Ellaone

Werkzame stof: ulipristal

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof ulipristal.

naar medicijnen

ulipristal

Wat doet ulipristal en waarbij gebruik ik het?

Ulipristal bootst de werking van de vrouwelijke progestageenhormonen gedeeltelijk na en werkt gedeeltelijk tegen vrouwelijke progestagenen.

Ulipristal is een morning-afterpil. De morning-afterpil wordt gebruikt als noodanticonceptie. Ook wordt het soms voorgeschreven als behandeling van vleesbomen in de baarmoeder.

Noodanticonceptie

Toepassing
De morning-afterpil kan worden toegepast als een noodmaatregel als u onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft gehad. Ook kan de morning-afterpil worden gebruikt als de normale anticonceptie heeft gefaald. Het condoom is bijvoorbeeld gescheurd, u bent de gewone pil vergeten of u heeft last gehad van veel braken of diarree, waardoor de gewone pil onbetrouwbaar is geworden.

Wanneer de morning-afterpil gebruiken?
De morning-afterpil is niet altijd nodig. Het hangt er bijvoorbeeld van af in welke week de pil is vergeten en hoeveel pillen u bent vergeten. 

De morning-afterpil is niet geschikt als standaardanticonceptie. De betrouwbaarheid van de morning-afterpil is namelijk minder dan van de gebruikelijke anticonceptie methoden, zoals het condoom of de anticonceptiepil. De morning-afterpil is daarom alleen geschikt als noodmaatregel.

Na het gebruik van de morning-afterpil
Heeft u de morning-afterpil gebruikt? Neem dan tot de eerstvolgende menstruatie extra anticonceptieve maatregelen. Gebruik bijvoorbeeld een condoom. De eerstvolgende menstruatie kan soms eerder of soms later komen dan normaal. De menstruatie kan ook heviger zijn.

Mocht de menstruatie langer dan 7 dagen uitblijven na de verwachte menstruatiedatum of veel lichter zijn dan normaal, dan is er een kans dat de morning-afterpil niet goed heeft gewerkt. Gebruik dan een zwangerschapstest. Als de test negatief is, maar de menstruatie blijft nog een week uit, doe dan nog een zwangerschapstest of neem contact op met uw arts.

Lees meer over noodanticonceptie

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms, bij vleesbomen

 • Wegblijven van de menstruatie. Een enkele keer komt de menstruatie niet meteen terug, als u met dit medicijn bent gestopt. Dit is met name het geval na gebruik gedurende meerdere maanden.
 • Verdikking van het baarmoederslijmvlies. Deze bijwerking gaat over als u met het middel stopt. Uw arts zal u hier regelmatig op controleren.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid. De verschijnselen verdwijnen weer binnen twee dagen na het gebruik.
 • Buikpijn, misselijkheid, braken. Zeer zelden diarree, verstopping, winderigheid, zure oprispingen of droge mond. Bij hevige buikpijn uw arts waarschuwen, omdat in zeer zeldzame gevallen er een kans bestaat op een zwangerschap buiten de baarmoeder. Als u binnen drie uur na inname van de morning-afterpil moet braken, moet u ervan uitgaan dat u ook de pil is heeft uitgebraakt. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.
 • Pijn bij de menstruatie, spierkramp, rugpijn, overvloedig bloedverlies. Neem bij hevige pijn of bloedverlies contact op met uw arts.
 • Pijnlijke of gespannen borsten. Dit kan gedurende de rest van de cyclus aanhouden en verdwijnt dan weer.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Psychische klachten, zoals angst, stemmingswisselingen en irritatie.
 • Vaginaal bloedverlies buiten de menstruatie of stopweek van de pil. Dit kan voortduren tot de volgende cyclus. Ook kan de menstruatie op een ander moment komen. Blijft de menstruatie langer dan zeven dagen uit na de verwachte menstruatiedatum of is deze veel lichter dan normaal, dan kunt u het best een zwangerschapstest doen. Als de test negatief is, maar de menstruatie blijft nog een week uit, doe dan nog een zwangerschapstest. Als de test positief is, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.
 • Blaasontsteking. Merkt u pijn bij het plassen of abnormaal gekleurde urine op? Neem dan contact op met uw arts.
 • Vette huid, acne en jeuk.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit medicijn kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?

