Medicijnen

Medicijnen

Trefwoord
naar over apotheek.nl

Medicijnen

vergroot
terug naar boven

Welke informatie vindt u in deze teksten over medicijnen?

Hier staat beschreven voor welke klachten & ziektes het medicijn wordt gebruikt, hoe het werkt en wanneer de medicijngebruiker effect van het middel kan verwachten.

Hier wordt vermeld:

  • welke klachten de medicijngebruiker kan hebben van een bijwerking;
  • wat de medicijngebruiker zelf kan doen om een bijwerking te voorkomen;
  • wanneer het belangrijk is een arts of apotheker te waarschuwen;
  • of een bijwerking aan het begin of pas later in de therapie optreedt en of een bijwerking blijvend is.

Ook wordt vermeld hoe vaak een bijwerking kan optreden.

  • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
  • Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
  • Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
  • Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen

In dit gedeelte staat beschreven of op het middel mag worden gekauwd, of de tablet mag worden gebroken, of het middel beter 's avonds of 's morgens kan worden ingenomen en hoe lang het moet worden gebruikt.

In dit gedeelte wordt geadviseerd of de medicijngebruiker een vergeten dosis beter kan overslaan of dat hij deze alsnog kan nemen.

In dit onderdeel kan de medicijngebruiker vinden of hij auto mag rijden, alcohol mag drinken en alles kan eten als hij het middel gebruikt.

In dit gedeelte krijgt de medicijngebruiker antwoord op de vraag of hij het middel samen met andere medicijnen kan gebruiken.

Sommige medicijnen kunnen schadelijk zijn voor het kind wanneer het wordt gebruikt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. dit gedeelte geeft hier meer informatie over.
Niet alle medicijnen zijn schadelijk voor het kind. Wanneer de medicijngebruiker het middel zonder bezwaar tijdens de zwangerschap of borstvoeding kan gebruiken, wordt in dit onderdeel genoemd.

Met niet alle middelen kan de medicijngebruiker zomaar stoppen. De ziekte en de klachten kunnen terugkomen of hij kan last krijgen van onthoudingsverschijnselen wanneer met het medicijn wordt gestopt. Met sommige middelen kan de medicijngebruiker daarom beter geleidelijk stoppen. Informatie hierover staat onder deze vraag.

Hier is te lezen sinds wanneer een stof op de markt is, onder welke namen en in welke toedieningsvormen.

De medicijnteksten van apotheek.nl zijn opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze teksten zijn gebaseerd op de bijsluiters van de beschreven medicijnen en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van de medicijnen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl.
Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Voor vragen en opmerkingen over dit bestand kunt U zich wenden tot de helpdesk van het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum, tel. 070-3737377. De helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 10.30 en 17.00 uur. Daarbuiten alleen per e-mail gic@knmp.nl of per fax 070-3617637.

 

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!