Mochten deze adviezen onvoldoende helpen, dan schrijft de arts meestal eerst een medicijn voor dat het maagzuur bindt. Werkt dat onvoldoende, dan kan uw arts een maagzuurremmer, zoals esomeprazol, voorschrijven.

Indien u vaker last heeft van een zweer, kan uw arts u langdurig gebruik van esomeprazol voorschrijven. Hiermee kunt u een terugkeer van de zweer voorkomen. Als een infectie met de Helicobacter-bacterie de oorzaak van de zweer is, is een antibioticumbehandeling mogelijk. U kunt daarover overleggen met uw arts.

Als u langdurig maagbeschadigende medicijnen moet gebruiken, kan uw arts u gedurende lange tijd esomeprazol voorschrijven. U voorkomt dan dat er zweren ontstaan. U merkt in dat geval niet dat het medicijn werkt. Toch is het belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken om het ontstaan van een zweer te voorkomen.

Werking
Esomeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. U merkt binnen enkele dagen dat u minder last heeft van uw maag. Het kan echter vier tot acht weken duren voor een zweer genezen is.

Maag- en darmzweer na behandeling met endoscopie
In ernstige gevallen kan een maag- of darmzweer gaan bloeden. Dit wordt soms behandeld met een endoscopie. Dit wordt ook wel therapeutische endoscopie genoemd. Hierbij wordt een slang naar binnen gebracht via uw mond. De artst kan de zweer dan plaatselijk behandelen. Na de endoscopie schrijft uw arts soms esomeprazol voor. Esomeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen. Esomeprazol voorkomt zo het opnieuw bloeden van de zweer.

Lees meer over maagzweer en darmzweer

Syndroom van Zollinger-Ellison

Verschijnselen
Het syndroom van Zollinger-Ellison is een zeer zeldzame aandoening. Hierbij ontstaan er in de maagwand cellen die grote hoeveelheden maagzuur aanmaken. De verschijnselen hiervan zijn maag- en darmzweren, diarree, brandend maagzuur en een slokdarmontsteking.

Behandeling
Bij het syndroom van Zollinger-Ellison schrijft uw arts u meestal een maagzuurremmer voor, zoals esomeprazol. U moet dan een hoge dosis van dit medicijn één tot twee keer per dag gebruiken.

Lees meer over syndroom van zollinger-ellison

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping en winderigheid.
 • Hoofdpijn.
 • Irritatie bij de injectieplaats, voornamelijk bij een hoge dosering.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid en slaperigheid.
 • Jeuk, huiduitslag, zweten en haaruitval. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Wazig zien of dubbelzien, gevoelsstoornissen en vocht vasthouden in de benen. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Verwardheid, depressiviteit en hallucinaties bij ouderen. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor esomeprazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Bij de man: borstvorming en impotentie. Deze bijwerkingen gaan over als u stopt met dit medicijn. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.
 • Klachten van de mond en keel, zoals een droge mond en keel, aften en ontsteking van het mondslijmvlies. U merkt dit aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen, pijnlijke tong of keel. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. Ook smaakveranderingen komen voor. Verzorg uw mond en tanden goed. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden
 • Ontsteking van de nieren of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.
 • Botbreuken of breuken in de ruggenwervels. Neem contact op met uw arts, als u hier last van heeft.
 • Tekort aan kalium, een bepaalde stof in het bloed. U merkt dit het eerst aan spierzwakte, spierkramp of spierpijn meestal het eerst in de bovenbenen en armen, ernstige vermoeidheid, hartkloppingen, heftige buikklachten. Als u diarree heeft of veel moet braken, neem dan contact op met uw arts.
 • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Tabletten: neem de tablet in zonder te kauwen. Als u de tablet stuk kauwt gaat het beschermende laagje kapot. Hierdoor komt het medicijn al in de maag vrij, in plaats van in de darmen. Het wordt dan afgebroken door het maagzuur en zal minder goed werken. Als u moeite heeft met slikken, mag u de tablet in een half glas water uit elkaar laten vallen. Het valt dan uiteen in kleine korreltjes, die allemaal zijn voorzien van een beschermende laag. Roer de vloeistof om en drink hem op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dit op om de overgebleven korrels op te drinken.
 • Capsules: neem de capsule in zonder te kauwen. Als u de capsule stuk kauwt gaat het beschermende laagje kapot. Hierdoor komt het medicijn al in de maag vrij, in plaats van in de darmen. Het wordt dan afgebroken door het maagzuur en zal minder goed werken. Als u moeite heeft met slikken, mag u de capsule openen en de inhoud (kleine korreltjes) in een half glas doen. Roer de vloeistof om en drink hem op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dit op om de overgebleven korrels op te drinken.
 • Zakje met korrels (granulaat): strooi één zakje korrels in een half glas water. Gebruik hiervoor leidingwater of flessenwater zonder koolzuur (zonder prik). De korrels vallen uiteen in nog kleinere korreltjes met een beschermende laag. Roer de vloeistof om, laat het even staan en drink het daarna op. Spoel het glas daarna na met een beetje water en drink dit ook op om de overgebleven korrels op te drinken. Het is belangrijk dat u de korrels inneemt zonder te kauwen. Als u de korrels stuk kauwt, gaat het beschermende laagje kapot. Hierdoor komt het medicijn al in de maag vrij in plaats van in de darmen. Het wordt dan afgebroken door het maagzuur en zal minder goed werken. Als u twee zakjes moet innemen, gebruik dan een vol glas water om de korrels uit elkaar te laten vallen.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Als u het medicijn continu moet gebruiken, kunt u het beste vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het twee keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
De duur van het gebruik hangt af van de klachten waarvoor u dit medicijn gebruikt.

Een maag- of darmzweer kan in vier tot acht weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.

Als u het medicijn gebruikt om maagklachten te voorkomen die ontstaan door ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen, moet u doorgaan zolang u deze medicijnen slikt.

Bij het syndroom van Zollinger-Ellison moet u het medicijn vaak zeer langdurig gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Sommige mensen zijn de eerste dagen duizelig. Na een aantal dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de maag. Daarom is het gebruik van alcohol af te raden.

alles eten?
U kunt alles wat uw maag verdraagt eten. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

Klik hier voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij maagklachten.

Mag ik esomeprazol gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met veel andere medicijnen. In de tekst hieronder staan meestal alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Ketoconazol, itraconazol en posaconazol (antischimmelmiddelen). Deze medicijnen hebben een zure maaginhoud nodig om in de bloedbaan opgenomen te kunnen worden. Esomeprazol vermindert juist de hoeveelheid zuur in de maag, waardoor te weinig van de antischimmelmiddelen in het bloed komen. Neem deze medicijnen daarom in met een zure koolzuurhoudende frisdrank, zoals cola. De inhoud van de maag wordt hierdoor tijdelijk weer zuur, zodat de antischimmelmiddelen opgenomen kunnen worden. Deze wisselwerking is niet van toepassing voor de drank met itraconazol (Trisporal OS) en de tabletten met posaconazol (Noxafil tablet). Hiervoor is geen zure maaginhoud nodig.
 • Cefuroxim (antibioticum). Bij gelijktijdig gebruik met esomeprazol wordt dit middel niet voldoende opgenomen en werkt het minder goed. Overleg met uw arts of een ander antibioticum voor u mogelijk is.
 • Rifampicine, een medicijn gebruikt bij onder andere tuberculose. Mogelijk verhoogt uw arts de dosering van esomeprazol.
 • Fenytoïne, een medicijn gebruikt bij epilepsie, zenuwpijn en hartritmestoornissen. Esomeprazol versterkt de werking en bijwerkingen van fenytoïne. U merkt dit aan problemen met het gezichtsvermogen, de coördinatie van spieren, de spraak of aan een overmatige behoefte aan slapen. Stop dan met het gebruik van esomeprazol en waarschuw uw arts.
 • Bosutinib, dasatinib, erlotinib, gefitinib, lapatinib en pazopanib (medicijnen tegen kanker). Bij gelijktijdig gebruik met esomeprazol worden deze middelen niet voldoende opgenomen. Overleg hierover met uw arts.
 • Methotrexaat, als dit wordt gebruikt tegen kanker. Esomeprazol versterkt de werking en bijwerkingen van methotrexaat. Mogelijk moet u tijdelijk stoppen met esomeprazol.
 • Enzalutamide, een medicijn tegen kanker. De werking van esomeprazol kan afnemen. Overleg hierover met uw arts. De arts verhoogt mogelijk de dosis van esomeprazol.
 • Clopidogrel, een antibloedstollingsmiddel. Esomeprazol kan de werking van dit middel remmen. Overleg hierover met uw arts.
 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Esomeprazol kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u esomeprazol gebruikt of heeft gebruikt.
 • Sint-janskruid (hypericum), een middel dat wordt gebruikt bij depressie. U mag dit niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
 • Ulipristal, een morning-afterpil. Esomeprazol kan de betrouwbaarheid van deze morning-afterpil verminderen. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wil worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding
Het is niet bekend of veel van dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn dat u wel veilig kan gebruiken tijdens de borstvoeding.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit medicijn langer dan acht weken achter elkaar heeft gebruikt, kunt u beter niet in één keer stoppen. Uw maag reageert dan namelijk met de aanmaak van extra veel maagzuur, waardoor uw klachten weer terugkomen. U kunt het gebruik het beste in twee tot drie weken langzaam afbouwen om dit te voorkomen.

Heeft u het korter dan acht weken gebruikt, dan kunt u wel in één keer stoppen. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Als u eerder stopt, kan het slijmvlies van de maag of darm nog niet voldoende zijn genezen. Uw klachten kunnen ater terugkomen. Ga daarom zolang door als uw arts adviseert, ook al zijn uw klachten verdwenen.

Onder welke namen is esomeprazol verkrijgbaar?

De werkzame stof esomeprazol zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Esomeprazol is sinds 2000 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Nexium en als het merkloze Esomeprazol. Het is te verkrijgen in tabletten, capsules, korrels (granulaat) voor drank en injecties.

Esomeprazol is in lage dosering voor maagklachten ook zonder recept verkrijgbaar bij apotheek en drogisterij onder de merknaam Nexium in tabletten. Koopt u esomeprazol bij de apotheek, dan controleert de apotheek of het geschikt voor u is en of het samengaat met uw andere medicijnen.

Esomeprazol wordt ook gebruikt in combinatie met naproxen, onder de merknaam Vimovo.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

9 April 2018

3 January 2018 Had voorheen jarenlang originele Nexium die ik op advies van internist gebruikte voor een grote hiatus hernia. Hiervoor had ik ook al een...

27 January 2018

Esomeprazol 40mg van sandoz niet Leverbaar volgens apotheek.Dus van aristo.Wat een ellende.Misselijk,spierkramp,zweten als een malle,slikklachten,buik en...

3 January 2018

Had voorheen jarenlang originele Nexium die ik op advies van internist gebruikte voor een grote hiatus hernia. Hiervoor had ik ook al eens een generiek mid...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.