 • Morning-afterpil: hoe eerder u de morning-afterpil inneemt, hoe meer kans u heeft dat hij werkt. Wanneer u de tablet inneemt binnen 24 uur na de gemeenschap, voorkomt hij bij 95% van de vrouwen een zwangerschap. Als u de morning-afterpil later inneemt, daalt de betrouwbaarheid. Het beste is nog binnen 24 uur, maar in ieder geval binnen 120 uur (vijf dagen). Heeft u last van ernstige waterdunne diarree of braken binnen drie uur na het innemen van de morning-afterpil? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een arts voor een nieuw recept.
 • Vleesbomen in de baarmoeder: meestal moet u starten binnen vijf dagen na het begin van de menstruatie.

Hoe lang?

Vleesbomen in de baarmoeder
Een behandeling duurt maximaal 3 maanden. Hierna stopt u tijdelijk met ulipristal zodat uw baarmoeder zich weer kan herstellen. Nadat u twee keer een menstruatie heeft doorgemaakt, kunt u weer starten met een nieuwe behandeling. De behandeling kan een aantal keer worden herhaald.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Morning-afterpil
U kunt de tablet nog innemen tot 120 uur (5 dagen) na de onbeschermde geslachtsgemeenschap. Als het langer geleden is, overleg dan met uw arts.

Vleesbomen
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn en u gebruikt dit middel 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal gebruikt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Een enkele keer kunt u last krijgen van duizeligheid of slaperigheid. Als u dit merkt, neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik ulipristal gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

De werking van ulipristal kan verminderd zijn door de volgende medicijnen:

 • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne, oxcarbazepine en primidon.
 • Bosentan, een medicijn dat wordt gebruikt bij pulmonale arteriële hypertensie, een ernstige vorm van hoge bloeddruk in de longen.
 • Griseofulvine, een antischimmelmiddel.
 • Sint-janskruid (hypericum), een middel gebruikt bij depressie.
 • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
 • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Gebruikt u ulipristal als morning-afterpil? Als u een van deze medicijnen gebruikt is er een kans dat toch een zwangerschap ontstaat. Dit geldt ook als u deze medicijnen in de afgelopen 4 weken heeft gebruikt. Overleg daarom met uw arts over een andere morning-aftermethode.

Gebruikt u ulipristal omdat u een vleesboom heeft? Overleg met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Morning-afterpil

Blijkt u toch zwanger te zijn? Vraag dan advies aan uw arts. U kunt dan bespreken of u een zwangerschapsonderbreking wilt. Het is niet bekend of dit medicijn veilig is voor de baby.

Vleesbomen
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er is niet bekend of ulipristal schadelijk is voor het ongeboren kind. Gebruikt u dit middel en denkt u erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding

Morning-afterpil
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het hormoon uit de morning-afterpil komt in de moedermelk terecht. Meestal adviseert men daarom om vlak voor het innemen van de morning-afterpil nog een borstvoeding te geven en de volgende voedingen af te kolven en weg te gooien. Na 1 week kunt u weer gewoon borstvoeding geven. Uw kind zal dit medicijn dan nauwelijks binnenkrijgen.

Vleesbomen
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Vleesbomen
Nee, u kunt niet zomaar stoppen met dit middel. Als u te vroeg stopt met de behandeling, kunnen uw klachten verergeren. Wilt u stoppen, overleg dan altijd eerst met uw arts.

Onder welke namen is ulipristal verkrijgbaar?

De werkzame stof ulipristal zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Ulipristal is sinds 2009 internationaal op de markt. Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknaam Ellaone als morning-afterpil. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Esmya in tabletten bij vleesbomen in de baarmoeder.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 16-05-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

ulipristal is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

31 May 2018

Hevige buikpijnen gehad en doodziek gevoel. Daarna dagen oververmoeid. Ik bleef mij ongeveer een week niet lekker voelen. Ik neem nooit meer ellaone. Dit w...

12 May 2018

Met non stop zware bloedingen met stolsels en hevige buikklachten naar de gynaecoloog geweest . Ik kreeg te horen dat het een myoom was . Esmya gekregen me...

11 May 2018

Forse impact op gezichtsvermogen: droge ogen sinds gebruik, dus nu druppelen, zalf, en geen contactlenzen meer dragen. Zijn er meer patienten met dezelfde ...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.