Klachten en ziektes

Klachten en ziektes

Trefwoord
naar over apotheek.nl

Klachten en ziektes

vergroot
terug naar boven

Welke informatie kunt u vinden u in deze teksten over klachten & ziektes?

  • Algemeen
  • Herkennen
  • Zelf doen
  • Apotheker
  • Huisarts
  • Medicijnen
  • Lijst met werkzame stoffen die toegepast kunnen worden bij de desbetreffende aandoening. Van hieruit kan doorgeklikt worden naar de medicijnteksten van apotheek.nl op de KNMP Kennisbank.

De meeste teksten over klachten & ziektes van apotheek.nl zijn geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Een aantal teksten over klachten & ziektes waarbij vrij verkrijgbare medicijnen te gebruiken zijn, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Het onderdeel over de medicijnen die bij de klachten & ziektes kunnen worden gebruikt, is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP.
Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Voor vragen en opmerkingen over dit bestand kunt U zich wenden tot de helpdesk van het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070-3737377. De helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 10.30 en 17.00 uur. Daarbuiten alleen per e-mail (gic@knmp.nl) of per fax (070-3617637).

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord