sulfasalazine bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

sulfasalazine bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Sulfasalazine behoort tot de 5-ASA-medicijnen. In de darm wordt sulfasalazine gesplitst in mesalazine en sulfapyridine. Mesalazine werkt ontstekingsremmend op de darmwand. Sulfapyridine werkt vooral ontstekingsremmend bij gewrichtsklachten.

Artsen schrijven sulfasalazine voor bij kinderen met:

 • de chronische darmontsteking colitis ulcerosa, waaronder ontsteking van de endeldarm (proctitis ulcerosa);
 • bij gewrichtsontstekingen, zoals juveniele idiopathische arthritis (jeugdreuma).

Colitis ulcerosa

Verschijnselen
Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van het slijmvlies van de dikke darm. Hierdoor heeft uw kind last van frequente en forse diarree, vaak met bloed en slijm erbij.
Andere klachten zijn buikpijn, koorts, uitdrogingsverschijnselen, bloedarmoede en gewichtsverlies. Periodes met weinig klachten worden afgewisseld met periodes waarin de ziekte opvlamt.

Oorzaak
De oorzaak van de ontsteking is niet een infectie, maar een auto-immuunreactie. Dit betekent dat het natuurlijke afweermechanisme zich tegen de cellen in de eigen darmwand keert.

Bij kinderen met colitis ulcerosa is meestal de hele dikke darm aangedaan. De ziekte heet dan pancolitis
Soms is alleen het rectum aangedaan. Dit heet proctitis ulcerosa. Na verloop van jaren kan de ziekte zich uitbreiden naar de rest van de dikke darm.

Behandeling
Aanvallen van colitis ulcerosa worden in eerste instantie behandeld met 5-ASA-medicijnen, zoals dit medicijn. Ook wordt dit medicijn gebruikt om nieuwe aanvallen te voorkomen.

Het hangt af van de precieze plaats van de ontsteking in de darmen welk merk en welke toedieningsvorm de arts voorschrijft. Per product komt de werkzame stof namelijk in een ander deel van de darmen vrij.

Bij ontstekingen in hoger gelegen delen van de darm zijn tabletten of een drank nodig.
Bij proctitis ulcerosa schrijft de arts meestal zetpillen voor. 

Lees meer over colitis ulcerosa

Juveniele idiopathische arthritis (jeugdreuma, reuma bij kinderen)

Jeugdreuma of juveniele idiopathische artritis is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen. Er is sprake van een ontsteking van de gewrichten. Het geeft pijn, stijfheid en zwelling in de gewrichten van bijvoorbeeld handen, polsen, enkels of voeten. Door de ontsteking wordt het gewricht dik en gevoelig, soms ook warm. Op den duur kunnen de gewrichten beschadigd raken of kan groeiachterstand optreden.

Lees meer over juveniele idiopathische arthritis (jeugdreuma, reuma bij kinderen)

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat sulfasalazine wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 2 jaar met colitis ulcerosa, zoals proctitis ulcerosa.

Sulfasalazine is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant sulfasalazine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar sulfasalazine bij:

 • kinderen vanaf 2 jaar met juveniele idiopathische arthritis (jeugdreuma).

Deze aandoening staat niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt sulfasalazine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts sulfasalazine ook voor bij kinderen met deze aandoening en van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

 • Colitis ulcerosa: sulfasalazine remt de ontsteking en voorkomt nieuwe aanvallen van colitis ulcerosa.
 • Jeugdreuma: sulfasalazine remt ontstekingen. Het ziekteproces wordt hierdoor afgeremd en het wordt rustiger. Op de lange termijn zullen de klachten als pijn, stijfheid en zwelling afnemen. Het werkt dus niet heel snel tegen de pijnklachten. Medicijnen die niet snel werken bij reuma, maar pas op de langere termijn noemt men een DMARD: Disease Modifying Antirheumatic Drugs.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Jeugdreuma: het effect van sulfasalazine treedt nooit meteen op, maar meestal pas na 2 tot 3 maanden.
 • Colitis ulcerosa: het effect van sulfasalazine is na ongeveer 2 maanden te merken.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Maagsapresistente tabletten (msr): laat uw kind de tablet heel doorslikken zonder te kauwen met een half glas water. Door de tablet niet te kauwen of te breken blijft de beschermende laag intact. Deze beschermende laag mag pas in de darmen oplossen, zodat de werkzame stof daar vrijkomt en niet al in de maag.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Drank: schud de drank elke keer voor het gebruik. Meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken. Spoel het maatbekertje om met water en laat uw kind dat ook opdrinken.
 • Zetpillen: zorg ervoor dat de endeldarm van uw kind leeg is voordat u de zetpil inbrengt. Dus laat uw kind vooraf naar het toilet gaan.
  • Breng de zetpil in de anus. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat uw kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van uw kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer 1 minuut). Zie ook het instructiefilmpje 'Toedienen van zetpil of klysma'.
  • Als uw kind de zetpil binnen 10 minuten verliest, omdat hij naar het toilet moet, breng dan een nieuwe zetpil in.

