hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor bij kinderen

naar medicijnen

hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Deze oordruppel bestaat uit een combinatie van 3 medicijnen.

Hydrocortison is een bijnierschorshormoon, ook wel corticosteroïd genoemd. Bijnierschorshormonen remmen ontstekingen. Neomycine en polymyxine B zijn antibiotica die verschillende soorten bacteriën bestrijden.

Artsen schrijven deze oordruppel voor bij kinderen met:

 • gehoorgangontsteking;
 • middenoorontsteking.

Gehoorgangontsteking

De gehoorgang is het deel van het oor dat toegang geeft tot het trommelvlies. De huid van de gehoorgang maakt oorsmeer om zich te beschermen tegen bacteriën, virussen, schimmels, stof en andere indringers.

Verschijnselen en oorzaak
Bij een gehoorgangontsteking is de huid van de gehoorgang ontstoken. Verschijnselen kunnen zijn: pijn, jeuk, schilfering, roodheid en zwelling. Soms komt er vocht uit het oor en hoort uw kind minder goed.

De ontsteking ontstaat meestal door verstoring van de natuurlijke bescherming door oorsmeer. Door het oor schoon te maken met een wattenstaafje, beschadigt u bijvoorbeeld de beschermlaag van het oorsmeer. Het kan ook ontstaan door vocht dat achterblijft in het oor, bijvoorbeeld na zwemmen.

Behandeling
Meestal zal de arts de gehoorgang schoonmaken. De ontsteking verdwijnt dan meestal na 1 tot 2 weken vanzelf. Maak zelf de oren nooit van binnen schoon, gebruik zeker geen wattenstaafjes in de gehoorgang.

Als de ontsteking niet vanzelf over gaat, kan de arts oordruppels voorschrijven. Bijvoorbeeld zure oordruppels in combinatie met hydrocortison. Deze behandeling heeft minder bijwerkingen dan oordruppels met hydrocortison, neomycine en polymyxine B. De oordruppel met hydrocortison, neomycine en polymyxine B is daarom geen eerste keus bij gehoorgangontsteking. De oordruppel is alleen van nut als de ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën en als er sprake is van ernstige ontstekingsverschijnselen, zoals hevige jeuk of schilfering.

Lees meer over gehoorgangontsteking

Middenoorontsteking

Oorzaak en verschijnselen
Bij een middenoorontsteking is de binnenkant van het oor ontstoken. Dit is het gedeelte dat zich achter het trommelvlies in het oor bevindt. Bovenin de keel is een kleine doorgang naar het middenoor, de buis van Eustachius. Bij een ontstoken middenoor kan deze doorgang opgezwollen zijn, waardoor hij verstopt raakt. Hierdoor kan pus niet goed weglopen naar de keel. Dit geeft een drukkende oorpijn, soms met koorts.

Middenoorontsteking treedt vooral op bij kinderen, omdat bij hen de buis van Eustachius korter is. Bovendien lopen kinderen vaker infecties op dan volwassenen. De oorzaak van een middenoorontsteking kan een infectie met een bacterie of een virus zijn. Door aanwezigheid van ‘wild vlees’ in het middenoor kan sneller een infectie ontstaan. Een middenoorontsteking heet een loopoor als het pus via een kapot trommelvlies naar buiten stroomt.

Behandeling
Meestal gaat een middenoorontsteking na een paar dagen vanzelf over. In de tussentijd adviseert de arts meestal paracetamol tegen de pijn en koorts. In bepaalde situaties zal de arts een antibioticakuur voorschrijven om in te nemen, zoals amoxicilline. Soms schrijft de arts deze oordruppels voor.

Lees meer over middenoorontsteking

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat de oorduppel met hydrocortison, neomycine en polymyxine B wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 2 jaar met gehoorgangontsteking.

De oordruppel is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant de oordruppel bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat de oordruppel verkrijgbaar is.

Er is ook onderzoek gedaan naar de oordruppel bij:

 • kinderen vanaf 6 weken met middenoorontsteking.

Deze aandoening en leeftijd staat niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt de oordruppel te werken. Daarom schrijft de arts de oordruppel soms ook voor bij kinderen met deze aandoening en van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Hydrocortison vermindert de ontsteking, zwelling en littekenweefsel van het slijmvlies in het middenoor. De antibiotica in dit middel, neomycine en polymyxine B, bestrijden veel bacteriën.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De pijn verdwijnt binnen enkele dagen. Uw kind mag de oordruppels niet langer dan 2 weken gebruiken.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Oordruppels

Raak de druppelaar van het flesje nooit aan. Dus ook niet met de handen. Bij aanraking bederft de oordruppel sneller en kan de oorinfectie erger worden.

Heeft de arts bij uw kind een opgerold gaasje of oortampon doordrenkt met oordruppel oplossing ingebracht?

 • Houd het gaasje of de oortampon vochtig door regelmatig met de oordruppels te druppelen.
 • Het gaasje of de oortampon wordt meestal elke dag verwisseld.

Bij gebruik zonder gaasje of oortampon

 1. Houd het druppelflesje enige tijd in uw hand om de vloeistof wat op te warmen.
 2. Schud het flesje een paar keer om.
 3. Draai het dopje van de druppelaar af en leg het op de zijkant.
 4. Laat uw kind op de zij liggen, of het hoofd opzij houden.
 5. Trek het oor naar boven en naar achteren. Trek het oor bij kinderen jonger dan 6 jaar naar onderen en naar achteren.
 6. Houd de druppelaar boven de gehoorgang en laat de druppels in het oor vallen.
 7. Laat uw kind het hoofd nog 3 tot 5 minuten opzij houden, zodat de druppels alle plekken de gehoorgang kunnen bereiken.
 8. Eventueel kunt u daarna het uitlopen van de vloeistof tegengaan door een watje in het oor te doen.
 9. Draai direct na gebruik de dop weer op het flesje.

Bewaar de oordruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oordruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. Een kuur duurt echter meestal korter. Gooi de inhoud na afloop van de kuur weg.

Wanneer?

Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag, om een constant effect te verkrijgen.

Hoe lang?

Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en moet voortzetten zolang de arts het nodig vindt, ook al zijn de infectieverschijnselen al eerder verdwenen. Dit betekent namelijk nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Een kuur bij oorontsteking duurt maximaal 2 weken. Merkt uw kind na 3 dagen gebruik nog geen verbetering, of verergeren de klachten juist? Neem dan contact op met de arts.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor bij volwassenen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

De combinatie hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor is voor kinderen te verkrijgen in oordruppels.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

hydrocortison, neomycine en polymyxine B in het oor bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.