ranitidine bij kinderen

naar medicijnen

ranitidine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Ranitidine is een maagzuurremmer. Het behoort tot de H2-blokkers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Kinderen kunnen ranitidine gebruiken bij:

 • maagklachten;
 • maag- of darmzweer.

Maagklachten

Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, refluxklachten en misselijkheid of een opgeblazen gevoel.

Brandend maagzuur of zuurbranden

Brandend maagzuur of zuurbranden merkt het kind aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt het kind vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is. Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur of bij wondjes op het maagslijmvlies kan uw kind last krijgen van dit zuur.

Refluxklachten

Bij refluxklachten sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag niet goed, waardoor maagzuur in de slokdarm komt. Vooral als uw kind ligt of voorover buigt. De slokdarm kan dan geïrriteerd raken. Dit is vooral te merken aan een flinke pijn hoog in de buik of achter het borstbeen.

Refluxklachten komen bij baby’s vrij vaak voor. Omdat het lichaam van baby’s nog groeit, sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag nog niet goed. Hierdoor kan maagzuur in de slokdarm komen. Refluxklachten zijn bij baby’s meestal onschuldig. Het klepje ontwikkelt zich tijdens het eerste levensjaar. In de meeste gevallen heeft uw kind na het eerste levensjaar weinig of geen klachten meer.

Misselijkheid en een opgeblazen gevoel

Maagpijn met misselijkheid en een opgeblazen gevoel wordt ook wel dyspepsie genoemd. Hierbij kan  het kind last hebben van zuurbranden, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging bij het eten.

Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van factoren. Eetgewoonten (te veel, te vet, te snel) en vooral bij jongeren overmatig gebruik van koffie, alcohol of sigaretten en stress kunnen een rol spelen.

Behandeling

Als uw kind maagpijn (pijn in de bovenbuik) heeft, ga dan naar de huisarts.

Soms helpt het de eetgewoonten aan te passen. Laat uw kind bijvoorbeeld regelmatig kleine hoeveelheden eten en drinken. Vermijd voedsel en drank waar het kind snel last van krijgt, zoals voedsel met scherpe kruiden. Denk bij jongeren ook aan het stoppen met roken en het vermijden van alcohol.

Ook medicijnen die uw kind gebruikt kunnen maagklachten geven. Overleg met de arts als u denkt dat de maagklachten door medicijnen komen.

Lees meer over maagklachten

Maagzweer en darmzweer

Kinderen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

Een maag- of darmzweer kan ontstaan als het slijmvlies dat de maagwand bekleedt onvoldoende beschermt tegen het maagzuur. Hierdoor kan maagzuur inwerken op de maagwand en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

 • een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan zich in de maagwand nestelen en op den duur het maagslijmvlies zodanig irriteren dat een zweertje ontstaat.
 • maagbeschadigende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine).
 • bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen bij kinderen die eerder een maag- of darmzweer hebben gehad opnieuw een zweer veroorzaken.
 • gedurende lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit komt voor bij jongeren die roken. 
 • na bijvoorbeeld een grote operatie of verwonding, kunnen maag- of darmzweren ontstaan. Dit wordt ook wel stress-ulcera genoemd. Ranitidine kan uit voorzorg worden gegeven om dit te voorkomen.

Als de maag- of darmzweer groter en dieper wordt, kan het kind een maag-of darmbloeding krijgen.

Lees meer over maagzweer en darmzweer

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat ranitidine wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 3 jaar met maagklachten;
 • kinderen vanaf 3 jaar met een maag- of darmzweer.

Ranitidine is bij deze aandoeningen en leeftijden officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant ranitidine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar ranitidine bij:

 • kinderen jonger dan 3 jaar met maagklachten;
 • kinderen jonger dan 3 jaar met een maag- of darmzweer;
 • kinderen ter voorkoming van een maag- of darmzweer door stress;
 • kinderen met een maag- of darmbloeding.

Deze aandoeningen en leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt ranitidine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts ranitidine ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Ranitidine remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag, darm en slokdarm komt, kan het slijmvlies van deze organen genezen. Minder maagzuur zorgt ook dat het brandend gevoel of pijn achter het borstbeen minder wordt.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De werking begint na ongeveer een half uur. Het kind merkt binnen enkele dagen dat hij minder last heeft van de maag, darm en achter het borstbeen. Het kan echter 4 tot 8 weken duren voor een zweer genezen is.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering in de bijsluiter.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe een kind het medicijn het beste gebruiken.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste in kan nemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of het kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Bruistabletten: laat de tablet uiteen vallen in een glas water. Laat de tablet helemaal uitbruisen. Laat uw kind het glas dan leegdrinken.
  • In plaats van water, kan uw kind de bruistablet ook uiteen laten vallen in een half glas vruchtensap of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes of jam. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn. Laat uw kind het voedsel gelijk innemen.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en spoel het bekertje om. Heeft u voor uw baby een doseerspuit gekregen? Trek de juiste hoeveelheid drank op in een doseerspuit. Spuit de vloeistof dan voorzichtig in de wangzak van uw baby.
 • Injecties: deze worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

Wanneer?

 • Gebruikt uw kind dit medicijn 1 keer per dag? Als het kind vooral 's nachts klachten heeft, kan het kind het medicijn het best 's avonds na de maaltijd of voor het slapen gaan innemen. Bovendien is 's nachts de zuurproductie in de maag het grootst, zodat het kind dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Gebruikt uw kind dit medicijn 2 keer per dag? Laat het kind dit medicijn dan 's ochtends na het ontbijt en 's avonds na de avondmaaltijd of voor het slapen gaan innemen. Op deze momenten is de aanmaak van zuur het grootst, zodat het dan het meest profijt heeft van de zuurremmende werking.
 • Heeft uw kind voornamelijk klachten tijdens het eten? Laat het kind dit medicijn dan 1 uur voor de maaltijd innemen.

Hoe lang?

De duur van het gebruik hangt af van de klachten waarvoor uw kind dit medicijn gebruikt. Een maag- of darmzweer kan in 4 tot 8 weken genezen. Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.

Als uw kind het medicijn gebruikt om maagklachten door ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen te voorkomen, dan moet het kind dit medicijn blijven gebruiken, zolang het deze medicijnen slikt.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over ranitidine bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Leveraandoening of bloedafwijkingen. Waarschuw de arts bij een of meer van de volgende verschijnselen bij het kind: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
 • Bloedvergiftiging, Dit merkt u aan beven, koude rillingen, koorts, ziek voelen, verwardheid, misselijkheid, braken en diarree. Waarschuw direct uw arts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
 • Ontsteking van het maagdarmkanaal. Dit merkt u aan braken, diarree, buikkramp, koorts en slechte eetlust. Let erop dat het kind niet uitdroogt. Zorg dat hij voldoende drinkt. Neem contact op met uw arts als het niet over gaat. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
 • Longontsteking. Verschijnselen hiervan kunnen zijn: benauwdheid, hoesten, pijn op de borst of koorts. Waarschuw in die gevallen uw arts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en een lage hartslag. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt. Deze bijwerkingen gaan meestal over als het lichaam van het kind aan het medicijn gewend is. Laat uw kind langzaam opstaan en laat hem zitten of liggen bij duizeligheid. Als uw kind hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u de arts raadplegen.
 • Bewegingsstoornis aan een kant van het lichaam. Het kind maakt dan heftige slingerende bewegingen van de armen of benen. Neem direct contact op met de arts als u dit merkt. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Ranitidine is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • bruistabletten;
 • drank;
 • injectie.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij ranitidine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 12-08-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

ranitidine bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.