Wanneer?

 • Tabletten en drank: laat uw kind deze verdeeld over de dag innemen, maar wel tijdens een maaltijd of direct erna.
 • Zetpillen: breng deze verdeeld over de dag bij uw kind in. Probeer in elk geval een zetpil voor de nacht in te brengen. Hij kan dan lang in de darm blijven en op die manier langer doorwerken.

Hoelang?

 • Colitis ulcerosa: als dit medicijn wordt gebruikt om aanvallen van de darmontsteking te voorkomen, duurt de behandeling meestal 3 tot 6 maanden.
 • Jeugdreuma: het effect treedt nooit meteen in, maar laat vaak enkele maanden op zich wachten.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over sulfasalazine bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Misselijkheid en maagklachten. Door innemen tijdens of net na het eten heeft uw kind hier minder last van.
 • Hoofdpijn en koorts. Raadpleeg de arts als uw kind hier last van blijft houden.
 • Maagdarmklachten, zoals diarree, braken, een verminderde eetlust en buikklachten. Door de dosering langzaam op te bouwen kan uw kind dit meestal voorkomen. In zeldzame gevallen kan er ernstige diarree optreden, of kunnen bestaande diarreeklachten verergeren.
  Als deze klachten gepaard gaan met kramp, plotselinge buikpijn, bloederige diarree en soms koorts, hoofdpijn en huiduitslag kan sprake zijn van een ernstige overgevoeligheid. Neem dan direct contact op met de arts. Uw kind mag sulfasalazine en soortgelijke medicijnen dan niet meer gebruiken.
 • Bloedafwijkingen. Bij onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel moet u direct een arts waarschuwen. De arts zal het bloed van uw kind voorafgaand aan het gebruik en tijdens het gebruik van dit medicijn regelmatig controleren.
 • Ontsteking of beschadiging van de nieren en lever die blijvend kan zijn. De arts zal de werking van de nieren en lever daarom voorafgaand aan het gebruik en tijdens het gebruik van dit medicijn regelmatig controleren. Waarschuw de arts als het plassen van uw kind verandert, als uw kind last heeft van een gele kleur van het oogwit of de huid (geelzucht), onverklaarbare blauwe plekken heeft of wanneer uw kind pijn heeft in de bovenbuik, rug of zij.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Uw kind merkt dat aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid met duizeligheid, flauwvallen en koorts. Ook kan uw kind een opgezwollen gezicht, tong of keel krijgen en daarbij het erg benauwd krijgen. Verder kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan vooral op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Laat uw kind in al deze gevallen direct stoppen met dit medicijn en waarschuw een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst. Kreeg uw kind ooit eerder een allergische reactie van mesalazine, olsalazine of sulfasalazine, of van een medicijn uit de groep salicylaten, zoals acetylsalicylzuur? Begin dan niet direct met dit medicijn maar raadpleeg eerst uw arts of apotheker. Het kan zijn dat uw kind vanwege overgevoeligheid een ander medicijn moet gebruiken. Als uw kind overgevoelig is, mag uw kind dit medicijn, of medicijnen die hier op lijken, in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er op letten dat uw kind dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.
 • Zenuwproblemen. Heeft uw kind een tintelend of doof gevoel in de armen of benen of een branderige pijn in handen of voeten? Stop dan met het gebruik en waarschuw meteen een arts. Meestal gaan deze verschijnselen weer weg, een enkele keer zijn ze blijvend.
 • Een heel enkele keer ontsteking van het hartzakje. Neem bij hartklachten of benauwdheid contact op met de arts.
 • Longontsteking. Waarschuw bij ernstige benauwdheid een arts.
 • Bij tabletten en drank: dit medicijn kan de urine en stoelgang een gele of oranje kleur geven. Dit is verder onschuldig.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Sulfasalazine is voor kinderen te verkrijgen in:

 • maagsapresistente tabletten (msr);
 • zetpillen;
 • drank.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij sulfasalazine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 19-09-2018

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!