Klachten en ziektes

Klachten en ziektes

Trefwoord
naar over apotheek.nl

Klachten en ziektes

vergroot
terug naar boven

Welke informatie kunt u vinden u in deze teksten over klachten & ziektes?

  • Algemeen
  • Herkennen
  • Zelf doen
  • Apotheker
  • Huisarts
  • Medicijnen
  • Lijst met werkzame stoffen die toegepast kunnen worden bij de desbetreffende aandoening. Van hieruit kan doorgeklikt worden naar de medicijnteksten van apotheek.nl op de KNMP Kennisbank.

De meeste teksten over klachten & ziektes van apotheek.nl zijn geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Een aantal teksten over klachten & ziektes waarbij vrij verkrijgbare medicijnen te gebruiken zijn, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Het onderdeel over de medicijnen die bij de klachten & ziektes kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP.
Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Voor vragen en opmerkingen over dit bestand kunt U zich wenden tot de helpdesk van het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070-3737377. De helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 10.30 en 17.00 uur. Daarbuiten alleen per e-mail (gic@knmp.nl) of per fax (070-3617637).

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!