methysergide

methysergide

Trefwoord
naar medicijnen

methysergide

vergroot
terug naar boven

Wat doet methysergide en waarbij gebruik ik het?

Methysergide remt de effecten van de lichaamseigen stof 'serotonine'. Hierdoor heeft het onder andere effect op de bloedvaten in de hersenen.

Artsen schrijven dit medicijn voor om aanvallen van ernstige clusterhoofdpijn en migraine te voorkomen, bij ernstige chronische clusterhoofdpijn als andere middelen onvoldoende helpen en bij een ernstige vergiftiging met de drug XTC.

Clusterhoofdpijn

Verschijnselen
Clusterhoofdpijn is een hevige, borende pijn aan één kant van het hoofd rondom of achter het oog. De hoofdpijnaanval begint plotseling zonder voorafgaande verschijnselen. De pijn gaat samen met een tranend rood oog en zwelling van het neusslijmvlies, loopneus en hevig zweten van het voorhoofd aan de aangedane zijde. De aanval duurt vijftien minuten tot drie uur en kan één tot acht keer per dag optreden.

De aanvallen komen vrijwel altijd in clusters van weken tot maanden voor en treden doorgaans `s nachts op. Een klein aantal patiënten krijgt een chronische vorm van clusterhoofdpijn. Hierbij is de hoofdpijn vrijwel continu aanwezig. Clusterhoofdpijn komt vaker voor bij mannen.

Behandeling
Bij clusterhoofdpijn worden altijd medicijnen gebruikt om aanvallen te voorkomen. Verapamil is dan het middel van eerste keus. Methysergide wordt gebruikt als verapamil onvoldoende effect heeft of niet gebruikt kan worden.

Effect
Methysergide blijkt bij zeven van de tien mensen effect te hebben, maar heeft relatief veel bijwerkingen. Soms probeert de arts daarom eerst andere medicijnen. Het effect is na enkele weken merkbaar.

Lees meer over clusterhoofdpijn

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.
Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien zo`n half uur voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde auraverschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen vooraf aankomen. Men heeft dan stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid of moet vaker geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal tussen de 4 en 16 uur, maar soms ook langer dan 24 uur. Het aantal aanvallen kan sterk variëren en treedt gemiddeld één tot vier keer per maand op. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval bloedvaten in de hersenen korte tijd vernauwd en daarna sterk verwijd zijn. Mogelijk speelt de natuurlijk voorkomende stof serotonine een rol bij het ontstaan van migraine.

Behandeling
Als u vaak migraine heeft, bijvoorbeeld meer dan twee aanvallen per maand, dan kunt u medicijnen gebruiken om de aanvallen te voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan een bètablokkers, zoals propranolol. Mochten deze niet werken, dan kan in een enkel geval methysergide worden geprobeerd.

Effect
Methysergide vernauwt in de hersenen de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn. Als u dit middel continu gebruikt, kan het aantal aanvallen afnemen. Dit effect is na enkele weken merkbaar.

Lees meer over migraine

Vergiftiging

Methysergide wordt soms gebruikt bij een vergiftiging met de drug XTC. 

Lees meer over vergiftiging

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn misselijkheid, slapeloosheid, slaperigheid, psychische veranderingen, huiduitslag en gewichtstoename.

Bij langdurig gebruik bestaat bovendien de kans op de vorming van bindweefsel in de buikholte en longen en kunnen vingers en tenen slecht doorbloed raken.

Bij de toepassing carcinoïd-syndroom is de dosering veel hoger dan bij hoofdpijn. U heeft dan meer kans op de bijwerkingen.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken. Dit kan grotendeels worden voorkomen door het medicijn tijdens het eten in te nemen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Slapeloosheid, maar ook slaperigheid en duizeligheid.
 • Psychische veranderingen, zoals rusteloosheid en neerslachtigheid. Deze gaan over als u gewend bent geraakt aan het medicijn of ermee stopt.
 • Huiduitslag.
 • Gewichtstoename of vochtophoping vooral in benen en voeten.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Een porfyrieaanval bij mensen met acute porfyrie. Dit is een stofwisselingsziekte met aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen. Dit medicijn kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheker door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende medicijnen niet krijgt.
 • Mensen met een verhoogde bloeddruk of met hartkramp (angina pectoris) kunnen extra gevoelig zijn voor het vaatvernauwende effect van dit medicijn. Overleg met uw arts.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

Bij gebruik gedurende meer dan zes maanden

 • Bindweefselvorming in de buikholte. Hierdoor kunnen de urinewegen vernauwen, kan de nierwerking afnemen en kan de doorbloeding in de benen afnemen. Verschijnselen van deze bijwerking zijn buik- of rugpijn, moeilijk kunnen plassen en koude, gevoelloze of pijnlijke benen. Neem dan contact op met uw arts. Ook kan bindweefselvorming in de longen optreden. Verschijnselen hiervan zijn pijn op de borst en benauwdheid. Neem ook bij deze verschijnselen contact op met uw arts.
  Deze bijwerking treedt nagenoeg niet op bij gebruik korter dan zes maanden. Daarom adviseert uw arts meestal om na zes maanden gebruik, gedurende één maand te stoppen met het gebruik. Daarna kunt u het weer opnieuw zes maanden gaan gebruiken. Door dit medicijn nooit langer dan zes maanden achtereen te gebruiken, is het risico op deze bijwerking erg laag.

Na langdurig gebruik kunnen de tenen en vingers slecht doorbloed raken. Dit heeft de volgende verschijnselen.

 • Tintelende of gevoelloze tenen en vingers.
 • Koude handen en voeten.
 • Spierpijn en zwaktegevoel in armen en benen.
 • Stijve armen, benen, nek en schouders.
  Als deze bijwerkingen te lang voortduren kunnen de vingers en tenen afsterven. Neem daarom altijd contact op met uw arts als u deze bijwerkingen bemerkt.
 • Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Roken versterkt de bijwerkingen van dit medicijn.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Innemen met een half glas water.

Wanneer?
Bij het eten innemen om maagklachten te voorkomen.

Hoe lang?

 • Overleg met uw arts als u na drie maanden nog geen verbetering merkt in het aantal hoofdpijnaanvallen.
 • U mag dit medicijn niet langer dan zes maanden achter elkaar gebruiken, omdat het soms een bindweefselvorming kan geven in de buikholte en longen. Na zes maanden dient u daarom minstens vier weken te stoppen met het medicijn. Na deze periode kunt u weer met het gebruik starten.
 • Het effect wordt soms minder na enkele jaren gebruik. Overleg in dat geval met uw arts. Mogelijk kunt u op een ander medicijn overstappen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 of 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperigheid, duizeligheid en rusteloosheid. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Ook als de dosering omhoog gaat, kunt u (extra) last hebben van deze bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine of clusterhoofdpijn heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u methysergide wel gebruiken.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik methysergide gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby en de weeën kunnen te vroeg beginnen. Meld het uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander veilig medicijn.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby.

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Stop niet zomaar met het gebruik, maar bouw het gedurende twee tot drie weken langzaam af. U heeft anders kans op ontwenningshoofdpijn.

Onder welke namen is methysergide verkrijgbaar?

De werkzame stof methysergide zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Methysergide is sinds 1960 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Deseril in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 22-07-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

methysergide is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord