olaratumab

olaratumab

Trefwoord
naar medicijnen

olaratumab

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over olaratumab

 • Olaratumab remt de groei van tumoren.
 • Bij kanker van spieren, bloedvaten, zenuwen, onderhuids vetweefsel of bindweefsel (weke-delen-sarcoom).
 • U krijgt het infuus in het ziekenhuis. Het duurt ongeveer 1 uur.
 • Binnen een paar uur na het begin van het infuus kunt u last krijgen van koorts, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid, duizeligheid of kortademigheid. Uw arts zal u controleren en u zo nodig medicijnen geven tegen deze verschijnselen.
 • Om ernstige bijwerkingen tijdens het infuus te voorkomen krijgt u meestal van te voren medicijnen tegen allergie toegediend.
 • Meest voorkomende bijwerkingen zijn: misselijkheid, braken, diarree, spierpijn en een pijnlijke mond, tong of keel. Ook heeft u meer kans op infecties, zoals van de luchtwegen.
 • Vraag advies wat u tegen de bijwerkingen kunt doen.
 • Tijdens en gedurende 3 maanden na de behandeling mag u niet zwanger worden.

Wat doet olaratumab en waarbij gebruik ik het?

Olaratumab is een monoklonaal antilichaam. Dit is een doelgerichte kankerremmende stof ('targeted therapy'). Het remt de groei van tumoren.

Artsen schrijven het voor bij kanker van spieren, bloedvaten, zenuwen, onderhuids vetweefsel of bindweefsel (weke-delensarcoom).

Kanker

 • Tegen kanker

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende aandoeningen, waarbij lichaamscellen zich ongeremd vermenigvuldigen. Het gevolg zijn tumoren (gezwellen) of afwijkingen in bloed en lymfebanen. Het is een ernstige ziekte die slecht kan aflopen, als men er niets aan doet.

Dankzij nieuw onderzoek is tegenwoordig goede behandeling voor veel soorten kanker mogelijk. Bij snelle behandeling voorkomt u dat een kankergezwel doorgroeit in het omringende weefsel of dat het uitzaait. Bij uitzaaiingen ontstaat kanker op andere plaatsen in het lichaam.

Artsen schrijven olaratumab voor bij weke-delensarcoom. Dit is een vorm van kanker van spieren, bloedvaten, zenuwen, onderhuids vet- of bindweefsel (weke delen).

Oorzaak
In elke cel zit DNA. DNA bevat de erfelijke eigenschappen van ons lichaam, zoals de bloedgroep en de kleur van de ogen. Door het DNA weten cellen wat ze moeten doen.  Bijvoorbeeld ook hoe snel ze zich moeten delen.
Bij een celdeling ontstaan uit één cel 2 dochtercellen, met exact hetzelfde DNA als de moedercel. Als het stukje DNA dat de celdeling bestuurt beschadigd raakt, kan de cel zich sneller gaan delen. De nieuwe cellen hebben dezelfde beschadiging in het DNA als de moedercel. Daardoor gaan ook deze cellen zich veel te snel delen, met kanker tot gevolg.

Hoe de beschadiging in het DNA ontstaat, is vaak onbekend. Het lijkt soms te komen door chemische stoffen als teer in tabaksrook, of door asbest, alcohol, te veel of te vet voedsel, straling of door een erfelijke aanleg.

Verschijnselen
Kanker is een verraderlijke ziekte. Elke kankersoort veroorzaakt weer andere klachten. In het beginstadium zijn er vaak helemaal geen verschijnselen. Pas als een kankergezwel tegen zenuwen aandrukt, is pijn te voelen.

Sommige klachten komen bij vrijwel alle kankersoorten voor, zoals erge vermoeidheid, gebrek aan eetlust en afvallen (bijvoorbeeld meer dan 3 kilo per maand).

Bij kanker van de weke delen zijn de klachten afhankelijk van de plaats van de tumor en de druk van de tumor op het zenuwweefsel. Vaak begint het als een pijnloze zwelling onder de huid die langzaam groter wordt. Later ontstaat pijn, door druk van de tumor op zenuwen en bloedvaten. Ook kan de tumor op organen drukken, zoals de darm. Dan ontstaat een vol gevoel, darmklachten of een opgezette buik.

Behandeling
De behandeling hangt af van de plaats waar de kanker zit en het stadium van de ziekte. Operatie, chemotherapie met cytostatica en bestraling zijn de meest voorkomende behandelingsmethoden.

Artsen schrijven olaratumab voor bij weke-delensarcoom als een operatie of bestraling niet mogelijk is. Het wordt altijd in combinatie met een ander medicijn tegen kanker gebruikt, namelijk doxorubicine.

Werking
Olaratumab blokkeert bepaalde groeifactoren. Deze groeifactoren komen vooral in kankercellen voor. De tumor heeft ze nodig om te groeien. Omdat olaratumab het effect van deze stoffen  blokkeert,  remt het de groei van tumoren.

Lees meer over kanker

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Dit medicijn heeft een krachtige werking op de celdeling, niet alleen van kankercellen maar ook van gezonde lichaamscellen. Hierdoor kunnen bijwerkingen ontstaan. Bijvoorbeeld op plaatsen waar de cellen zich van nature snel delen. Dit zijn de slijmvliezen van mond, maag en darmen, de huid, de haren en het bloed.

Door de lijst van bijwerkingen kan het lijken dat het middel erger is dan de kwaal. Maar de bijwerkingen komen lang niet bij iedereen in dezelfde mate voor. Bovendien gaan de bijwerkingen na de behandeling geleidelijk over.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Reactie op het infuus met als meest voorkomende verschijnselen koorts, koude rillingen, blozen, duizeligheid of kortademigheid. De verschijnselen treden tijdens of binnen enkele uren na start van het infuus op, vooral bij het eerste infuus. Er is een kans dat u flauwvalt, of ernstige hartklachten krijgt. Daarom zal de arts of verpleegkundige u tijdens het infuus en de uren erna regelmatig controleren. Vóór de eerste infusen, en indien nodig ook bij de latere infusen, zult u een medicijn tegen allergie en een bijnierschorshormoon (corticosteroïd) krijgen. Deze middelen gaan de heftigste verschijnselen tegen. Ook kunt u paracetamol tegen de koorts gebruiken.
  Bij matige klachten kan de arts besluiten het infuus te onderbreken. Nadat de klachten grotendeels weg zijn, kunt u de rest van het infuus krijgen. Bij ernstige klachten is het nodig de behandeling helemaal te stoppen.
 • Minder witte bloedcellen. Hierdoor kunnen infecties ontstaan.
  Bijvoorbeeld griep, verkoudheid, keelontsteking, longontsteking, blaasontsteking, schimmelinfecties, zoals spruw of huidinfecties, zoals steenpuisten, gordelroos en koortslip.
  Soms is het nodig de dosering te verlagen of de volgende toediening uit te stellen. Soms zijn er medicijnen mogelijk om de aanmaak van bloedcellen te stimuleren. De arts zal uw bloed daarom tijdens de behandeling regelmatig laten controleren.
  Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: onverklaarbare koorts of keelpijn, koude rillingen, hoesten, benauwdheid, blaasjes in de mond en keel, pijn bij het plassen en bloed in de urine.
 • Meer kans op bloedingen. De combinatie van dit medicijn met het kankerremmende middel doxorubicine kan de hoeveelheid bloedplaatjes verminderen. U krijgt hierdoor eerder een bloeding. Uw arts zal uw bloed controleren voordat u het infuus krijgt. Waarschuw uw arts bij de volgende verschijnselen: blauwe plekken, bloedneuzen, bloed in de ontlasting of zwart gekleurde ontlasting, bloed in de urine.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree.
  Bij misselijkheid schrijft de arts een antibraakmiddel voor. Soms helpt het om vaker te eten, maar dan kleine beetjes.
  Zelden ontstaat ernstige diarree. U kunt hierdoor uitdrogen. Heeft u diarree of moet u overgeven? Zorg dan dat u extra drinkt. Neem contact op met uw arts als u behalve uw normale ontlastingpatroon viermaal of vaker per dag dunne ontlasting heeft, als u bloed in de ontlasting ziet of als u ook 's nachts diarree heeft. Ook als u vaker dan één keer per dag moet braken moet u de arts waarschuwen.
 • Pijnlijke mond, tong of keel. Deze bijwerkingen ontstaan door ontsteking van de slijmvliezen van mond, keel en slokdarm. U kunt dit zien aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. In veel gevallen helpt het om op ijsblokjes te zuigen, tijdens en direct na de chemotherapie. Tijdens de chemokuur kunnen ingrepen aan uw gebit of in uw mond de klachten verergeren. Daarom is het verstandig om vóór u aan de chemokuur begint, uw tandarts uw gebit te laten controleren en eventueel behandelen. Verzorg uw gebit extra goed door een aantal maal per dag te poetsen met een zachte tandenborstel. Ook kunt u spoelen met een desinfecterende mondspoeling.
 • Spierpijn, pijn in de gewrichten, rugpijn, botpijn, pijn in de nek, spierkramp, pijnlijke armen of benen, pijn in de liezen, pijn aan de borstkas.

Neem contact op met uw arts of verpleegkundige als u veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Soms is het nodig om de dosering aan te passen zodat de bijwerkingen verminderen. Soms ook zal de arts een ander medicijn voorschrijven tegen de bijwerkingen.

Bespreek ook met uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt over bijwerkingen. Ervaart u andere bijwerkingen dan die hierboven staan? Meld dat dan aan uw apotheek, arts of verpleegkundige.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Het infuus wordt door een arts of verpleegkundige in een ziekenhuis toegediend.

Hoe?
Meestal krijgt u eerst een half tot 1 uur van tevoren medicijnen tegen allergie via het infuus. Daarna krijgt u het infuus met olaratumab. Dit duurt meestal 1 uur, bij hogere doses soms langer.
Na het infuus moet u enige uren in het ziekenhuis blijven. Zo kan de arts of verpleegkundige er op letten of u goed op het infuus reageert.
U gebruikt olaratumab altijd in combinatie met een ander anti-kankermiddel: doxorubicine. Het doxorubicine-infuus krijgt u ná het infuus met olaratumab.

Wanneer?
Meestal krijgt u dit medicijn op 2 achtereenvolgende weken en dan een week niet. Dit betekent dat u per 3 weken (21 dagen) op dag 1 en dag 8 een infuus krijgt (op dag 15 niet). Doxorubicine krijgt u alleen op dag 1, na het infuus met olaratumab.

Hoelang?
U kunt dit medicijn gebruiken zolang het goed werkt bij uw aandoening. De combinatie met doxorubicine mag u in totaal niet meer dan 8 keer krijgen. Daarna kunt u door met alleen olaratumab.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Dit medicijn wordt door de arts of een verpleegkundige toegediend. Bent u de afspraak vergeten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de arts of verpleegkundige voor een nieuwe afspraak.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden
Heeft u last van duizeligheid? Dan kan dit uw rijvaardigheid beïnvloeden. Rijd geen auto als u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Alcohol irriteert de slijmvliezen van maag en darmen. Het vergroot daardoor de kans op maagdarmklachten. Gebruik daarom liever geen alcohol tijdens de kuur en zolang u last heeft van uw maag en darmen.

alles eten?
U kunt alles eten wat uw maag of darmen verdragen. Bepaalde soorten voedsel zijn echter af te raden als u last heeft van uw maag.

Op deze site kunt u onder 'Klachten & ziektes', 'Maagklachten' adviezen vinden voor mensen met maagklachten.

Mag ik olaratumab gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Toch is het belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Neem daarom uw medicatieoverzicht mee als u naar het ziekenhuis gaat. Dit is een overzicht waarop staat welke medicijnen u gebruikt. Er staat ook andere belangrijke informatie op. Bijvoorbeeld of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U kunt dit overzicht bij uw eigen apotheek opvragen. Krijgt u in het ziekenhuis nieuwe medicijnen, of verandert er iets aan uw medicijngebruik? Geef dit dan ook weer door aan uw eigen apotheek. Dan blijft uw medicatieoverzicht actueel.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Het is niet bekend of dit medicijn schadelijk is voor het ongeboren kind. In theorie kan het schadelijk zijn voor de baby. Gebruik daarom goede anticonceptie tijdens en tot en met 3 maanden na de laatste dosis. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding
Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn gebruikt en tot minstens 3 maanden na het laatste infuus. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Een behandeling tegen kanker is zwaar en kan moeilijk vol te houden zijn, ook al helpt het u de ziekte te bestrijden. Wordt de behandeling u te zwaar, bespreek dat dan met uw arts of verpleegkundige. Samen kunt u de bijwerkingen bespreken en kijken of er aanpassingen of alternatieven mogelijk zijn.

Onder welke namen is olaratumab verkrijgbaar?

De werkzame stof olaratumab zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Olaratumab is sinds 2016 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in infuusvloeistof onder de merknaam Lartruvo.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 19-09-2018

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

olaratumab is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord